Indkaldelse 2016

Indkaldelse til generalforsamling

MCTC’s årlige generalforsamling afholdes lørdag den 30. april i Strøjer Samlingen ved Assens. Der startes klokken 13. Alle medlemmer er velkomne.

 

Den 30. april fra kl. 13.00 afholdes MC Touring Clubs årlige ordinære generalforsamling.  I anledning af klubbens 50-års jubilæum er stedet i år Strøjer Samlingen, Bogyden 12 uden for Assens på Fyn (www.strøjersamlingen.dk). Stedet ligger øst for Assens mellem vej 107 og vej 168. Der er åbent fra kl. 12.00, og både før og efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at kigge på stedets samling af klassiske sportsvogne.
 Almindelige medlemmer (medlemsnummeret begynder med et 1- eller et 9-tal), som har betalt kontingent frem til udgangen af februar 2017, har stemmeret på generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.
 
Dagsordenen ser ud som følger:
1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2.   Godkendelse af dagsorden
3.   Formandens beretning
4.   Regnskabets forelæggelse og godkendelse
4.2 Budget for 2016 forelægges
5.   Indkomne forslag
6.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7.   Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
8.   Eventuelt

Der er ikke indkommet forslag til punkt 5 på dagsordenen.

Medlemmer, som ønsker det, kan få formandens skriftlige beretning samt regnskabet tilsendt før generalforsamlingen. Materialet kan forventes fremme omkring 8 dage før generalforsamlingen, og det kan rekvireres via klubbens kontor - tlf. 8611 6200 eller mail tn@mctc.dk  Regnskabet for 2015 forelå endnu ikke ved redaktionens slutning.

Blandt deltagerne på generalforsamlingen vil der blive trukket lod om en Schuberth C3 styrthjelm sponseret af Xpedit.