Nyt fra bestyrelsen

På denne side findes opsummeringer af bestyrelsesmøderne i MCTC. De fulde mødereferater er kun tilgængelige for medlemmer, der er logget ind på Mit MCTC, og de kan tilgås her.

Nyt fra bestyrelsen 28. februar 2021

Bestyrelsen var samlet til videomøde den 28-02-2021 og vi skal bare være helt ærlige; vi er – i lighed med rigtig mange andre - rigtig trætte af Corona og restriktioner. Man kommer for lidt ud blandt andre mennesker når man begynder at glæde sig til et videomøde en søndag formiddag. De ca. 3 timer blev brugt på en gennemgang at udkast til regnskab for 2020 og budget for 2021. Selvom vi havde et stort ønske om at MCTCs resultat for 2020 blev et overskud må vi erkende at Corona og andre forhold har påvirket, så det blev ikke helt som ønsket. Da der stadig er tale om et udkast kommer der ikke konkret tal her, men vi kan dog afsløre at der er tale om meget markante forbedringer i forhold til resultatet i 2019. MC Touring Camp åbner for sæson 2021 om ikke ret lang tid, og der blev talt om forskellige igangværende tiltag for at blive klar til en forhåbentlig god sæson 2021. Den kommende generalforsamling blev også diskuteret, og det bliver en anderledes generalforsamling fordi vi faktisk skal holde to på én gang, både den, som blev aflyst i 2020 og den ordinære i 2021. Engagerede medlemmer har også i år fremsendt forslag som skal til afstemning på generalforsamlingen og sammen med de forslag, der blev fremsendt sidste år kan vi glæde os til en generalforsamling, hvor vi forhåbentlig for en god og konstruktiv debat om forslagene og om vores forening. Indkaldelse kommer i TN#2, hvor man også kan læse om forslagene. Referatet fra mødet vil være at finde under ’Mit MCTC’ når det er godkendt af bestyrelsen.

Lene Michelsen
06.03.2021

 

Nyt fra bestyrelsen 29. november 2020

Bestyrelsen var samlet til årets sidste bestyrelsesmøde den 29-11-2020 på MC Touring Camp. Indendørs temperaturen var så man kunne fristes til at sidde lidt tæt, men set i lyset af situationen med Corona var det godt at vi var et sted, hvor der var plads til at holde god afstand. Campingpladsen var det vigtigste punkt på dagsordenen, fordi inden vi får set os om, er det 2021, og glade gæster begynder at reservere hytter, fastliggerpladser m.v. og vi kan allerede nu oplyse, at man også i sæson 2021 skal booke sin teltplads i forvejen. I begyndelsen af 2020 udarbejdede bestyrelsen en 5-års plan for MC Touring Camp, og den nu afsluttede sæson var ”år 1” i denne plan. Campingpladsens nye bestyrer Hanne Nedergaard var klar til start i påsken, men Corona ville det anderledes, så det blev en sæson, der først kom i gang i starten af juni måned, og da den endelig kom i gang, var det med mange udfordringer grundet diverse restriktioner. Men det gik godt – faktisk rigtig godt. Sæson 2020 endte med ca. 3% flere overnatninger end i 2019, og økonomien bevæger sig i den helt rigtige retning. På bestyrelsesmødet præsenterede Hanne sine ideer og forslag til den kommende sæson, og disse var med et klart fokus på gæsteoplevelsen på MC Touring Camp. Desuden var der fokus på at der skal være forskellige arrangementer, så endnu flere får lyst til at besøge MC Touring Camp. Arrangementer og planer vil blive offentliggjort på hjemmeside, på de sociale medier og i Touring Nyt i takt med at detaljerne kommer på plads. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at rette et kæmpestort tak til Hanne for den store indsats, det gode samarbejde og at for at styre MC Touring Camp sikkert igennem sæsonen på trods af – til tider – svære betingelser.

Ud over MC Touring Camp blev der på bestyrelsesmødet talt en del om MCTCs aftale med Top Danmark. Vi har kigget på priser på konkurrerende forsikringer og kan – endnu engang – konstatere, at der er rigtig mange parametre, der afgør prisen på en forsikring, men at Top Danmark bestemt har konkurrencedygtige priser. Bestyrelsen er også enige om at man skal være forsigtig med den ensidige fokus på pris; det er mindst lige så vigtigt at tingene fungerer når uheldet er ude. Som noget nyt er vinterkørsel nu inkluderet i præmien, hvis man har sin forsikring hos Top Danmark og er medlem af MCTC, og det er vores klare fornemmelse at ganske mange ser dette som en stor fordel. En anden fordel ved Top Danmark er at hvis man er ung og skal forsikre sin motorcykel, så får man ganske gode priser såfremt en forælder også har en motorcykelforsikring hos Top Danmark.

I disse dage udkommer årets sidste Touring Nyt, og på trods af manglende mulighed for at rejse ud og teste motorcykler og restriktioner så en masse opgaver måtte løses hjemmefra så har alle medlemmer alligevel modtaget 9 numre af Touring Nyt og én MC Guide, og bestyrelsen vil her rette en tak til alle medarbejderne for de gode samarbejde og den store indsats alle har ydet.
Det fulde referat vil blive tilgængeligt via log ind på Mit MCTC i løbet af et par dage.

Lene Michelsen
14-12-2020

 

Nyt fra bestyrelsen 28. juni 2020

Bestyrelsen var den 28-06-2020 samlet til bestyrelsesmøde på klubbens kontor i Viby J. Da der - på grund af Corona restriktioner - var gået længere tid end normalt siden sidste bestyrelsesmøde, var der en del at tale om. Bl.a. kunne vi glæde os over at MC Touring Camp omsider var blevet åbnet den 9. juni 2020 og vi kunne konstatere, at der er blevet taget rigtig godt imod de forskellige nye tiltag. Især café miljøet foran campingpladsen har gæsterne indtaget med stor begejstring, og forretningsføreren kunne på storskærm vise talrige positive og begejstrede kommentarer på Facebook fra gæster. Ingen roser uden torne er der nogen, der siger, og vi kan konstatere, at der – desværre – altid er nogen, der ikke helt forstår at overholde de regler, der gælder på campen. Det gælder både de særlige tiltag på grund af Corona, og de helt almindelige regler om at rydde op efter sig og vaske sig ordentligt inden man hopper i poolen. Vi skal fra bestyrelsens side opfordre til at man overholder reglerne; hvis ansatte og frivillige skal bruge tid på at rydde op efter aftenes fester inden folk kan indtage deres morgenmad i ordentlige og rydelige omgivelser, så er der mindre tid til at betjene folk i baren.

Dato for afholdelse af generalforsamling blev fastsat. Generalforsamlingen i slutningen af april blev aflyst på grund af Corona, men de forskellige restriktioner nu er lempet og det betyder, at MCTCs generalforsamlign afholdes søndag den 27. september 2020 kl. 13.00 i Støberiet i Bogense. Der kommer en indkaldelse i næste nummer af Touring Nyt, men der er ingen ændringer til dagsorden mv.

Den 05.07.2020
Lene Michelsen, Formand

 

Nyt fra bestyrelsen 16. februar 2020

Bestyrelsen var den 16-02-2020 samlet til møde på foreningen kontor i Viby J. Den nyansatte bestyrer for MC Touring Camp, Hanne Nedergaard, var inviteret med til den del af mødet, der handlede om MC Touring Camp, og vi havde en rigtig spændende snak om Campen og den kommende sæson samt fremtiden, når man kigger lidt længere frem. Hanne Nedergaard har mange års erfaring fra hotel- og turistbranchen, og der er godt og professionelt input lige fra starten. En fuldstændig enig bestyrelse glæder sig meget til samarbejdet med Hanne Nedergaard.
Som forberedelse til den kommende generalforsamling diskuterede bestyrelsen et forslag fra Peter Krogsten om at tilføje et stk. 2 til §2. Peter Krogsten ønsker at "Foreningen skal arbejde aktivt og være synlig politisk og i andre fora, hvor der drøftes og vedtages love og bestemmelser der påvirker motorcyklister". Bestyrelsen har også selv kigget på vedtægterne, og har forslag til en mindre ændring i §1 stk. 1 og i §9 stk. 3. Detaljerne kommer i forbindelse med indkaldelsen, og de kan læses, når referatet er godkendt og lagt på ”Mit MCTC”.

Lene Michelsen
11-03-2020

 

Bestyrelsesændring 24. februar 2020

Kasper Kjærsgaard har med virkning fra lørdag den 22.02.2020 valgt at trække sig fra sin post i MCTC's bestyrelse. Kasper Kjærsgaard så sig ikke i stand til at efterleve bestyrelsens aftale om, at vi ikke debatterer på Facebook og har på den baggrund valgt at trække sig. Kasper Kjærsgaard har igennem en lang årrække været en del af MCTC's bestyrelse både som bestyrelsesmedlem og suppleant og herfra skal lyde en tak for indsatsen. 1. suppleant Kenn Ansbjerg Jørgensen indtræder på Kasper Kjærsgaards plads i bestyrelsen.

Den 22.02.2020
Lene Michelsen, Formand

 

Nyt fra bestyrelsen 10. november 2019

Den 10. november var bestyrelsen samlet på kontoret i Viby til sidste bestyrelsesmøde i 2019.

Traditionen tro blev budget for det kommende år fremlagt, og med kontingentstigningen indregnet forventes et resultat på 0 kr. for den samlede forretning (MCTC, Touring Nyt og MC Touring Camp).

I bestyrelsen har vi mange spændende dialoger om diverse udfordringer og behov på Campen, som jo efterhånden er blevet en stor mc-camp. Sidst i oktober meddelte Lenette og Mikael, at de ikke ønsker at fortsætte som værtspar på MC Touring Camp. Vi takker for indsatsen og ønsker dem al mulig held og lykke fremover. Opgaven med at finde nye folk er i gang, ligesom der bliver arbejdet på en femårsplan for Campen. Vi forventer naturligvis, at en plan for drift og udvikling vil gøre det mere smidigt at drive Campen fremadrettet.

Formanden har gennemgået foreningens vedtægter og kom med forslag til mindre ændringer, som blev diskuteret. Forslagene bliver vurderet af foreningens advokat og vil komme til afstemning på generalforsamlingen 25. april 2020.

Bestyrelsen mødes igen 16. februar 2020 på kontoret i Viby J.

Anne Mørck
20.11.2019

 

Nyt fra bestyrelsen 22. september 2019

Traditionen tro blev efterårets bestyrelsesmøde holdt på Campen.

Der blev givet status på medlemstallet, som 3.9.2019 var 37.855, hvilket er ca. 200 færre end på samme tidspunkt i 2018. Til gengæld er der lidt fremgang at spore i årets tilgang af nye medlemmer: 2.120 pr. 31.8.2019 – mod 1.849 pr. 31.8.2018.

Som tidligere varslet – bl.a. i formandens beretning 2019 – er det nødvendigt med en kontingentstigning i 2020. Det er ellers ikke hverdagskost i MCTC, hvor kontingentet har været uændret de sidste 30 år. Stigningen er blandt andet en konsekvens af betydelig øget udgift til distribution af Touring Nyt, og overgangen til et moderne medlemssystem med mulighed for login er heller ikke gratis. Touring Nyt har desuden gennemgået en stor udvikling på indhold, og dette har krævet nye arbejdsområder og personale. Kontingentet for et almindeligt medlemskab i 2020 bliver 235 kr., passivt medlemskab 200 kr. og husstandsmedlemskab 60 kr.

Campen kan se tilbage på en begivenhedsrig sæson, og nu står vintersæsonen for døren med forskellige vedligeholdelsesopgaver for såvel ansatte som frivillige. På listen over opgaver står blandt andet færdiggørelse af den påbegyndte renovering af førstesalen, som benyttes af de ansatte.
2019 var første år med et online hytte-bookingsystem. Der har været en del tilpasninger, og endnu er ikke alt på plads, men overordnet set har systemet fungeret godt.

I 2020 kan vi se frem til to mc-udstillinger: 31.1.-2.2. i Herning og 8.-9. februar i Bellacentret, København. MCTC er selvfølgelig med begge steder, og vi glæder os til at møde medlemmerne.

Bestyrelsen mødes igen 10. november på kontoret i Aarhus.

Anne Mørck
24.10.2019

 

Nyt fra bestyrelsen 22. juni 2019

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen var den 22. juni 2019 på foreningens kontor i Viby. På mødet konstituerede bestyrelsen sig, og den nye mand i bestyrelsen, Claus Elsborg, blev enstemmigt valgt til næstformand.

Årets generalforsamling blev evalueret. Der var et pænt og bredt fremmøde i Støberiet på havnen i Bogense. I alt 106 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen.
På mødet ser vi altid på medlemstallet, og pr. 19.6.2019 var vi 37.266 medlemmer heraf 679 passive. Ved ca. samme tid sidste år (30.6.) var vi 37.536 medlemmer – altså 270 medlemmer færre i år, svarende til 0,7%.

Campen er altid et selvstændigt punkt på dagsordenen, og i de sidste par år har der været meget at tage stilling til. Udvidelse af pladsen til noget nær dobbelt størrelse har naturligvis været en stor opgave for både ansatte og bestyrelse. Netop som sæsonen var kommet godt i gang, blev Campen ramt af sygdom hos det faste personale. At finde afløsere med dags varsel i højsæsonen er en svær opgave, og både de løst ansatte og de frivillige har ydet en kæmpe indsats med at servicere campens gæster. Kontoret i Viby og bestyrelsen arbejder stadig på højtryk med at finde en varig løsning for resten af sæsonen, og p.t. er der grund til forsigtig optimisme.

Bestyrelsen mødes igen 22. september på MC Touring Camp.

Anne Mørck
11.07.2019

 

Nyt fra bestyrelsen 26. april 2019

Bestyrelsen var samlet til bestyrelsesmøde den 26. april i hytten ved Skåstrup Strand. Det var sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, så der var ikke så meget nyt på dagsordenen. Vi fik en status på implementeringen af vores nye medlemssystem, hvor Anne Mørck oplyste, at tingene efter en del forskellige udfordringer nu var ved af falde på plads. Den sædvanlige opgørelse over antal medlemmer viste, at vi er 19 flere end samme tid sidste år – ikke nogen prangende fremgang, men dog en fremgang.

Campingpladsen fylder altid en del på bestyrelsesmøderne, og der blev givet en status på, hvor vi er i forhold til planen for de nye hytter / det nye område. Der mangler stadig lidt – bl.a. maling og strøm – men takket være et team af frivillige, der stillede op, var vi i det store hele klar til åbningen skærtorsdag. Bestyrelsen var enige om, at åbningsdagen var en succes.

