Indkaldelse til generalforsamling 2017

 • HCA_boksen_IMG_1960.jpg
 • IMG_9953.jpg

Indkaldelse til generalforsamling

MCTC’s årlige generalforsamling afholdes lørdag den 29. april i HCA Boxen ved Bogense. Der startes klokken 13. Alle medlemmer er velkomne.

Den 29. april fra kl. 13.00 afholdes MC Touring Clubs årlige ordinære generalforsamling. 

Stedet er i år HC Andersen Golf, HCA Boxen, Kristianlundsvej 15, 5400 Bogense. Der er skiltet med golfbane på vejen til og fra Odense i udkanten af Bogense.

Almindelige medlemmer (medlemsnummeret begynder med et 1- eller et 9-tal), som har betalt kontingent frem til udgangen af februar 2018, har stemmeret på generalforsamlingen.  

Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis og kræver ikke forhåndstilmeldelse.

Dagsordenen ser ud som følger:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
  4.2Budget for 2017 forelægges
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
 9. Eventuelt

 

Der er ikke indkommet forslag til punkt 5.

Medlemmer, som ønsker det, kan få formandens skriftlige beretning samt regnskabet tilsendt før generalforsamlingen. Materialet kan forventes fremme omkring 8 dage før generalforsamlingen, og det kan rekvireres via klubbens kontor - tlf. 8611 6200 el. mail tn@mctc.dk 

Regnskabet for 2016 viser et overskud på 100.000 kr. inklusive et underskud på lidt over 1.068.000 kr på Campen, hvoraf 374.000 er afskrivninger. Egenkapitalen er opgjort til 31.722.000 kr. Heraf omkring 5.600.000 kr. i fast ejendom og inventar.

Spisning og overnatning

For deltagerne i generalforsamlingen vil der som sædvanlig være mulighed for at spise, hygge og overnatte i spejdercenteret ved Skåstrup Strand ca. 10 km sydvest for Bogense. Der vil være opsat skilte til hytten fra kirken i Ore på Middelfart-Bogense landevejen (rute 317).

Lørdag aften bliver der underholdning i hytten. Flemming E. Jørgensen fra Haderslev kommer og fortæller om og viser billeder fra sin store tur fra Nordkapp til Sydspidsen af Afrika (TN 9/15). En rejse med masser af strabadser og mere eller mindre hårrejsende oplevelser.

Der er plads til ca. 70 personer i hytten (medbring selv sovepose), og der er også masser af teltplads på arealet udenfor til dem, der hellere vil overnatte i telt. Prisen er den samme, 175 kr pr. person. Prisen omfatter aftensmad lørdag med to retter i rigelige mængder, et glas vin eller en øl/vand, aftenkaffe med kage m.m., overnatning og morgenmad.

Det forventes, at deltagerne selv giver en hånd med ved det praktiske undtagen i forbindelse med spisningen lørdag aften. Vil man gerne spise med lørdag, men ikke overnatte, kan det også lade sig gøre (pris ca. 125 kr).       

Deltagelse i spisning og overnatning kræver forhåndstilmelding til klubbens kontor (tlf. 8611 6200, mail tn@mctc.dk) senest onsdag den 26. april. Eventuelle spørgsmål vedrørende hyttearrangementet og generalforsamlingen kan rettes til klubbens kontor. Betaling for arrangementet sker i hytten.

Der vil være mulighed for at vinde præmier ved deltagelse. Nærmere om dette senere.

 

Bestyrelsen som den så ud efter generalforsamlingen 2016

Vi glæder os til at se jer til årets generalforsamling og forhåbentlig til efterfølgende hygge i spejdercenteret ved Skåstrup Strand

Hilsen Bestyrelsen MCTC