Kørekortsregler for mc

Den 19. januar 2013 trådte der nye kørekortregler i kraft. Den nye kørekortbekendtgørelse gør, at 18-årige fra den 19. januar 2013 ikke længere kan tage kørekort til en almindelig mc (A2 med max 34 hk), og direkte adgang til stort mc-kørekort uden hk-begrænsning (kategori A) kan man efter de nye EU-regler først få som 24-årig (mod før 21-årig).

Den 19. januar 2013 trådte der nye kørekortregler i kraft. Den nye kørekortbekendtgørelse gør, at 18-årige fra den 19. januar 2013 ikke længere kan tage kørekort til en almindelig mc (A2 med max 34 hk), og direkte adgang til stort mc-kørekort uden hk-begrænsning (kategori A) kan man efter de nye EU-regler først få som 24-årig (mod før 21-årig).


 
Fra 19. januar 2013 gælder følgende kategorier og alderskrav
Kategori A1 (ny kategori) – Lille motorcykel (max 15 hk) – 18 år
Kategori A2 (ny kategori) – Mellemstor motorcykel (max 48 hk) – 20 år*
Kategori A – Stor motorcykel (ingen hk-begrænsning) – 24 år (i visse tilfælde 22 år)**
 
*18 år, hvis den pågældende er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab.
**21 år, hvis den pågældende er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller man alene skal have ret til at føre visse køretøjer. Har man taget et A2 kørekort som 20-årig, vil man kunne opnå kørekort til kategori A som 22-årig.
 
Skulle man have erhvervet sit første mc-kørekort efter de gamle regler, kan der i visse tilfælde opstå en række tvister, som man måske kan finde svar på Bekendtgørelse om kørekort – de mest relevante er § 9-11, § 21-23 og § 140-141 i bekendtgørelsen af 25.3.2015 (husk at checke for sidste gældende version).