Generalforsamlingen blev naturligvis forberedt, og som forventet blev forslaget om, at referater fra bestyrelsesmøderne skulle gøres tilgængelige for medlemmerne via ”Mit MCTC” vedtaget. Selvom dette referat er fra et møde, der er afholdt før beslutningen blev truffet, vil det alligevel blive tilgængeligt på www.mctc.dk via ”Mit MCTC”, så snart funktionen er implementeret på hjemmesiden.

Lige efter generalforsamlingen blev det aftalt, at de næste bestyrelsesmøder bliver søndag den 23. juni 2019 kl. 11 på kontoret i Århus og søndag den 22. september 2019 kl. 11.00 på MC Touring Camp. 

Lene Michelsen
05.05.2019

 

Nyt fra bestyrelsen 3. februar 2019

Bestyrelsen var den 3. februar 2019 samlet til møde på foreningens kontor i Viby J. Om vinteren har vi ofte været i en situation, hvor der ikke rigtig er sket noget nyt siden det foregående møde, men det var ikke tilfældet denne gang. Jørn Winding, der har været formand siden 2001 meddelte, at han pr. 1. marts 2019 trækker sig fra posten som formand, fordi han har fået arbejde på Grønland. Det betyder, at næstformand Lene Michelsen indtræder som formand fra den 1. marts 2019 og frem til generalforsamlingen den 27. april 2019. Jon Hofberg indtræder på Lene Michelsens plads i bestyrelsen og vil derfor først være på valg i 2020.

Vi takker Jørn for hans store indsats gennem mange år og ønsker et stort tillykke med det nye job.

Vores campingplads fylder fortsat meget på møderne, især fordi der er gang i udnyttelse af det nye område. På generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet, at der måtte bruges op til 1 mio. kr. på nye hytter, og der er nu bestilt 6 to-personers hytter, 2 fire-personers hytter og to shelters til hver tre personer. Vi afventer p.t. byggetilladelse, men er klar til gå i gang, så snart den er i hus. Vi håber, at de nye hytter kan være klar til påske.

Det er blevet besluttet, at den gamle toiletbygning skal have et makeover. Det ville naturligvis være dejligt, hvis vi bare kunne bygge nyt, men tingene er nødt til at gøres i etaper, og lige nu har hytterne højeste prioritet. Da vi selvfølgelig forventer, at rigtig mange vil vælge at besøge campen den kommende sæson, har vi besluttet, at der lejes en toiletvogn, der kan placeres på det nye område i højsæsonen. Så er der ikke helt så langt, hvis man skal op om natten.

Der er også vigtigt, at Campens faste medarbejdere har ordentlige forhold, når de bor og arbejder på Campen i hele sæsonen, så der er også sat gang i en istandsættelse af overetagen i privatboligen. Den har trængt – meget – i en del år.

Vi har de seneste år set ret store driftsunderskud på Campen, og 2018 er ingen undtagelse på trods af en forrygende sommer. Det er selvsagt uholdbart i længden, og derfor har bestyrelsen besluttet at øge overnatningsprisen til 75 kr./nat/person. Til gengæld har bestyrelsen også besluttet, at de ”fine” og snart antikke bokse til 2-kroner afskaffes, så det varme bad fremover er gratis. Der skal monteres et ”sluk selv”-system på bruserne, så der ikke går vand til spilde, fordi nogen glemmer at slukke for vandet, når badet er slut 

Der bliver desuden reguleret på prisen for sæsonkort, så det for voksne kommer til at koste 1.200 kr. Prisen for fastliggerpladserne holdes uændret på hhv. 1.000 kr./2.000 kr. for lille/stor plads, og da det nye område betyder, at der er blevet meget mere plads, har bestyrelsen besluttet at antal fastliggerpladser kan øges, så der bliver i alt 25. Og nu inden man flyver til mailen for at booke en fastliggerplads, så vent lige til der har været info i Touring Nyt om, hvordan man kan få en af de nye fastliggerpladser.

I februar måned er der mc-udstilling i både Herning og København. MCTC vil naturligvis være at finde begge steder, og standene er bemandet med medlemmer af bestyrelsen. Vi håber, at rigtig mange vil komme forbi til en snak, og hvis man følges med en, der ikke er medlem af MCTC, så fortæl, at man kan blive medlem med det samme – vi modtager både mobilepay og kontanter.

Bestyrelsen mødes igen den 26.4.2019 kl. 20.00 i hytten ved Skåstrup Strand

Lene Michelsen
09.02.2019

 

Nyt fra bestyrelsen den 22. september 2018

Den 22/9 var bestyrelsen samlet på MC Touring Camp til sidste bestyrelsesmøde i 2018. Oprindelig skulle mødet have været holdt på kontoret i Viby, men det viste sig, at vi godt kunne være på Campen, hvilket vi var meget glade for, bl.a. fordi vi ikke er anderledes end de øvrige gæster på Campen; vi synes, at Lenette laver noget fantastisk god mad.

Traditionen tro blev budget for det kommende år fremlagt, og selvom vi igen i 2019 forventer et mindre underskud, venter vi med at røre ved kontingentet, til vi har set effekten af de forskellige tiltag, der er i gang. Bl.a forventer vi, at et nyt medlemssystem går i luften i starten af det nye år, og derefter vil vi få mulighed for at reservere en del af vores hjemmeside til medlemmerne via et medlems-login.

Campen fylder en del på de fleste bestyrelsesmøder, og på dette møde kunne vi glæde os over, at den fantastiske sommer har givet masser af aktivitet på Campen og med udgangen af august mere end 1.500 overnatninger mere end i hele 2017. På generalforsamlingen blev det godkendt at bruge op til en mio. kr. på nye hytter på det nye område. Der blev kigget på forskellige muligheder, og ”Byggeudvalget” arbejder videre med dette. Det er ambitionen, at der skal bygges mellem 6 og 10 nye hytter fordelt på 2- og 4-personers hytter.

Først på sommeren stod vi som ’medafsendere’ på en pressemeddelelse fra Rådet for Sikker Trafik. Det er vist første gang, at Rådet har henvendt sig til MCTC og foreslået et samarbejde, og selvom vi nok aldrig får Rådet til at nuancere deres syn på motorcyklister helt så meget, som vi synes, de burde, er det dog det første positive skridt på vejen.

På alle møder har vi også Touring Nyt på dagsordenen, og bestyrelsen glæder sig over udviklingen med bladet, hvor der sker fornyelser og opdateringer i stil og layout, men stadig med respekt for traditioner og Touring Nyts betydning for foreningen og medlemmerne.

Der er masser at tage fat på for bestyrelsen, og på kommende møder vil vi diskutere, om tiden er inde til en opdatering af foreningens vedtægter. Det er en del år siden, de sidst blev revideret, og der er flere punkter, hvor en opdatering er ved at være på sin plads.

Bestyrelsen mødes igen den 3. februar 2019 på kontoret i Viby J.

Lene Michelsen

01.10.2018

 

Nyt fra bestyrelsen den 27. maj 2018

Den 27. maj 2018 var bestyrelsen samlet på foreningens kontor til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. På bestyrelsesmødet bød formanden velkommen til de to nye suppleanter Ralph Mølders og Jon Hofberg, og bestyrelsen konstituerede sig, hvor Lene Michelsen blev genvalgt som næstformand. Generalforsamlingen blev evalueret, og der skal endnu engang lyde en stor tak til medlemmerne for opbakningen. Det betyder, at arbejdsfordeling og bemanding på kontoret nu kan komme helt på plads, og en enig bestyrelse er meget glade for, at Anne Mørck har accepteret stillingen som forretningsfører. Anne har været konstitueret forretningsfører siden nytår, og det er gået godt og helt uden problemer. Anne har været ansat i MCTC i 35 år, og rigtig mange af jer kender hende – om ikke andet så fra telefonen. Lars Rulffs er fortsat ansvarshavende redaktør for Touring Nyt; Daniel Bohnsen bliver foreningens webredaktør, og Christian Friis fortsætter som journalist på Touring Nyt. Man vil også fortsat møde både Lone Skov og Peter Krogh på kontoret, hvor de arbejder med hhv. regnskab/administration/medlemsservice og produktion af Touring Nyt.

Økonomi og medlemstal er helt faste punkter på alle bestyrelsesmøder. Vi var i midten af maj 36.982 medlemmer, hvilket er ca. 1.100 færre end nogenlunde samme tid sidste år. Økonomien har det dog stadig rigtig godt; vi følger den budgetskitse, der blev fremlagt på generalforsamlingen, og likviditeten er stadig på den pæne side af 28 mio. kr., hovedsagelig i værdipapirer.

På generalforsamlingen var der stort flertal for at arbejde videre med den plan, der blev præsenteret for udvidelsen af Campen, så der blev brugt en del tid på dette emne. Næste step er at finde ud af, hvilke hytter der skal opføres, og få søgt de nødvendige tilladelser. Kommunen er ikke kendt for at være hurtig, men vi krydser fingre og håber på det bedste. Vi kan ikke opføre alle de hytter, der er nævnt i planen på én gang, men vi satser på, at det kan nås at opføre 4-6 hytter i indeværende sæson.

Vi kan konstatere, at sæsonen 2018 er kommet godt i gang, og det enestående gode majvejr har haft en vældig positiv effekt på tallene set i forhold til maj 2017. Ingen kunne forudse, at majvejret ville blive så fantastisk; hvis vi havde kunnet det, var poolen naturligvis blevet åbnet. Det blev for nogle år siden – på opfordring fra den daværende bestyrer Henning – besluttet, at poolen skulle åbne 1. juni; men hvis vi en anden gang oplever, at sommeren kommer susende i maj, giver det god mening at åbne poolen før 1. juni.

Campen har modtaget en donation på 2.053,25 kr. fra – den nu nedlagte klub – Custom MC Østjylland. Begrundelsen var, at klubbens medlemmer har nydt at komme på Campen, og der skal lyde en STOR TAK, fordi I valgte at tænke på Campen.

Som noget nyt sælger kontoret madbilletter til brug på Børnetræffet, der er endnu ikke solgt så mange, og der er jo også et stykke tid til uge 29; men planlægger man at deltage i Børnetræffet, er det en god idé at huske at købe madbilletter. Det gør det noget nemmere for arrangørgruppen at disponere indkøb mv.

Lene Michelsen
09.06.2018

Bestyrelsen mødes igen den 22/9-2018 og den 3/2-2019.

 

Nyt fra bestyrelsen den 20. april

Den 20. april 2018 havde bestyrelsen traditionen tro sit sidste møde inden årets generalforsamling. Set i lyset af de til generalforsamlingen stillede forslag fra Gunnar Skrydstrup var situationen lidt speciel i forhold til tidligere år, fordi vi reelt kunne risikere, at vi alle ville blive ”fyret” dagen efter. Helt så galt gik det som bekendt ikke, men det kunne vi jo af gode grunde ikke vide, og i den anledning vil bestyrelsen gerne takke deltagerne i Generalforsamlingen for det store fremmøde og for opbakningen.

Vi evaluerede vores deltagelse i årets motorcykeludstillinger, hvor vi på begge udstillinger fik nogle nye medlemmer. Bestyrelsen er fuldstændig enige om, at MCTC skal være med på disse udstillinger; vi får altid nogle nye medlemmer, men – og det er jo nok så vigtigt – vi får også talt med rigtig mange eksisterende medlemmer. Mange giver sig tid til at komme forbi for at få en snak og komme med gode idéer og input til både bestyrelsesarbejdet og til kontoret.

Medlemstal og økonomi er faste punkter på dagsordenen, og vi er i øjeblikket (opgjort pr. 11. april 2018) 35.854 medlemmer i foreningen; det er 529 færre end samme tid sidste år. Økonomien følger vores budget, og set i lyset af resultatet for 2017 er det naturligvis et punkt, der får en del opmærksomhed.

MC Touring Camp er også et fast punkt på dagsordenen, og ”Camp-udvalget” kunne fortælle, at tingene skrider planmæssigt fremad. Dvs. det, der ifølge lokalplanen skal laves. De øvrige planer – bl.a. for hvor mange hytter, hvilken type og hvor de skal placeres – afventer en tilkendegivelse fra generalforsamlingen. Sæsonen på campen er i gang, og Lenette og Thomas er i gang med deres 2. sæson. De har gang i forskellige ting for at trække flere gæster til, og de har bl.a. lavet aftale med Ring Djursland/Sikker på 2 hjul om, at kursusdeltagerne kan komme på campen og købe aftensmad m.v. til de sædvanlige rimelige priser; også selvom det, der foregår i april, i princippet er udenfor den del af sæsonen, hvor der er åbent på hverdage. Der er også planlagt både Midsommerfest (23/6-18), Høstfest (25/8-18) og Oktoberfest (13/10-18), så vi kan kun opfordre til at reservere tid til et besøg på campen.

På området med trafiksikkerhed har vi sammen med DMC haft udsendt en pressemeddelelse, fordi vi fandt, at overskriften ”det er 50 gange farligere at køre på mc end det er at køre i bil” var lige lovlig ”sensationspræget” og nok ikke ville fremme motorcyklisternes lyst til at læse de ellers velmente råd.

Det gav en del ballade og reaktioner fra Rådet, at der blev stillet spørgsmålstegn ved deres tal og påstande. På Rådsmødet fremførte vi et undren overfor, at man gør en dyd ud af at lade være med at spørge mc-organisationerne, når der skal kommunikeres med motorcyklisterne, fordi Dansk Cyklistforbund bliver taget med på råd, når der skal kommunikeres med cyklisterne, FDM bliver taget med på råd, når der skal kommunikeres med bilisterne, osv. Da vi fra MCTC’s side altid har stillet op, når de har bedt om det, har vi kraftigt opfordret til, at Rådet husker os ”næste” gang.

Lene Michelsen
28.04.2018

Næste møde: Lørdag efter generalforsamlingen blev der aftalt bestyrelsesmøde søndag den 27. maj 2018, som afholdes på Kontoret i Viby

 

Nyt fra bestyrelsen den 28. januar.

Bestyrelsen var den 28. januar 2018 samlet på foreningens kontor til bestyrelsesmøde. Siden sidste bestyrelsesmøde er Carsten Bjarnov efter eget ønske trådt ud af bestyrelsen, og Kasper Kjærsgaard er som 2. suppleant trådt ind i bestyrelsen. Carsten Bjarnov var uenig i håndtering af kørekurser og valgte på den baggrund at udtræde af bestyrelsen.
Vi diskuterede i den forbindelse om denne information skulle have været lagt på hjemmesiden, men det har tidligere været sådan, at man først informerede om ændringer i bestyrelsen i forbindelse med et bestyrelsesmøde, når ændringen var ført til referat. Bestyrelsen var dog enige om, at man godt kunne overveje om denne praksis burde ændres.
Der er igen arbejdsro på kontoret, og indtil den kommende generalforsamling vil Anne Mørck være fungerende forretningsfører og Lars Rulffs er fortsat – her er ingen ændring – redaktør for Touring Nyt.
Bestyrelsen og kontoret bruger stadig en del energi på læserbreve fra Gunnar Skrydstrup; da de er meget omfangsrige vil de være at finde på hjemmeside og naturligvis i fuld længde; samtidig vil man her kunne finde bestyrelsens kommentar til disse læserbreve.

Vi brugte en del tid på at tale om Campen og vores nytilkøbte jord, hvor vi nu er så langt, at der kan sættes gang i etablering af den beplantning, som vi er forpligtet til at lave ifølge den vedtagne lokalplan. Vi er også tæt på at kunne gå i gang med at anlægge adgangsvej og brandvej. Dette arbejde sættes i gang, når vi har den sidste tilladelse fra museet. Øvrige planer afventer generalforsamlingen, hvor deltagerne vil få mulighed for at komme med en tilkendegivelse af, om det fortsat er i orden at bruge en del penge på MC Touring Camp. Der er ikke så lang tid til sæsonstart, og kommende ”hytte-gæster” kan glæde sig over, at flittige folk har været i gang med reparation og vedligeholdelse af alle hytter. Vi ved nu, at vi igen i 2017 vil have et betydeligt underskud på Campen, og for at Campens økonomi kan hænge lidt bedre sammen, har bestyrelsen besluttet at hæve overnatnings-prisen for ikke-medlemmer inklusive udlændinge til 70 kr. pr. nat, og prisen for børn stiger til 35 kr. pr. nat. Selve hyttelejen stiger også med 20 kr. pr. nat, dog ikke for luksushytten, her vil prisen være uændret i forhold til sæson 2017.

Traditionen tro behandlede vi en ansøgning om tilskud på 26.000 kr. til leje af festtelt til Børnetræffet. Dette blev bevilliget. Det vil i år blive muligt at købe madbilletter til Børnetræffet i MCTC’s web-shop. Arrangørgruppen havde et stort ønske om en bedre hjemmeside og havde ønsket kontorets hjælp til dette. Der er p.t. ikke ressourcer til opgaven på kontoret, det er ikke en afvisning, men blot en konstatering af, at det må vente, til der er bedre tid.

MCTC vil være at finde på udstillingerne i både Herning (2-4 februar) og i Valby (24-25 februar), så kom forbi og hils på os.

Lene Michelsen
07.02.2018

Næste møde: Fredag 20/4-2018 (før generalforsamlingen) i hytten i Skåstrup; kl. 20.00

 

Bestyrelsesmøde den 18. november.

Bestyrelsen var den 18. november 2017 samlet på klubbens kontor til et ekstra bestyrelsesmøde, hvor dagsordenen var noget kortere end normalt. Er meget vigtigt punkt var budget for 2018. Vi ved, at vi er udfordret på distributionen af Touring Nyt, hvor vi kan se en markant stigning i omkostningerne. Bestyrelsen er enige om at det er af allerstørste vigtighed at distributionen af Touring Nyt fungerer 100% da bladet fortsat er foreningens allerstørste aktiv. En anden udfordring er MC Touring Camp, hvor vi de sidste to år har set et faldt i antal overnatninger. Vi kan håbe på en god sommer, men vi må være realistiske med hensyn til et budget for campen. På trods af at vi forventer et underskud i 2018 har bestyrelsen valgt at holde kontingentet uændret; foreningens økonomi kan godt bære et år eller to med underskud, men det er klart, at fortsætter tendensen må vi overveje meget nøje hvordan vi vil håndtere det.

Grundet de seneste måneders tiltagende uenighed mellem Forretningsfører Karsten Lindberg og bestyrelsen, er parterne blevet enige om at afbryde samarbejdet. Karsten Lindberg stopper som Forretningsfører og vil overlevere igangværende opgaver til kontorets øvrige medarbejdere. Bestyrelsen takker for indsatsen for foreningen og ønsker Karsten held og lykke fremover. Redaktør for Touring Nyt, Lars Rulffs vil - ud over rollen som redaktør - fungere som den daglige leder af kontoret. Der arbejdes på højtryk på at finde frem til den bedst mulige løsning for at få løst de mange forskellige opgaver der er både i forbindelse med Touring Nyt og i relation til driften af foreningen; indledningsvis har vi ansat en ung journalist Christian Friis, der primært skal arbejde med Touring Nyt.

Lene Michelsen
22.11.2017

 

Bestyrelsesmøde den 1. oktober 2017

Bestyrelsen var den 1. oktober 2017 samlet på MC Touring Camp. Vores jordkøb er nu helt på plads, og arbejdsgruppen bestående af Thomas (fra Campen), Birger, Jan Kaae og Kasper (alle 3 fra bestyrelsen) og Bo Clausen (som har været involveret i hyttebyggeri, vedligeholdelse og tidligere udvidelser) havde lavet et godt og detaljeret oplæg for udvidelsen. Denne plan blev godkendt af bestyrelsen, så nu begynder arbejdet med at indhente diverse tilladelser samt tilbud på det, der skal laves.

Formelt set er sæsonen på Campen slut – der mangler blot en Oktoberfest samt en fest for alle de frivillige hjælpere. Vi kan konstatere, at den noget tvivlsomme sommer betyder en udfordring for campens økonomi, men vejret kan vi desværre ikke gøre så meget ved. Lenette og Thomas er nu igennem den første sæson, og de havde masser af god og relevant input til bestyrelsen. Det er både stort og småt, men der bliver arbejdet videre med det hele. Bl.a. kan det afsløres, at der kommer et hyttebookingsystem, så bookning kan ske over nettet. Samtidig indføres betaling af depositum, så vi undgår, at alt for mange springer fra i sidste øjeblik med tomme hytter som resultat. I lighed med meldingerne på sidste møde i starten af juli var der kun positive meldinger fra Campen; og bestyrelsen var helt enige om stor ros til Thomas og Lenette her efter deres første sæson, vi glæder os til de næste mange sæsoner.

Bestyrelsesmøderne handler naturligvis ikke kun om Campen, der bliver også talt om andre ting. Bl.a. diskuterer vi i øjeblikket muligheden for at udvide aktiviteterne på kørekursus området, og der er også undersøgelser i gang i forhold til et nyt medlemskartotekssystem. Både medarbejderne på kontoret og bestyrelsen er enige om at der er behov for en modernisering, f.eks. så man selv via nettet kan ændre sin adresse og registrere sin e-mail. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, men så snart der er nyt, vil der blive informeret om det.

Bestyrelsen mødes næste gang den 28. januar 2018 på kontoret i Viby

Lene Michelsen
13.10.2017

 

Bestyrelsesmøde den 2. juli 2017

Bestyrelsen var den 2. juli 2017 samlet på kontoret i Viby, hvor vi startede vores møde med at holde et minuts stilhed for vores ven og bestyrelsesfælle Finn Otkjær, som var gået bort den 27. juni 2017. Han vil blive savnet.

Vi havde som sædvanlig en omfattende dagsorden med mange faste punkter. På hvert eneste møde ser vi på medlemstallet og pr. den 26.06.2017 var vi 38.088 medlemmer heraf 756 passive. Ved samme tid i 2016 (pr. 30.06.2016) var vi 38.230 – dvs. at vi i 2017 er 142 medlemmer færre svarende til 0,4%. Det er ikke en alarmerende forskel, men medlemsfremgang er jo sjovere, så hvis man kender en motorcyklist, der ikke er medlem af MC Touring Club kan man jo se om ikke man kan lokke vedkommende til at melde sig ind.

Vores jordkøb ved MC Touring Camp er nu meget tæt på at være helt på plads, der mangler nu kun nogen administrative ting. Den landmand, der har haft forpagtet jorden de sidste mange år har også i år korn på området, så det er ikke nogen god idé at gå på opdagelse på marken lige p.t. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Thomas (fra campen), Birger, Jan Kaae og Kasper (alle 3 fra bestyrelsen) og Bo Clausen (som har været involveret i hyttebyggeri, vedligeholdelse og tidligere udvidelser). Når vi kommer lidt længere i forløbet skal der naturligvis også være noget inddragelse af Campens brugere, men hvordan det helt konkret bliver, må vi vende tilbage med når det bliver aktuelt.

Ellers var der kun positive meldinger fra campen; bestyrelsen glæder sig meget over de positive kommentarer, der dukker op i forskellige Facebook grupper, og dem fra bestyrelsen, der har været på campen i denne sæson enten som gæster eller hjælper kunne blot tilslutte sig alle de meget rosende ord om maden og erklære sig enige i at den gode stemning på Campen synes genoprettet, så skulderklap herfra til Thomas og Lenette.

Nu nærmer vi os den periode hvor mange drager på ferie; medarbejderne på kontoret arbejder stadig på højtryk, men det er klart at ferietiden kan betyde, at ting måske tager en smule længere tid end normalt, og vi håber at medlemmerne vil have forståelse for det.

Lene Michelsen
03.07.2017

 

Bestyrelsesmøde den 28. april 2017

Bestyrelsesmødet dagen før Generalforsamlingen bliver normalt holdt i Hytten ved Skåstrup Strand, og i år var ingen undtagelse. Dette bestyrelsesmøde var også første bestyrelsesmøde i ny tidsregning ”år 0 efter GS”.
Nu er det, at overtage efter en legende, som Gunnar Skrydstrup, ikke nødvendigvis nogen let opgave, og vi brugte en del tid på at tale om hvordan forskellige praktiske ting skulle tackles. Bl.a må vi erkende, at systemet med vores medlemskartotek ikke rigtig længere er tidssvarende, så vi skal til at overveje en ny løsning.

Som altid brugte vi tid på at tale om Campen. Camp-sæsonen er nu i gang, og vi kan konstatere, at vores nye bestyrerpar klarede åbningen Skærtorsdag flot. Der var et flot kagebord og mange gæster, selvom vejret kunne have været meget bedre. Inden sæsonen for alvor går igang vil der blive skiftet varmtvandsbeholder, og vi skal have kigget på kloakerne. Desværre kan vi nok ikke rigtig nå at gøre så meget ved de udfordringer, der af og til er med urinalerne i den gamle toiletbygning.

Vores jordkøb er ved at være på plads, men ting taget tid i det offentlige, og tinglysningen er endnu ikke på plads. Det er vigtigt at forstå, at vi ikke kan komme igang med noget som helst – ud over planlægning – før vi har et tinglyst skøde, og sælger har fået sine penge. Så det bliver ikke i denne sæson man kan bruge området.

Campen har 25 årsjubilæum i år, og det bliver fejret med grillfest og levende musik fredag den 12. maj 2017.

Bestyrelsen havde modtaget en ansøgning om økonomisk støtte til et festtelt på Børnetræffet (uge 29). Og traditionen tro fik arrangørerne godkendt deres ansøgning.

Bestyrelsen holder møde næste gang den 2/7-2017 på kontoret i Viby J og igen den 1/10-2017 på Campen.

Lene Michelsen
01.05.2017

 

Bestyrelsesmøde den 29. januar 2017

På årets første bestyrelsesmøde blev vores forskellige arrangementer i anledning af foreningens 50-års jubilæum evalueret. Der har været arrangeret fødselsdagskage + kaffe rundt om på de forskellige ”kaffe-møde-steder” i foråret og først på sommeren. Der har været medlemslotteri, hvor i hvert tilfælde vinderen af hovedpræmien, en fabriksny motorcykel, var en glad mand. I ”afgifts-Danmark” har vi mange sjove afgifter, og én af dem er, at man betaler en gevinstafgift, når man afholder den form for lotteri, som vores medlemslotteri hører ind under. Man betaler, uanset om præmien bruges/afhentes eller ej, så vi skal i fremtiden naturligvis tænke os om, inden vi arrangerer et nyt medlemslotteri. Der blev også holdt en jubilæumsfest i Byhallen i Kolind, og på selve 50-års jubilæumsdagen den 26-11-2016 var der gratis hhv. kaffe og lagkage eller kaffe og æbleskiver, afhængig af om man besøgte Truust Kro eller Malerklemmen.  Man kan til et hvilket som helst arrangement altid ønske sige flere deltagere, men der er mange tilbud og arrangementer hele sæsonen, så det kan være en udfordring at ramme den ”dag”, hvor alle kan deltage.

Ud over 50-års jubilæet brugte bestyrelsen også en del tid på at tale om Campen og om fremtiden i relation til Campen. Vi ved på nuværende tidspunkt, at resultatet for 2016 (for Campen) bliver en underskud, der er noget højere, end vi tidligere har set. Det er der forskellige forklaringer på, bl.a. er der brugt en del penge på en tiltrængt istandsættelse af lokalerne op til sæsonstart 2016, men uanset de gode forklaringer er bestyrelsen nødt til at forholde sig til underskuddet. Der søges i øjeblikket efter ny bestyrer og ny kok/køkkenleder, og der er flere kvalificerede ansøgere. Bestyrelsen har udarbejdet en ”plan B”, så uanset hvad, så åbner Campen skærtorsdag fuldstændig som den plejer. Den 12. maj 2017 er det 25 år siden, at Campen åbnede, og det skal naturligvis markeres, men mere om det, når der er konkret information.

Efterhånden er udviklingen i mc-ulykker med dødelig udgang blevet et fast punkt på dagsordenen, og vi må desværre konstatere, at det går den forkerte vej for motorcyklisterne, hvor det foreløbige tal viser, at 26 motorcyklister blev dræbt i trafikken i 2016 mod 19 i 2015. Det er en stigning på ca. 37%, og uanset om man tager ind i sine betragtninger, at der er kommet flere motorcykler, eller om man diskuterer, hvem der har haft skylden, så er det et uhyggeligt tal, for der er jo nogen ”vi kender”. Det er ikke MCTC’s stil at komme med en ”løftet pegefinger”, vi ved jo godt alle sammen, at man skal være opmærksom og bruge hovedet, når man kører mc – men her lige før sæsonstart vil vi blot opfordre til, at man passer på sig selv derude i trafikken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes dagen før generalforsamlingen, dvs. den 28. april 2017 – selve generalforsamlingen afholdes 29. april 2017, men mere info om det i næste nummer af TN.

Lene Michelsen

06.02.2017

*************************************

Bestyrelsesmøde den 25. september

Traditionen tro blev der holdt bestyrelsesmøde på Campen om søndagen i lukke-weekenden. Bestyrelsen evaluerede Jubilæumsfesten og var helt enige om at det ville have været dejligt med langt flere deltagere end de ca. 175, der var, men bestyrelsen var også helt enige om at det havde været en rigtig god fest, hvor folk så ud at have det vældig hyggeligt. Vi var tilfredse med både mad og musik, og har kun fået positive tilbagemeldinger fra deltagere.

Vi er nu igennem første sæson med Kim Madsen som bestyrer af Campen. Op til sæsonstart 2016 var der sket en del i relation til tiltrængt maling og generel istandsættelse, og Kim samt Mette, der står for køkkenet, har i sæsonens løb introduceret flere nye ting, som vi nu efter at sæsonen er slut, skal se på om skal fortsætte i næste sæson eller om der skal justeres forskellige steder.

Der er stadig ikke noget afgjort mht. udvidelsen af campingpladsen, men vi forventer da at høre noget fra kommunen indenfor de næste par måneder.

Næste møde er søndag den 29. januar 2017 på klubbens kontor i Viby J

Lene Michelsen

Farum 01-10-2016

 

 

Bestyrelsesmøde den 25. juni 2016

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen kunne vi byde velkommen til to nye suppleanter, Carsten Bjarnov og Jan Kaae. Det var også det møde, hvor vi konstituerer bestyrelsen, og Lene Michelsen blev genvalgt som næstformand.

Mødet blev holdt på Campen, og det gav bestyrelsen mulighed for – med egne øjne – at se nogle af de nye ting, der er sket. Bl.a. er der indrettet en luksushytte, og det går forrygende med at leje den ud. Der er stadig ikke noget afgjort mht. udvidelsen af campingpladsen, men vi forventer da at høre noget fra kommunen til efteråret.

Ellers var det et møde, der stod i jubilæets tegn. Der har været flere arrangementer, hvor MCTC har givet kaffe og kage ved de forskellige mødesteder, og det er der blevet taget godt imod.

Den 3. september 2016 vil der blive holdt jubilæumsfest i Kolind Byhal, og vi opfordrer til, at man holder øje i bladet og på hjemmesiden. Billetter købes i netbutikken, og der er et begrænset antal pladser. Nu kan man jo godt tænke, at det er meget at holde et helt møde og så skrive to linjer, men der er masser af praktiske ting, der skal være styr på – og der kan altid bruges flere hænder, så har man lyst til at give en hånd med til selve festen, kan man skrive en mail til Kim på Campen (touringcamp@mctc.dk).

Vi talte også en del om de korte manøvrekurser, der afholdes i MCTC-regi. Efter en ganske pæn start gik ”år 3” ikke så godt. Det er der forskellige grunde til, men nu er der kommet nye kræfter til i bestyrelsen, så vi forventer, at der kommer gang i denne aktivitet igen.

Næste møde er søndag den 25. september 2016 på Campen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Michelsen

Farum 29-06-2016

 

Bestyrelsesmøde 29.4. 2016

Aftenen før generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde i hytten ved Skåstrup Strand. Her viste en gennemgang af medlemstal og økonomi, at flere års tilbagegang i medlemstal er vendt, og vi er gået fra at være 35.744 den 24.04.2015 til at være 36.823 den 28.04.2016. Det er en fremgang på 1.079 medlemmer. Det er naturligvis positivt, at vi får flere medlemmer, men det giver også lidt ekstra arbejde for foreningens administrative medarbejdere. Økonomien ser også rigtig fornuftig ud, og vores likviditet med udgangen af april er på samme niveau som sidste år.

Der blev naturligvis brugt lidt tid på at få detaljerne omkring årets generalforsamling på plads; bl.a. skulle vi have aftalt hvordan lodtrækningen om den styrthjelm, som Xpedit havde sponsoreret, skulle foregå. En stor del af mødet blev brugt på at tale om fejring af MCTC’s 50-års jubilæum. Vi er nu inde i jubilæumsåret, og de sidste detaljer om ”kaffe og kage” arrangementer rundt omkring i landet skulle på plads. Ud over de arrangementer, der allerede har stået om i Touring Nyt, vil der komme et arrangement på Bornholm og et ved ”Munken” (ishuset på Munkholmbroen udenfor Holbæk på Sjælland). Den kommende jubilæumsfest i Byhallen i Kolind den 3. september 2016 blev også diskuteret. Time Out, som nogen måske husker fra en Høstfest på Campen, kommer og spiller, og Janne’s Mad vil sørge for en lækker buffet. Der vil komme flere detaljer om arrangementet i det næste Touring Nyt.

Campen var som altid på dagsordenen og sæsonen er så småt  kommet i gang; åbningen Skærtorsdag var godt besøgt. Vi venter stadig på, at lokalplanen kommer på plads, så processen vedrørende Campens mulige udvidelse kan fortsætte; men ting tager tid – kommunale ting tager laaang tid, så et realistisk bud på, hvornår vi kan komme lidt videre, er, at det først bliver i 2017.

På det politiske område arbejder vi på at påvirke tingene, så en ændring af kørekortreglerne bliver vedtaget. Det vil betyde, at de 16-18 årige vil få mulighed for at tage kørekort til lille mc. Men politiske processer tager også tid; forslaget er sendt i udvalg, og der kommer ikke nogen afgørelse før efter sommerferien.

Lige efter generalforsamlingen, hvor vi bød to nye suppleanter, Carsten Bjarnov og Jan Kaae velkommen, aftalte vi, at næste møde er lørdag den 25. juni 2016 på Campen.

 Lene Michelsen
 
Farum 04-05-2016

***************************************

Bestyrelsesmøde 31.1.16 
 Den 31. januar 2016 var det meste af bestyrelsen samlet på klubbens kontor til første bestyrelsesmøde i 2016. Siden sidste møde havde Jørgen Nygaard valgt at trække sig fra bestyrelsen, og Birger Christiansen, der var 1. suppleant, er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jørgen Nygaard.

På hvert eneste møde ser vi på medlemstal og økonomi. Pr. 29.01.2016 var der 37.453 almindelige medlemmer i MCTC. Dette er inkl. 695, der ikke modtager Touring Nyt. Dertil kommer 794 passive medlemmer. Økonomien ser også fornuftig ud, men regnskabet for 2015 var endnu ikke 100% klar, så vi må vente lidt med detaljerne.

En stor del af mødet blev brugt på at tale om fejring af MCTC’s 50 års jubilæum. Der er planlagt forskellige aktiviteter, og der vil naturligvis komme mere konkret information om dette i Touring Nyt og på hjemmesiden. Den kommende generalforsamling den 30. april 2016 bliver også en smule anderledes end de foregående år – i hvert fald med hensyn til hvor den afholdes, mens arrangementet i hytte ved Skåstrup Strand nok bliver noget mere efter den traditionelle ”opskrift”.

 Campen var som altid på dagsordenen; vores nye værtspar Kim og Mette er allerede i fuld gang med at gøre klar til den kommende sæson. Bestyrelsen håber at alle brugere vil tage rigtig godt imod Mette og Kim og have forståelse for at nye folk har nye og egne måder at gøre tingene på.

 Næste møde er fredag den 29. april 2016 i hytten ved Skåstrup Strand.

 Lene Michelsen
 Farum 01-02-2016

 ***************************************

 

Møde 27. september
Den 27. september 2015 havde bestyrelsen møde, og det foregik endnu engang på klubbens kontor i Aarhus. På hvert eneste møde har vi et fast punkt med gennemgang af medlemstal og økonomi. Vores medlemstal er steget med 671 i forhold til samme tidspunkt sidste år, og økonomien ser fortsat rigtig fornuftig ud. En gennemgang af en budgetskitse viste, at vi igen i 2016 kan holde kontingentet uændret, med mindre der sker noget helt usædvanligt de kommende måneder.

Ellers var hovedoverskriften for dette møde MCTC’s kommende 50-års jubilæum i 2016. En sådan begivenhed skal naturligvis fejres, og en plan over forskellige jubilæumsaktiviteter begynder at tage form. Uden at afsløre for mange detaljer kan vi fortælle, at vi planlægger en lidt anderledes generalforsamling, og en jubilæumsfest har vi også i støbeskeen.

Campen var også på dagsordenen, og vi er meget glade for at kunne fortælle, at der er fundet et nyt værtspar til at overtage fra sæsonstart 2016. På nuværende tidspunkt er camp-sæsonen 2015 slut, og Annette har haft sin sidste arbejdsdag. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak for en kæmpe indsats på Campen gennem mange år. Vi vil også gerne helt specifikt takke for adskillige gode frokoster og lækre kager i forbindelse med de bestyrelsesmøder, der er blevet afholdt på pladsen. Henning bliver ved lidt endnu, han forventer at gå på pension fra 1. april 2016.

Næste møder er 31. januar 2016 på kontoret og 29. april 2016 i hytten ved Skåstrup Strand. 
Lene Michelsen 
Farum 11-10-2015

***************************************

Møde den 31. maj

Den 31. maj havde bestyrelsen sit første møde siden generalforsamlingen, og traditionen tro foregik det på klubbens kontor i Aarhus. Ifølge foreningens vedtægter §6 stk. 6 kan bestyrelsen tidligst konstituere sig 14 dage efter generalforsamlingen. Da der var gået mere en én måned, kunne vi vælge næstformand og Lene Michelsen blev genvalgt.

På dette møde arbejdede bestyrelsen med dagsorden, der var lidt mindre omfattende end sædvanligt, fordi det på sidste møde var aftalt, at vi skulle bruge noget tid på at diskutere, hvordan og i hvilket omfang vi mener, at MCTC skal markedsføres fremadrettet. Målet var ikke et A4 ringbind med en markedsføringsplan, som man kender det fra det private erhvervsliv, men snarere at sikre, at vi er enige om formål og retning. Bestyrelsen er enige om, at glade og tilfredse medlemmer er den bedste og mest effektive markedsføring over for ikke-medlemmer. Opgaven er dermed at sikre, at de nuværende medlemmer forbliver tilfredse. Der er ikke så meget, der kan konkurrere med ”mund til mund–metoden”, når det handler om markedsføring, så der skal lyde en opfordring til alle jer, der er medlemmer, om at spørge, de motorcyklister I møder på jeres vej, om ikke det ville være en rigtig god idé at blive medlem at MCTC (hvis de da ikke allerede er medlem).


Det betyder naturligvis ikke, at vi helt skal undlade at lave aktiv markedsføring; der blev diskuteret forskellige idéer, men her er vi nødt til at forholde os kritisk til, hvad tingene koster i forhold til, hvor mange medlemmer det kan give.

Næste møde er 27. september 2015 på kontoret.
Lene Michelsen 
Farum 7-6-2015

 

 ***************************************

Møde den 24. april 2015

Bestyrelsen holdt den 24. april møde ved Skåstrup Strand aftenen før generalforsamlingen. Der blev snakket lidt om udstillingen i Århus i uge 9, som var godt besøgt, og folkene på MCTC-standen fik en snak med mange medlemmer, og 60 ikke-medlemmer fik et indbetalingskort med hjem.

Som normalt på bestyrelsesmøderne blev der forelagt en oversigt over medlemstal og likviditet. Den viste, at der den 24.04. var 35.744 medlemmer (heraf 585 uden TN og 797 passive). Der har været en pæn tilgang af nye medlemmer i feb.-april, og hvis tendensen fortsætter, vil der i år for første gang siden 2010 komme en lille fremgang i medlemstallet. Den samlede likviditet (bank og obligationer) var på 29,545 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede, at der på et kommende møde skal snakkes om, hvordan vi bedst markedsfører klubben og om fremtidige tiltag generelt med udgangspunkt i, hvordan vi konkretiserer MCTC’s formålsparagraf.

Det går langsomt, men tilsyneladende sikkert frem med planerne for den tilkøbte jord på MC Touring Camp. Der er udarbejdet tegninger, og landmåleren har fået forslag til placering af kommende hytter og fællesfaciliteter, som så skal godkendes af kommunen. Et udvalg i bestyrelsen arbejder med en såkaldt 2020-plan for Campen, og det forventes, at der kan fremlægges noget på næste bestyrelsesmøde. Desuden skal der inden næste sæson tages stilling til en ny bemanding af pladsen, da Henning og Annette stopper.

Hjemmesiden skal fornys, og det går planmæssigt fremad. Den nye side forventes at være klar i løbet af efteråret. Se Os kampagnen med tilhørende emner blev lagt på vores Facebook-side og set af tilsammen over 32.000. I ’14 blev der afholdt 34 MCTC-manøvrekurser med 123 deltagere. I år har der foreløbig været 70 deltagere, og det kommer nok op på 150, inden det er slut. Der mangler instruktører på Sjælland. Vi ser, om vi kan få uddannet nye instruktører.

Der blev bevilget et tilskud på 28.375 kr til et telt på sommerens MCTC-børnetræf. I november 2016 fylder MCTC 50 år, og forårets generalforsamlingen er planlagt til at blive holdt på Strøjer Samlingen ved Assens. Der arbejdes også med andre særlige tiltag for at fejre jubilæet.

De næste møder er foreløbig fastsat til den 31. maj og 27. september.

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 22. februar 2015
Den 22. februar 2015 havde bestyrelsen møde på foreningens kontor i Viby J. Mødet var egentlig planlagt til 1. februar 2015, men et møde i FEMA gjorde, at vi var nødt til at flytte vores møde, fordi formanden deltager i møderne i FEMA. FEMA er et fast punkt på vores dagsorden, og selvom det kan synes noget kompliceret med mc-politik på europæisk plan, fordi der er stor forskel på vores behov i Danmark i forhold til f.eks. behovene i Frankrig, så er vi ikke i tvivl om, at arbejdet i FEMA er rigtig vigtigt. FEMA har fået ny generalsekretær, og der arbejdes for tiden med projektet Rider Scan, som mange af jer har deltaget i via spørgeskemaet på foreningens hjemmeside.

Campingpladsen er også et fast punkt på agendaen, og det går langsomt fremad mht. den ekstra jord. Det bliver dejligt, når vi får en afgørelse, så vi kan begynde en egentlig planlægning. 

Vores APP er blevet en succes, og der kommer flere og flere brugere – det er positivt, for jo flere vi er jo bedre kan den blive. 

I forbindelse med vores arbejde med sikkerhed har Vejdirektoratet oplyst, at forsøget med kabelautoværn på rute 21 (motortrafikvej mellem Holbæk og Vig på vejen til Sjællands Odde) skal løbe i 5 år. Vi arbejder naturligvis videre på at påvirke tingene, så vi kan få løsninger, der er mindre ”krasbørstige” – kabelautoværn - i forhold til os, der ikke sidder beskyttet i en bil. 

01.03.2015 

Lene Michelsen 

Næste møde: Den 24. april 2015 kl. 20.00 i hytten, Skåstrup Strand 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 28. september 2014 

 

Den 28. september havde bestyrelsen et møde, der blev holdt på Campen. Det er efterhånden blevet an tradition, og det giver de bestyrelsesmedlemmer, der ikke normalt giver sig af med campering, en mulighed for at besøge Campen. I sagens natur fyldte Campen en del på dagsordenen, både fordi det er et vigtigt medlemstilbud, og fordi vi på dette møde har muligheden for at mødes med og lytte til Henning, der står for den daglige drift af pladsen. Henning kunne fortælle, at den just afsluttede sæson havde været ganske god, godt hjulpet af vejret. Henning fortalte, at vaskerummet vil blive sat i stand i løbet af vinteren, og det forsynes med to vaskemaskiner og to tørretumblere. Behovet er der, og det bliver mindre besværligt, hvis én maskine går i stykker. Ud over dette er der – som altid – ting, der skal repareres og ting, der skal skiftes, fordi de er slidt op.

.

Der er stadig ikke nogen afgørelse fra kommunen mht. den ekstra jord, vi har lagt billet ind på, men vi forventer da, at alt falder på plads til Campingpladsens fordel, og der er lavet en arbejdsgruppe på 4 personer, der skal sikre, at vi får en 2020-plan for campingpladsen.

.

Denne gruppe består af Kasper Kjærsgaard, Finn Otkjær, Birger Christiansen og Klaus Brandt. De kender alle Campen som enten hjælpere eller brugere eller begge dele.

.

Som nævnt i sidste indlæg fra bestyrelsen fylder foreningen 50 år i 2016, og bestyrelsen arbejder på at planlægge, hvordan det skal markeres.


I forbindelse med vores arbejde med sikkerhed har vi stadig en dialog i gang i med Vejdirektoratet i forbindelse med forsøget med kabelautoværn på rute 21 (motortrafikvej mellem Holbæk og Vig på vejen til Sjællands Odde).

Næste møde bliver den 1. februar 2015.

.

Lene Michelsen
05.10. 2014

.

.

Bestyrelsesmøde den 22. juni 2014 
Den 22. juni 2014 havde bestyrelsen sit første møde efter generalforsamlingen. Flere fra bestyrelsen havde deltaget i Midsommerfesten på Campen aftenen før, så det var en præstation, at alle stort set mødte til tiden. Midsommerfesten med grillet gris og levende musik var for øvrigt et fint arrangement, så ros fra bestyrelsen til de energiske folk på Campen og til de frivillige for den store indsats. 

På første møde efter generalforsamlingen skal bestyrelsen konstituere sig, hvilket i praksis betyder, at der skal vælges en næstformand, og Lene Michelsen blev genvalgt.

Campingpladsen er et fast punkt på dagsordenen, og vi håber at campingpladsens brugere lægger mærke til, at nogle af de idéer til små forbedringer, der kom frem sidste år, er ved at blive gennemført. Noget er allerede gennemført – infotavle ved gravhøjen er ét af dem – og andre vil blive gennemført i løbet af sæsonen. Men det er jo den mest travle tid på campen, vi går i møde, så vi håber at brugerne kan forstå, at den daglige drift har højeste prioritet. 
2020 planer er jo meget populære i disse tider, så bestyrelsen har besluttet er vi på næste møde nedsætter en arbejdsgruppe, der kan arbejde med en 2020-plan for campingpladsen. 

I 2016 fylder foreningen 50 år, og bestyrelsen går allerede nu i gang med at planlægge, hvordan det skal markeres. 

I forbindelse med vores arbejde med sikkerhed har vi en dialog i gang i med Vejdirektoratet i forbindelse med forsøget med kabelautoværn på rute 21 (motortrafikvej mellem Holbæk og Vig på vejen til Sjællands Odde). Vi arbejder også på at påvirke Rådet for sikker Trafik, så det, de har om motorcykler på deres hjemmeside, bliver lidt mere nuanceret. Dette arbejde foregår i samarbejde med Importørforeningen, Forhandlerforeningen og DMC. 

Sidst, men ikke mindst, så har vi 20/6 lanceret vores app, og bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at downloade den og bruge den. Nu er den i en startfase, så der kan også være brug for en vis overbærenhed, hvis tingene ikke lige fungerer 100%.
29.06.2014
Lene Michelsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 25. april 2014
Som det er tilfældet de fleste år blev der afholdt et bestyrelsesmøde aftenen før den årlige generalforsamling. Blandt de behandlede emner var den app til smartphones, som MCTC er ved at få udviklet i samarbejde med den svenske mc-organisation SMC. App’en forventes taget i brug den 20. juni. 

Der er af tre folketingsmedlemmer fra oppositionen fremsat et beslutningsforslag - B72 – om, at det skal gøres lovligt for 16-årige at køre små motorcykler på 125 cc (A1kørekort). Det blev aftalt, at MCTC sender et brev til alle ordførere i Retsudvalget, før forslaget kommer op i FT den 26. maj. I brevet vil folketingsmedlemmerne blive opfordret til at stemme for forslaget.

En oversigt over medlemstal og likviditet viste, at der pr. 24.04. var 35.809 medlemmer (heraf 609 udenTN og 851 passive) i MCTC. Det var udtryk for en tilbagegang på cirka 500 i forhold til samme tid i 2013. Den samlede likviditet (bank og obligationer) var på 28,550 mio. kr. 

Et medlem har fremsat et forslag til bestyrelsen om en Jernbag for veteran-maskiner. I bestyrelsen var der ikke stemning for det, da de nyeste veteraner (35 år eller deromkring) kan klare en alm. Jernbag, og for de ældstes vedkommende må det være en opgave for Veteranklubben. 

MCTC er medlem af Færdselssikkerhedskommissionen og Rådet for Sikker Trafik. Kommissionens første møde i år blev ikke afholdt. Lene Michelsen, MCTC-næstformand, er med igen frem til 31.12.2017. Intet nyt fra Rådet for Sik. Traf. Bestyrelsen har tidligere haft de såkaldte skildpadder-fartdæmpere oppe at vende, da flere er væltet på den. De hører under kommunerne på de små veje, så det er der, man skal klage. Vi overvejer at spørge om erfaringer med det i bladet. Har du dårlige erfaringer med dem? 

Mini-kørekurserne (manøvre-kurser) er inde i en stabil gænge, men flere er blevet aflyst grundet for få tilmeldinger. Der holdes evalueringsmøde på Campen efter sæsonen. Vi skal nok uddanne 1-2 instruktører mere på Sjælland. 

MCTC fylder 50 år i november 2016, og forskellige tiltag i den anledning var oppe at vende. Blandt andet et forslag om en bog om foreningens historie eller et særnummer af TN med foreningens historie, galleri m. formænd osv, jubilæumsfest(er) – evt. flere steder i landet, en samlet udgivelse af tegneserier og/eller vittigheder. Der kom også et forslag om at genoplive Bamsetræffen. Intet blev aftalt - det kommer op igen på senere møder.

Næste møder er søndag den 22. juni på kontoret i Viby J og 28. september på Campen.

Gunnar Skrydstrup 
01.05. 2014

.

Bestyrelsesmøde den 26. januar 2014
Under punktet Siden sidst på dagsordenen blev der snakket Jernbag. Et medlem har i et læserbrev i Touring Nyt foreslået, at der indføres en mere ekstrem tur end de nuværende, nemlig 2.000 miles (3.220 km) på 48 timer. Et flertal i bestyrelsen mente, at en sådan tur ikke rigtig vil harmonere med klubbens arbejde med trafiksikkerhed (medlemskab af Rådet For Sikker Trafik og Færdselssikkerhedskommissionen), så der vil ikke i MCTC-regi blive oprettet en sådan Jernbag-tur. Til gengæld blev det vedtaget at lave en slags mini-jerbag kaldet ”Landet på langs”, hvor den anvendte mc højst må være på 125 cm³, og hvor der køres Skagen-Gedser (eller omvendt) på max 10 timer. Som ved den almindelige Jernbag vælger man selv starttidspunkt og rute. Et kontrol-skema og reglerne vil være at finde under ”Jernbag” her på www.mctc.dk.

 

Up til mødet var der udsendt en opgørelse over antallet af medlemmer og klubbens økonomiske situation pr. 31.12.13. Det totale medlemstal var på 38.177 (heraf 905 passive og 655 husstandsmedlemmer), hvilket var 652 færre end ved udgangen af 2012. Den samlede likviditet var på 25,6 mio. kr mod 24,5 mio. året før. Det tyder på, at MCTC’s økonomi holder snuden oven vande, selv om medlemstallet er på retur – siden udgangen af 2010 har MCTC ”tabt” 1.761 medlemmer.

 

 

Regnskabet for Campens økonomi for 2013-sæsonen forelå ikke på mødet (forventes klar medio februar), men tallene tyder på et betydelig bedre driftsresultat end de nærmest foregående år. Det blev i øvrigt vedtaget at installere varmepumper på Campen. Det forventes, at investeringen vil have tjent sig selv hjem i løbet af 5 år. Der vil blive lavet nye info-foldere om Campen, hvor bl.a. reglerne for adgang i bil vil blive pointeret. Der er også bestilt visitkort, som Campens gæster kan tage med sig til uddeling, og de vil også blive sendt til andre mc-overnatningssteder. Desuden har Klaus Brandt udarbejdet nogle tur-forslag i omegnen af Campen. De vil komme til at ligge på pladsen i en trykt udgave. Der var enighed om, at sidste sæsons Midsommer- og Høstfest var en rigtig god idé, og bestyrelsen håber, at de vil blive gentaget i år.

Foreningens medlemskab af FEMA, den europæiske sammenslutning af mc-organisationer, var også kort oppe at vende i forbindelse med, at der forventes en kontingentstigning til FEMA på 2% i 2014. Det er flere år siden, FEMA-kontingentet sidst er steget, og organisationens økonomi er temmelig anstrengt, selv om der på det seneste er foretaget en del nedskæringer.

Vores repræsentant i Rådet for sikker trafik, Lene Michelsen, oplyste, at Rådet planlægger presseaktiviteter op til mc-sæsonen (Bakkens åbning) for at nå bilisterne.

Børnetræf-arrangørerne havde ansøgt om betaling af teltlejen til træffet, 23.000 kr, og det blev godkendt. Desuden blev det vedtaget, at underholdningen i hytten efter generalforsamlingen i år skulle bestå af et causeri om og smagning af øl.

Næste møde: Fredag den 25. april kl. 20.00 i hytten ved Skåstrup Strand.

Gunnar Skrydstrup
03.02. 2014

***************************************

Bestyrelsesmøde den 28. og 29. september 2013 
Efterårets bestyrelsesmøde strakte sig over to dage, og det kunne måske have været klaret på én dag, men det havde krævet både stram styring og urealistisk disciplin fra bestyrelsesmedlemmerne. Nu skal vi jo huske, at dette er noget, vi bruger vores fritid på, så der skal også være tid til at have det både sjovt og hyggeligt. Vi havde to store emner: mc-politik og MC Touring Camp.

Lørdag gik en del tid med at tale om, hvordan vi skal håndtere det med mc politik. En ting var vi helt enige om, nemlig at ”politik” ikke skal forstås som ”højre/venstre” eller ”rød/blå”, det skal forstås som det, der handler om at varetage medlemmernes interesser, vel vidende at vores medlemsskare er meget forskellig, og at man ikke altid kan gøre alle 100% tilfredse. Der var også enighed om, at selvom dette emne er noget, der bliver brugt en del tid på, er det ikke noget, der nødvendigvis skal fylde noget særligt i Touring Nyt – det kan være både spændende og udfordrende at arbejde med, men temmelig kedeligt at læse om, med mindre der foregår noget helt konkret.

Søndag var vi på Campen. Sæsonen 2013 bød på ca. 10.933 overnatninger, og der havde – som noget nyt – været to arrangementer med levende musik, en Midsommerfest og en Høstfest. I forbindelse med høstfesten var der arrangeret ringridning, og der var et særligt arrangement for unge. Især arrangementet for de unge viser, at det er et område, der skal opprioriteres.

Både medarbejdere og brugere af campingpladsen sørger for at forsyne bestyrelsen med rigtig mange gode og konstruktive idéer til både udvikling, ændring og forbedring af vores fælles campingplads. Nu arbejdes der videre på at samle alle ønsker og forslag på én liste, så vi kan danne os et overblik over, hvad der kan gøres og ikke gøres. Det ser dog ud til, at vi har fået knækket den negative økonomiske udvikling på Campen – godt hjulpet af den gode sommer. I sæsonen 2013 har vi forsøgt forskellige ting for at holde udgifterne på et rimeligt niveau, noget har fungeret – og noget har ikke, og det, der ikke har fungeret så godt, laves naturligvis om i den kommende sæson. 

Lene Michelsen
13.10.2013

Næste møde: Søndag den 26. januar 2014 på kontoret.

***************************************

Bestyrelsesmøde den 17. marts 2013
Mødet blev afholdt på klubbens kontor i Viby J. Forretningsføreren havde lavet en opgørelse, der viste, at medlemstallet var på 38.438, og at budgettet for helsårsbetalere på 6,146 mio. kr blev nået den 5. marts.

Den svenske mc-organisation SMC er ved at få udviklet en app, som ser meget lovende ud. Bestyrelsen er enige om, at MCTC skal forsøge at koble sig på den, da den kommer til at indeholde mange informationer, som kan være til gavn for medlemmerne.

Campingpladsen fik i 2012 et underskud på driften på knap 81.000 kr. Bestyrelsen tilstræber stadig, at driften skal kunne bære sig selv, men der er tale om en forbedring i forhold til de to foregående år, og resultatet anses som acceptabelt set i relation til den middelmådige sommer og landets økonomi.

Der har ikke været møde i Færdselssikkerhedskommissionen siden sidst. MCTC har været med til at udforme og distribuere en Se os folder, som skal få bilisterne til at huske på, at der nu er mc’er på vejene igen.

.

FEMA arbejder stadig med EU-forslaget om periodisk syn for motorcykler. Der er endnu ikke afgjort noget.
.

02.04.2013

Gunnar Skrydstrup

 

 

***************************************

Bestyrelsesmøde den 20. januar 2013

Bestyrelsens vintermøde blev de senere års tradition tro afholdt i Rødovre. Der var 6 bestyrelsesmedlemmer til stede – en enkelt havde meldt afbud grundet arbejde.


Ved årsskiftet havde bestyrelsen modtaget en opgørelse der viste, at foreningen gik ud af 2012 med 38.829 medlemmer – heraf 677 husstandsmedlemmer og 928 passive. Den 18.1.13 var der i alt 38.643 medlemmer. Der har rundt regnet været en tilbagegang på 800 medlemmer i for hold til de samme datoer for et år siden.


mctc.dk blev også berørt. Der har været en pæn stigning i antallet af besøgende i løbet af 2012. For december var tallet 176.000.

Campingpladsen har kørt med underskud de senere år, og der blev snakket om, hvordan der kan dæmmes op for det. Det blev således aftalt at holde ekstra øje med økonomien fra begyndelsen af næste sæson, og bestyrelsen blev enige om, at man på næste møde vil afstikke en ramme for resultatet på selve driften. På pladsen arbejdes der på igen at lave en Midsommerfest (22. juni) og denne gang med levende musik. Der er også aftalt, at Jan fra Tourstart, når sæsonen er i gang, vil komme og fortælle om alle GPS-mulighederne.


Årets kommende aktiviteter var også oppe at vende. Klubben får en stand på Forever2wheels i Fredericia den 2. februar, og generalforsamlingen – den 20. april – afholdes igen i Bogense og med mulighed for spisning og hygge i spejdercenteret ved Skåstrup strand. Arrangørerne af Bededags-sammenkomsten havde forhørt sig om et muligt tilskud og bestyrelsen bevilgede 50 kr pr. deltagende medlem. Der var også søgt tilskud til et telt til Børnetræffet til 25.000 kr. Også det fik grønt lys fra bestyrelsen. For et par år siden blev den såkaldte 4%-ordning med en ”indefrysning” af dele af kontingentet til arrangementer afskaffet, men det betyder ikke, at der ikke kan søges om tilskud eller underskuds-garantier til MCTC-arrangementer. Det kan der, pengene tages nu bare fra ”den store kasse”.


FEMA – den europæiske sammenslutning af mc-organisationer – er fast punkt på dagordenen. Herunder meddelte formanden, at flere af de ansatte på kontoret er rejst – delvis på grund af stram økonomi – så der er kun to faste medarbejdere tilbage på kontoret i Bruxelles, men der kommer nogle ulønnede hjælpere til i den nærmeste fremtid. – Flere af de europæiske mc-organisationer mærker krisen i form af dalende medlemstal og dårlig økonomi, og det slår igennem på bidragene til FEMA.


Besøg fra SMC

En stor del af mødetiden var afsat til et indlæg fra Jesper Christensen, der er daglig leder af MCTC’s ”søsterorganisation” i Sverige, SMC. Jesper, der i øvrigt er dansker, fortalte om SMC’s opbygning og de vigtigste arbejdsområder for organisationen, der arbejder betydeligt bredere end MCTC. For eksempel har SMC et aktieselskab, der arrangerer rejser, og de laver også forskellige typer kørekurser. SMC havde ved årsskiftet 63.587 medlemmer, og det er det suverænt største medlemstal i nogen af de europæiske mc-organisationer. Som i de fleste andre mc-organisationer kniber det dog med at holde medlemstallet, og det gik tilbage med 1.013 i 2012. Der er 13 ansatte i SMC, og de fleste medlemmer betaler et årligt kontingent på 375 SEK. Sidste år var der 307.000 motorcykler i trafik i Sverige (= antal ansvarsforsikrede), mens der i DK var rundt regnet 150.000. Målt i antal medlemmer i forhold til bestanden står SMC trods sine langt flere medlemmer altså ikke stærkere i Sverige end MCTC gør i Danmark. Med 38.800 medlemmer ved årsskiftet svarede MCTC’s medlemstal til rundt regnet 25,8 procent af de registrerede mc’er og scootere over 50 cm³, mens SMC’s 63.587 medlemmer svarede til 20,7 procent af mc-bestanden i Sverige. Trods en tilbagegang på omkring 1.000 medlemmer over de sidste to år er MCTC dermed stadig den største mc-organisation i Europa, når man tager mc-bestanden i betragtning.


Næste møde er fastsat til den 17. marts på klubbens kontor i Viby J.

 

28.02.2013

Gunnar Skrydstrup

 

 

***************************************


Betyrelsesmøde den 30. september 2012

MC Touring Camp lagde lokaler til et bestyrelsesmøde søndag den 30. september. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og de to suppleanter plus forretningsføreren var til stede. Opgørelsen over medlemstallet viste, at der pr. 26. sept. var i alt 38.527 medlemmer, heraf 667 uden TN og 939 passive. Det er knap 1.000 færre end på samme tid sidste år. I budgettet for 2013 forventes også en nedgang i medlemstallet, men resultatet for klubben og bladet peger i retning af et overskud på ca. 200.000 kr ved uændret kontingent. Selv om der som i år må forventes et større underskud på Campen, blev det besluttet, at kontingentet holdes uændret på 190/160/50 kr i 2013. Men bestyrelsen er opmærksom på de røde lamper, som blinker forude.


Der har været lidt uklarhed om udformningen af ”Jernbag”-mærkerne (Iron Butt – se evt. TN 5/12 s. 13), men den endelige udformning blev besluttet på mødet, og mærkerne vil, så snart de er lavet, blive fremsendt til de medlemmer, som har kørt en ”Jernbag” og har fået den godkendt. Det drejer sig om ca. 10 personer. Poul Jørgensen, som er initiativtageren til den danske udgave af Iron Butt, overtager kontrollen med de indsendte kørsler. Der bliver lavet en liste over alle, som har gennemført – evt. med foto – på hjemmesiden/Facebook.


MCTC havde en stand på Fyns MC Festival. Som sædvanlig på træf kommer der kun få nye medlemmer ud af det, men deltagelsen giver mulighed for en snak med en del eksisterende medlemmer, så vi er nok med igen til næste år om lørdagen.


Campingpladsen er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder, og Henning informerede om sæsonens forløb. Der har været 9.885 overnatninger mod 11.421 i 2011 og 12.735 i rekordåret 2008. Nordmændene er de eneste, som ikke har haft nævneværdig tilbagegang. Balancen for perioden 1.1.-1.9. viste et underskud på 14.000 kr mod plus på 126.000 i perioden i 2011. Specielt udviklingen i varekøb kontra varesalg er ikke god. Dette kan dog rette sig, når tallene for september kommer med. Udviklingen i besøgstal og økonomi har langt fra været tilfredsstillende de senere år, og vi skal måske til at annoncere mere. Fx i norsk(e) blad(e) og turist-heftet for Djursland. Det blev vedtaget at lave et arrangement omkring Skt. Hans i form af en midsommer-fest lørdag den 22.6.’13), samt at de to små gamle hytter (nr. 1+2) renoveres, så de bliver pæne. Der købes desuden nye komfurer til gæsternes køkken. Der har været lidt usikkerhed, om trikes og quads har adgang til pladsen, da de i lovgivningens forstand egentlig er biler. Det har de, og de er velkomne på pladsen.


Der var intet egentligt nyt fra Færdselssikkerhedskommissionen, hvor MCTC har en repræsentant, men man er gået i gang med at udarbejde en ny handlingsplan. Rådet for sikker trafik er også involveret i den nye plan, og de holder workshop den 14. december, hvor MCTC-næstformand Lene Michelsen deltager. Som i tidligere år gives der også tilskud på 100 kr til medlemmer, som deltager på ”MCTC-godkendte” kørekurser i 2013.


MCTC har svaret på en høring vedrørende EU-komissionens forslag om periodiske syn for mc og knallerter. Da der ikke er nogen som helst uafhængige data, som peger i retning af en nævneværdig sikkerhedsgevinst ved periodiske syn for mc’er, er MCTC imod at lægge de dermed ikke ubetydelige omkostninger over på mc-ejerne. Foreløbig ser det også ud til, at Kommisionen ikke kommer igennem med hele sit meget vidtgående forslag – bl.a. Holland, Sverige og senest Frankrig er imod syn hvert år og for knallerter overhovedet.


De nordiske mc-organisationer i NMR (Nordisk Motorcykel Råd) har udsendt et sikkerhedsdokument, som beskriver de nordiske mc-organisationers ønsker på sikkerhedsområdet.

Næste års generalforsamling blev fastsat til den 20. april i Bogense og med hyttearrangement ved Skåstrup stand. Der arbejdes med en idé om fælleskørsel til Bogense fra forskellige steder i landet. Lene og Klaus arbejder desuden på en Kr. Himmelfartstur omkr. 9. maj til Harzen. Et medlem har søgt om og fik bevilget en underskudsgaranti til en tur omkring den 23. aug. 2013 til Dannevirke Bed&Breakfast lidt syd for grænsen.


Næste møde er 20. januar 2013 hos EFG-Bondo i Rødovre samt 17.3. på kontoret i Viby J.


05.10.2012

Gunnar Skrydstrup

***************************************


Bestyrelsesmøde 10. juni 2012

Mødet blev holdt på klubbens adresse i Viby J. Op til mødet havde bestyrelsen fået en henvendelse fra et medlem, som ikke mente, han var blevet refereret tilstrækkelig i referatet fra den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen var enig om, at referatet var fuldt dækkende og fyldestgørende, så man så ingen grund til at foretage sig yderligere. I øvrigt er referatet fra generalforsamlingen godkendt og underskrevet af dirigenten.


Vi må ikke bruge de amerikanske navne, men bestyrelsen har besluttet, at MCTC laver en dansk udgave af Iron Butt og kalder det Jernbag. Der kan køres i tre kategorier 1610/24, 2000/24 og 2500/36 (kaldes Sædesår). Det er kun for MCTC-medlemmer, og det er gratis for deltagerne, som får et klæbemærke, et stofmærke og et diplom, når gennemførslen er godkendt. En nærmere omtale af dansk Jernbag vil komme i Touring Nyt 5/12.

Der var pr. 8. juni 2012 i alt 37.743 medlemmer i MCTC, heraf 651 uden TN og 921 passive. Det er omkring 900 færre end på samme tid sidste år. Likviditeten var 25.659.000 kr. ekskl. de 1.125 t. kr., der er deponeret hos advokaten i forbindelse med jordkøb.


Der arbejdes med at få foreningen på Facebook, men inden vi går på, skal vi have andre til at slette deres MCTC-relaterede sider.


Vi har haft en til at se på energiforholdene og mulige besparelser på området på Campen. Men for at komme videre mangler vi konkrete tal for mulige besparelser ved forskellige tiltag. De vil blive forsøgt indhentet inden næste møde, så der evt. kan sættes arbejde i gang, når Campen lukker for i år.


Næste møder: Søndag den 30. september kl. 11 på MC Touring Camp. Sidste weekend i januar eller 1. i februar samt 17.3. på kontoret i Viby J.


11.06.2012

Gunnar Skrydstrup

***************************************


Bestyrelsesmøde 27. april 2012

Mødet blev traditionen tro brugt på at samle op på udestående spørgsmål fra tidligere møder. I forbindelse med campingpladsen har vi haft besøg af en energikonsulent, men vi afventer stadig en rapport. Vi håber på, at den kan pege på områder, hvor vi kan optimere driften og på den måde spare nogle penge.


Campingpladsen er et fast punkt på alle vores møder, og denne gang var det hygiejne i forbindelse med brug af poolen, der var på dagsordenen. Vi har fået konkrete henvendelser, hvor det beskrives, at ikke alle er lige gode til at huske det med at gå i bad, inden man går i poolen. Vi forstår, at det kan være meget fristende bare at hoppe i poolen, når solen skinner, og det er varmt, men det er vigtig, at reglerne om bad, inden man hopper i poolen, overholdes, fordi en overtrædelse af denne regel faktisk kan udgøre en helbredsmæssig risiko for alle brugere.


En anden ting er, at hvis vandprøverne viser, at vandet ikke er rent, så skal der mere klor i – det koster penge, det lugter fælt, og det er ikke rart at bade i. Så bestyrelsen opfordrer til, at alle overholder reglerne, og til at man griber fat i folk, hvis man ser nogen, der ikke gør det.


Der blev også talt om larm på pladsen efter kl. 23 – og her er bestyrelsen helt enige om, at den regel skal overholdes. Når det så er sagt, er det vigtigt, at man ikke lige vælger at placere sig op ad bålpladsen, hvis man gerne vil have sin nattesøvn, ligesom pladser tæt på baren nok også udsættes for lidt mere støj end pladserne bagerst på pladsen.


I forbindelse med Campen har der været fremsat påstand om, at gratis overnatninger og kost i forbindelse med hjælpernes frivillige indsats på Campen skulle være skattepligtig. Påstanden er fremsat af de to ekskluderede medlemmer, og bestyrelsen har fundet det nødvendigt – af hensyn til alle hjælperne – at få foreningens revisor til at undersøge, om der på nogen måde kunne være tale om skattepligt. Revisorens konklusion er, at det ikke er tilfældet – men hvis man er frivillig hjælper og ønsker mere præcis information, opfordrer bestyrelsen til, at man kontakter kontoret eller taler med Henning på pladsen.


Sikkerhed er også et tilbagevendende punkt på bestyrelsesmøderne. Hjemmesiden fra kampagnen Se Hinanden er overdraget til DMC, og den vil blive videreført i et samarbejde mellem DMC og MCTC. En af tankerne er bl.a., at der skal være et sted, hvor korrekte data om ulykker etc. kan findes. Et andet mål er, at Motorcykel Sikkerhedsgruppen, MCSG, får et sted, hvorfra information kan formidles.


Efter en lang periode med stilstand er der nu kaldt til møde i Færdselssikkerheds-kommissionen den 7. maj 2012. Der skal udarbejdes en plan for, hvordan antallet af dræbte i trafikken kan reduceres med 50% frem til 2020. Her vil vi naturligvis arbejde på, at der ikke indføres mærkværdige begrænsninger for de tohjulede trafikanter.


Ellers var det den kommende generalforsamling, der var på dagsordenen, eller rettere arrangementet efter generalforsamlingen. Da vi i år jo var på Bogense Strand Camping og ikke i hytten ved Skåstrup Strand, var det lidt flere nye ting at tage stilling til.


Næste møder er søndag den 10. juni 2012 kl. 11.00 på klubbens kontor Markvangen 6, Viby J og den 30. september 2012 på MC Touring Camp.


01.05.2012

Lene Michelsen

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 29. januar 2012

På mødet blev der bl.a. snakket campingplads, hvor der blev diskuteret forskellige mulige tiltag for at sikre en mere rentabel drift. Vi afventer dog resultatet for 2011, inden vi sætter alt for meget i gang, for siden 1999 har vi kun haft underskud på driften i 1999, 2001 og i 2010. Noget af det, der dog blev besluttet, at vi skal kigge på uanset resultatet i 2011, er energiforbruget.

Som nævnt sidste gang har medlemsundersøgelsen bl.a. vist, at en del af foreningens medlemmer ønsker sig mere aktivitet på nettet, både på MCTC’s egen hjemmeside i form af muligheden for at læse Touring Nyt dér og på Facebook. Der arbejdes fortsat på at finde ud af, hvordan disse ønsker bedst efterkommes, uden at vi går på kompromis med kvaliteten eller økonomien.


Fra FEMA ved vi, at Frankrig har vedtaget, at motorcyklister skal bære 150 cm2 reflekterende materiale. Det skal ikke nødvendigvis være en del af jakken eller en vest, der er alternativer. Men husk reflekserne, hvis sommerferien går til Frankrig – for reglerne gælder også for udlændinge.

Som nævnt sidste gang, så bliver der ikke hyttearrangement ved Skåstrup Strand, men vi arbejder på en alternativ løsning, og meget tyder på, at det bliver på Bogense Camping.


Ligesom bestyrelsen sidste gang valgte at give tilskud til et arrangement i Bededagsferien i 2012, har bestyrelsen denne gang vedtaget at give tilskud til et telt (inkl. gulv, borde, stole etc.) til årets børnetræf. Som bekendt blev 4% puljen nedlagt på sidste generalforsamling, men disse og andre gode initiativer har bestyrelsen jo stadig mulighed for at bevillige tilskud til.

Bestyrelsens næste møde er den 27. april 2012, og ud over de faste punkter skal vi naturligvis tale om generalforsamlingen. Vi opfordrer så mange som mulig til at lægge vejen forbi Nordfyns Hallen lørdag den 28. april 2012 – og plejer du at deltage, så tag et par kammerater med denne gang, vi har forsøgt at bestille godt vejr.


Næste møde er den 27. april 2012.


12.02.2012

Lene Michelsen

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 2. oktober 2011

Mødet handlede især om den medlemsundersøgelse, der er lavet, men traditionen tro fyldte også campingpladsen en del. Først kunne vi dog konstatere, at budgetskitsen for 2012 tyder på, at MCTC også til næste år vil få et mindre overskud, så der er fortsat ikke behov for en kontingentforhøjelse.


Medlemsundersøgelsen har bl.a. vist, at en del af foreningens medlemmer ønsker sig mere aktivitet på nettet, både på MCTC’s egen hjemmeside i form af muligheden for at læse Touring Nyt dér og på Facebook. Så lige nu arbejdes der på at finde ud af, hvordan disse ønsker bedst efterkommes, uden at vi går på kompromis med kvaliteten eller økonomien. Ud over dette arbejders der på en hvervepakke, som kan ligge hos forhandlerne til udlevering til kunder, der køber ny eller brugt mc, og der arbejdes på, hvordan vi kan lave nogle arrangementer i den periode, hvor de fleste har pakket motorcyklen væk for vinteren.


Campen sluttede sin sæson 2011 samtidig med bestyrelsesmødet, og det fantastiske vejr i den weekend har helt sikker medvirket til det fine fremmøde. Der har i år været en lille fremgang i antallet af overnatninger på Campen fra 11.308 til 11.421, men desværre kan vi konstatere, at udgifterne igen i 2011 kommer til at overstige indtægterne. Det er i det lange løb ikke nogen holdbar situation, så derfor er det besluttet, at prisen på overnatning stiger fra 50 til 60 kr. pr. person pr. døgn i 2012. Pris for børn og partout-kort stiger forholdsmæssigt lige så meget.


Der er skrevet og talt en del om fastliggere på Campen, og Henning har foreslået et sæt regler, som skal gælde fra og med 2012 for fastliggere.


De nye regler er:

-       Telte skal opstilles på anvist plads

-       Teltet skal være nedtaget senest 10 dage efter lukke-dato

-       Græsset omkring teltet skal være slået

-       Der må ikke plantes blomster, buske eller lignende omkring teltet

-       Der må ikke opsættes plankeværk eller lignende

-       Ankomst og afrejse skal meddeles i receptionen

-       Alle møbler og andre løse genstande skal opbevares i teltet, når genstandene ikke benyttes

-       Alle el-kabler skal være ophængt i træerne eller være i metalrør


Vi håber, at der vil blive taget godt imod disse regler, så vi også i 2012 har plads til alle.


Vi kan allerede nu fortælle, at hyttearrangementet i forbindelse med generalforsamlingen ikke bliver ved Skåstrup Strand. ”Vores” hytte har fået ny udlejer og er blevet udlejet til anden side, men der arbejdes på en alternativ løsning. Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om tilskud til et arrangement i Bededagsferien i 2012. Som bekendt blev 4%-puljen nedlagt på sidste generalforsamling, men det forhindrer naturligvis ikke bestyrelsen i at bevillige et tilskud til det gode initiativ. Det vil komme mere info om selve arrangementet i kommende numre af Touring Nyt.


Bestyrelsens næste møde bliver den 29. januar 2012, hvor vi skal arbejde videre med, hvordan vi udmønter medlemsundersøgelsens konklusioner og anbefalinger i konkrete tiltag, samt hvad vi gør for at sikre en rentabel drift af MC Touring Camp.


Næste møde er søndag den 29. januar 2012 hos EFG Bondo A/S i Rødovre.


16.10.2011

Lene Michelsen

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 19. juni 2011

Bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen blev holdt på foreningens kontor i Viby J. Ifølge vedtægternes §6 stk. 6 kan bestyrelsen tidligst konstituere sig 14 dage efter generalforsamlingen. Dette var overholdt og Lene Michelsen blev igen valgt som næstformand. Vi kan konstatere, at økonomien har det fint, men medlemstilgangen fortsat er for lav. Medlemsundersøgelse er nu afsluttet, og arbejdet med at finde ud af hvordan undersøgelsens konklusioner og anbefalinger kan munde ud i konkrete tiltag, kan gå i gang. Dette vil der naturligvis komme mere om både i Touring Nyt og her på hjemmesiden.


På generalforsamlingen kom der en meget klar tilkendegivelse fra deltagerne om, at de to medlemmer, der blandt andet har klaget til Syddjurs Kommune over, at ”Trekanten” bruges til camping, ekskluderes fra foreningen. Ifølge vedtægternes §7 stk. 7 er det bestyrelsen, der kan beslutte en eksklusion, og en 100% enig bestyrelse inklusive de to suppleanter besluttede, at de to medlemmer ekskluderes fra foreningen. De to medlemmer har – ligeledes jfr. vedtægternes §7 stk. 7 – ret til indbringe eksklusionen for førstkommende ordinære generalforsamling.


Bestyrelsens næste møde er den 2. oktober 2011, hvor der bl.a. skal gøres status over den – på det tidspunkt – just afsluttede sæson på campen og der skal tales om, hvordan vi udmønter medlemsundersøgelsens konklusioner og anbefalinger i konkrete tiltag til gavn for medlemmerne. Der skal herfra ønskes en god sommer – pas på jer selv i trafikken.


Næste møder: Søndag den 2. oktober 2011 kl. 11.00 på MC Touring Camp og søndag den 29. januar 2012 i Rødovre.


21.06.2011

Lene Michelsen

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 29. april 2011

Bestyrelsens sidste møde inden generalforsamlingen blev traditionen tro holdt i hytten ved Skåstrup Strand. Vi kan konstatere, at økonomien har det fint, men medlemstilgangen er alt for lav – på trods af vores lotteri. Vi håber derfor på, at den igangværende medlemsundersøgelse kan give os noget input til, hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer, mens vi samtidig holder fast på dem, vi har. Nielsen Group, der laver undersøgelsen for os har for nylig udsendt breve med link til spørgeskema til 1500 medlemmer.


Campen fylder en del på de fleste bestyrelsesmøder, og på dette møde diskuterede vi, hvordan vi skal håndtere situationen med Trekanten. To medlemmer har sidste år klaget til kommunen over, at arealet er blevet brugt til camping, og kommunen har pålagt os at stoppe med det. I bestyrelsen undrer vi os meget over, hvad de pågældende medlemmer forventer at opnå med en sådan handling – men vi kan konstatere, at hvis formålet var at genere campingpladsens brugere, så lykkedes det til fulde. Skov- og naturstyrelsen mener heller ikke, at vi må anvise camping på området, men oplyser, at hvis en privat lodsejer har givet ok, så kan de nok ikke gøre så meget, da man jo i statsskovene må campere op til 3 døgn. Det gør det hele noget besværligt, men da bestyrelsen vil overholde de regler, der findes, vil der blive skiltet, så det er helt tydeligt for alle, hvor MC Touring Camps område stopper.


Næste møde er den 19. juni 2011, hvor der bydes velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer, og der vælges næstformand.


03.05.2011

Lene Michelsen

 

***************************************


Bestyrelsesmøde 30. januar 2011

Mødet blev holdt hos EFG Bondo i Rødovre. Forretningsføreren kommenterede klubbens medlemstal og økonomi pr. 31.12.10. Der var pr. 31. december 2010 i alt 39.938 medlemmer (heraf 1.021 passive), og ”likviditeten” var ca. 22.146.000 kr. Medlemstilgangen går ikke så godt, idet der har været en netto-afgang på ca. 350 medlemmer siden nytår. Hvis ikke tendensen vender, vil medlemstallet falde i 2011.


Der vil blive lavet en stor medlemsundersøgelse i 2011. Medlemsundersøgelsen er nu skudt i gang og udføres af Nielsen Group. Undersøgelsen falder i tre trin: telefon-interviws med både medlemmer og ikke-medlemmer, interviews i fokusgrupper og endelig en spørgeskaema-undersøgelse blandt medlemmer. Formålet er at få øget kendskab til motorcyklisters meninger om mc’er og motorcyklisme samt om MCTC og Touring Nyt.


Campen går skærtorsdag ind i sin 20. sæson, og bestyrelsen overvejer, om der skal være nogle særlige tiltag i den anledning. Der bliver i hvert fald som de senere år gratis kaffe og kage om eftermiddagen på åbningsdagen den 21. april.


Der er sat nye høttalere op med det formål at få en bedre fordeling af lyden og mulighed for forskellig lydstyrke i de enkelte afsnit af lokalerne.

Der var ikke nyt fra Færdselssikkerhedskommissionen, som MCTC har en repræsentant i. Rådet for sikker trafik har lavet en liste over kørekursus-udbydere, som laver ”godkendte” kurser. Den kan kursus-interesserede så gå ind at vælge fra, når de vil på kørekursus. Her kan man også se, hvilke krav, man bør stille til et kørekursus (www.sikkertrafik.dk).


MCTC’s bog ”Sikker kørsel på mc” er ved at være ”udsolgt”. Det blev diskuteret om den på et tidspunkt skal erstattes eller suppleres af en film-udgave på cd og nettet.


På mødet blev det besluttet at MCTC skulle prøve at gå ind i den såkaldte Iron Butt kørsel, hvor man på offentlig vej kører en strækning på for eksempel 1.600 km inden for en bestemt tidsramme. Der vil blive udarbejdet et oplæg, som vil blive præsenteret i Touring Nyt.


MCTC deltager i forårets mc-udstillinger i Herning og København, og en del af mødet blev brugt til at lave en foreløbig plan over, hvem der skal bemande standene hvornår. Alle medlemmer er velkomne til at komme forbi med kommentarer eller spørgsmål.


Fra januar 2013 skal der ifølge et EU-krav træde et nyt kørekortdirektiv i kraft. MCTC har flere gange forhørt sig om et udspil til de specifikke danske regler, men Justitsministeriet er endnu ikke klar med regler for aldersgrænser og teori/prøver. Når et forslag er klar, vil det komme i høring, og her vil blandt andet MCTC få lejlighed til at udtale sig om forslaget. De kommende regler får blandt andet betydning for, hvor gammel man skal være for at måtte køre forskellige størrelse motorcykler (op til 125 cm³ og max 15 hk, 47 hk og over 47 hk).


Formanden orienterede om situationen for FEMA (den europæiske sammenslutning af mc-organisationer), hvor kontingentet er blevet sat op med ca. 2%. For MCTC betyder det 4.400 kr mere pr. år ud af et kontingent på ca. 225.000 kr. Medlemstallet er faldet de senere år, og flere organisationer er i økonomisk krise. Fx Østrig, Portugal, Tyrkiet og Spanien. En rumænsk organisation har dog henvendt sig vedr. medlemskab. FEMA har i nogle år arbejdet for at få indført nogle krav til autoværn, og det ser nu ud til, at der kommer regler for, at autoværns udformning skal tage hensyn til mc’er.


Næste møde er fastsat til 29. april 2011 i hytten ved Skåstrup Strand.


30.01.11

Lene Michelsen

***************************************


Bestyrelsesmøde den 26. september 2010

Den 26. september 2010 var der bestyrelsesmøde, og det blev igen holdt på Campen. Campen er en meget væsentlig aktivitet i foreningen, og derfor bruges der også en del tid på at diskutere forskellige ting relateret til campen på hvert eneste møde. Som man tidligere har kunnet læse, har bestyrelsen sagt ok til en udvidelse af garagebygningen og lige p.t. afventes en byggetilladelse. I løbet af vinteren påbegyndes en gennemgribende renovering af campingkøkkenet, så når højsæsonen 2011 starter, er der et nyt køkken (i det samme lokale) til dem, der selv vil lave mad.


Inden den kommende sæson vil der desuden blive opsat nye højtalere i baren. Det skulle give bedre muligheder for at styre lyden, så der både kan tales og høres musik samtidig. Strøm har i den just overståede sæson vist sig at være en udfordring, men det bliver løst inden næste sæson starter. Det er blevet besluttet, at der laves et antal ”strømpladser” med målere, så fastliggere og andre med de behov kan få strøm. Det er dog en forudsætning, at det rent teknisk kan lade sige gøre.


Der har i løbet af sæsonen 2010 været lidt problemer med støj på pladsen efter kl. 23. Der vil blive sørget for bedre skiltning, og bestyrelsen opfordrer til, at man henvender sig til Henning, hvis man oplever problemer med den slags den kommende sæson.


Sikkerhed og politik er efterhånden også et helt fast punkt på dagsordenen, og her blev der talt om det arbejde, MCTC deltager i i en arbejdsgruppe under Havarikommissionen. Som man i sidste nummer af TN kunne læse, er sitet www.sehinanden.dk nu aktivt. Der arbejdes løbende med forbedringer, men der skal her lyde en opfordring til at besøge sitet. Samme gruppe har arbejdet med en række anbefalinger til, hvad et køreteknisk kursus som minimum skal indeholde af teori og øvelser, der er direkte rettet mod sikker kørsel. Disse anbefalingerne ligger nu på Sikkertrafik.dk, og folk kan så holde disse anbefalinger op mod den kursusbeskrivelse, de får fra udbyderen. Sikkertrafik.dk nævner lige nu de kørekurser FDM og MCTC laver i samarbejde samt DMC’s kurser som kurser, der lever optil kravene.


På det politiske plan har vi afgivet høringssvar til Justitsministeriet i forbindelse med det nye kørekortdirektiv. Direktivet kommer fra EU, og har været nævnt tidligere. Det indeholder en del ting, der kan få konsekvenser for nye motorcyklister, men Justitsministeriet har hidtil alene beskæftiget sig med kravet om administrativ fornyelse af kørekortet hvert 15. år. FEMA arbejder i øjeblikke mod, at der indføres periodisk syn på motorcykler, men desværre blæser de politiske vinde fra EU nok i den retning. EU kommissionen arbejder p.t. med forslag vedrørende tvungen brug af ABS, standarder for sikkerhedsbeklædning og tiltag for at forhindre, at motorcyklisterne selv skruer på deres cykler. Alt sammen tiltag man mener, vil reducere antallet af ulykker. FEMA følger dette arbejde tæt.


Næste møde er fastsat til den 30. januar 2011.


26.09.10

Lene Michelsen

 

***************************************


Bestyrelsesmøde 20. juni 2010

Den 20. juni 2010 havde bestyrelsen sit første møde efter generalforsamlingen. Mødet blev holdt på Campen´, og vi kunne byde velkomme til en ny 1.suppleant, Finn Otkjær fra Viborg. Da vedtægternes bestemmelse om, at bestyrelsen tidligst kan konstituere sig 14 dage efter generalforsamlingen, så rigelig var overholdt, kunne der også vælges en næstformand. Lene Michelsen blev genvalgt uden modkandidater.

MCTC havde pr. 18.06.2010 38.641 medlemmer (heraf 979 passive), og den likvide formue var på 24,5 mio. kr. Sidste år – ca. samme tid – var der 38.083 medlemmer, så der er en fremgang, selvom vi godt kunne ønske os en lidt højere medlemstilgang. Der er planlagt en medlemsundersøgelse, men der er stadig en del detaljer, der skal på plads, inden den går i gang, men så snart der er mere information, vil det være at finde her på hjemmesiden.


Campen er et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, og som man tidligere har kunnet læse, har bestyrelsen sagt ok til en udvidelse af garagebygningen. Det skulle dække noget af behovet for lagerplads. Campingkøkkenet har været til debat utallige gange, og bestyrelsen har besluttet, at når højsæsonen 2011 starter, skal der været et nyt køkken.


Sikkerhed og politik er efterhånden også et helt fast punkt på dagsordenen, og her blev talt om det arbejde MCTC deltager i i en arbejdsgruppe under Havarikommissionen. HVU har været rundt hos en del kommuner og præsenteret folderen ”Bedre veje for motorcyklister”. Hovedessensen er, at kommunerne får et kort over ”de gode mc-ruter” i kommunen og opfordres kraftigt til at inspicere disse strækninger med henblik på at forbedre sikkerheden for motorcyklister. F.eks. ved at huller repareres, beplantning klippes så oversigtsforholdene i sving bliver bedre etc. Samme gruppe arbejder med en række anbefalinger til, hvad et køreteknisk kursus som minimum skal indeholde af teori og øvelser, der er direkte rette mod sikker kørsel. Tanken er at anbefalingerne skal ligge på Sikkertrafik.dk, og folk kan så holde disse anbefalinger op mod den kursusbeskrivelse, de får fra udbyderen. HVU vil desuden forsøge at komme i dialog med forsikringsbranchen for at se, om man kunne sammenkæde deltagelse i køretekniske kurser med en rabat på mc-forsikringen. Der er desuden planlagt en kampagne, der skal løbe i august og igen til foråret 2010. Kampagnen er ikke færdig endnu, men det forlyder, at det bliver noget med tv-spots.


På det politiske plan har vi forsøgt at få Justitsministeriet til at komme med en udmelding om deres planer med det nye kørekortdirektiv, og vi har desuden tilbudt at yde enhver form for hjælp på det mc-faglige område, såfremt der var brug for det. De nye regler skal være vedtaget i 2011 og skal gælde fra 2013, så vi synes jo, at tiden går, uden at der rigtig sker noget.

Justitsministeriet har meddelt, at når de er klar, får vi et forslag til høring. Vi har ikke helt opgivet at få indflydelse på forhånd, og efter sommerferien vil vi se på, hvilke andre muligheder for påvirkning vi har.

På bestyrelsen vegne ønskes alle en god sommer – pas på jer selv i derude i trafikken.


Næste møde er fastsat til søndag den 26. september 2010 kl. 11.00 på Campen.


20.06.10

Lene Michelsen

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 23. april 2010, Skåstrup Strand

Som sædvanlig holdt bestyrelsen møde aftenen før generalforsamlingen. Det blev her oplyst, at medlemstallet efter sletning af restanter nu var på i alt 37.677, og at vi er i kontakt med et firma for at få lavet en spørgeundersøgelse, som blandt andet skal belyse, hvad medlemmerne forventer og ønsker af klubben. Bestyrelsen bevilgede en underskudsgaranti på 3.500 kr til Dannevirke-arrangementet i september (TN 3/10 s. 22). Det forventes dog ikke, at arrangementet giver underskud.


Som sædvanlig var campingpladsen også på dagsordenen. Der er indhentet 3 tilbud på bygning af vedhæng til den eksisterende garage. Spørgsmålet blev udsat til næste møde, som vil foregå på Campen. En renovering af køkkenet og de to gamle hytter er også på dagsordenen her. Bestyrelsen vil også her tage stilling til, om der skal males gule striber og opsættes parkering forbudt skilte i indkørslen. Specielt sidevogne har en gang imellem problemer med at komme ind på pladsen, fordi der holder mc’er parkeret i indkørslen.


Det blev besluttet, at hunde fortsat ikke skal være tilladt i hytterne. Hunde i hytterne giver for meget arbejde til de ansatte, og en del er allergiske over for hunde.


Næste møde er fastsat til søndag den 20. juni på Campen i Nødager.


23.04.10

Lene Michelsen

***************************************


Bestyrelsesmøde hos EFG Bondo i Rødovre den 28. februar 2010

Det var især den kommende generalforsamling samt mc-sikkerhed og mc-politik, der blev brugt tid på.


Som man vil kunne se i næste nummer af Touring Nyt, er der indkommet to forslag til generalforsamlingen. De handler begge om vores 4%-regel. Begge forslag lægger op til en ændring af de nuværende regler. Da 4%-reglen i sin tid blev vedtaget, var et af argumenterne, at der så ville komme masser af nye spændende arrangementer. Da det altid har været mulig at søge om tilskud eller underskudsgaranti, stillede den daværende bestyrelse sig noget tvivlende over for dette argument. Her 7 år efter, at reglen blev vedtaget, kan vi konstatere, at der ikke er kommet nye spændende arrangementer til. Der er givet tilskud til de arrangementer, der allerede var – f. eks. Børnetræf og Fællesturen, men altså ikke til noget nyt. Det ene forslag har et loft over puljen på 600.000 kr., hvilket betyder, at der så ikke vil være bundet så mange midler (der ikke bliver brugt), og skal bestyrelsen vælge et af de to forslag, så foretrækkes dette. Bestyrelsen håber naturligvis på, at mange af jer vælger at komme en tur til Bogense den 24. april, så vi kan få en generalforsamling med livlig debat.


Havarikommissionen udgav den 30. november 2009 en rapport om 41 mc-ulykker. Nu er det jo fint med rapporter, men ude i det virkelige liv er vi jo nødt til at finde ud af, hvordan vi bruger undersøgelsens resultater til noget, som kan resultere i færre ulykker, hvor motorcykler er involveret. Det arbejde er MCTC naturligvis involveret i, og ambitionen fra Havarikommissionen er, at der skal ske noget allerede dette forår. Jeg skal ikke trætte jer med masser af detaljer, men sæsonen starter lige om lidt, så pas på derude – bilisterne har glemt, at der findes motorcykler, og de plejer at være en måneds tid eller to om at komme i tanke om det.


Næste møde er fastsat til 23. april 2010 i hytten ved Skåstrup Strand.


01.03.2010

Lene Michelsen

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 27. september 2009 på MC Touring Camp

Mødet blev holdt på MC Touring Camp, hvilket gav flere af bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at nyde ”lukkeweekenden på campen”. Vejret var fint, pladsen var fyldt med glade og positive folk, og maden var – helt som sædvanlig – i top.


Bestyrelsen har tidligere på året modtaget et forslag fra et medlem om, at der gives en nål eller lignende til personer, der har været medlem i 25 år. Det viser sig, at det er en ganske umulig opgave at finde ud af, om en person rent faktisk har været medlem i 25 år. MCTC har haft flere forskellige kartotekssystemer, og hvis man har været udmeldt og så melder sig ind igen, har man kunnet få sit gamle medlemsnummer, så man kan godt have et meget lavt medlemsnummer og sammenlagt kun have været medlem ret kort tid, uden at det kan aflæses i medlemskartoteket. På den anden side kan man også have et meget højt medlemsnummer og alligevel samlet set have været medlem i 25 år eller mere, fordi man har været medlem under forskellige numre. Så selvom bestyrelsen var enig om, at nålen var en fin idé, kan det desværre ikke lade sig gøre i praksis.


Campingpladsen var igen et vigtigt punkt på dagsordenen. Der er ikke planer om nye store anlægsarbejder, men der er jo altid småting, der skal laves i løbet af vinteren. Henning satser på, at han kan få græsset til at gro nogle af de steder, hvor der er lidt bart, og der er løfter om nye sengebunde og nye madrasser i flere af hytterne. Desuden er der planer om at etablere lys langs alle stierne. Vi planlægger også at øge lagerpladsen. Det er ikke noget, man som campist mærker så meget, men Henning og Anette kan med lidt mere lagerplads få en lidt lettere hverdag.


Fastliggere blev også diskuteret – næsten lige så livligt som vi for 15 år siden diskuterede biler på MC Touring Camp. Bestyrelsen har besluttet, at for at undgå at fastligger-teltene bliver til noget i stil med det Cirkus Benneweis bruger, så er prispolitikken fra og med sæson, 2010, at man betaler 1.000 kr. pr. påbegyndt 18 m2. Dvs., at hvis man som fastligger har et telt, der er 18 m2 eller mindre, koster det stadig 1.000 kr. for teltet. Hvis man har et telt, der er mere end 18 m2, koster det 2.000 kr. for teltet, er man over 36 m2 koster det 3.000 kr. osv. Denne prisdifferentiering på teltstørrelse gælder kun fastliggere, hvis man kommer en weekend eller på ferie og i øvrigt slår sit telt ned og tager det med sig, når man tager hjem, er der ingen der – indtil videre – blander sig i størrelsen.


Promillemåleren, som var nævnt efter sidste møde anskaffes nu og vil være at låne ved henvendelse i baren fra og med sæsonstart 2010. Der vil blive en mindre brugerbetaling, da man skal bruges et engangsmundstykke.


Næste møde er fastsat til 28. februar 2010 hos EFG Bondo A/S i Rødovre. Hvis der er behov for det, er den 29. november 2009 reserveret til møde på kontoret.


04.10.2009

Lene Michelsen

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 21. juni 2009 på MC Touring Camp

Det var første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor vi kunne byde velkomme til et helt nyt medlem af bestyrelsen, Hans Jørgen fra Odense, samt en ny suppleant, Kim Jönsson fra Farum. Som første suppleant kunne vi byde velkomme til en gammel kending, Poul Jørgensen fra Låsby. Jfr. foreningens vedtægter kan bestyrelsen først konstituere sig 14 dage efter generalforsamlingen. Denne tidsfrist bliver naturligvis overholdt og på mødet blev Lene Michelsen genvalgt som næstformand.

Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra et medlem om at der gives en nål eller lignende til personer, der har været medlem i 25 år. Det var bestyrelsen enig om i princippet var en fin idé, og der arbejdes videre på sagen.


Meget af mødet stod i campingpladsens tegn. Da mødet af samme grund blev holdt på campingpladsen, var bestyrelsen på rundtur, hvor vi kunne glæde os over den nye svømmepøl og det nye udendørs barområde. I forbindelse med den nye pool blev det diskuteret, hvorfor der ikke var en bruser udenfor. Det er der ikke, fordi en bruser ikke er ”nok”. Man skal vaskes rigtig, inden man hopper i poolen, hvilket fremgår af skiltet, når man går ind. Derfor må man en tur i baderummet inden. Når sæsonen er slut, vil det blive vurderet, om der er et problem, eller om det fungerer, som det skal.

Et medlem har foreslået at der anskaffes et større tv, så MotoGP kan nydes på campen sammen med andre entusiaster. Bestyrelsen har besluttet at der anskaffes et fladskærms tv i passende størrelse.


Det er også foreslået, at der anskaffes en promillemåler til campingpladsen. Sådan en har bestyrelsen også besluttet at anskaffe, da vi jo gerne vil medvirke til, at vores campinggæster ikke kommer galt af sted. Når man så konstaterer søndag kl. 11, at man først må køre hjem onsdag, er det jo godt, at der er et tv, så man ikke behøver sidde og kede sig ☺


Næste møde er fastsat til søndag den 27. september 2009 kl. 11.00 på MC Touring Camp. Hvis der er behov for det, er den 29. november 2009 reserveret til møde på kontoret, og første møde i 2010 bliver 28. februar 2010 hos EFG Bondo A/S i Rødovre.

28.06.2009

Lene Michelsen

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 24. april 2009 ved Skåstrup Strand

Det var sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, og dette møde bliver normalt brugt til opsamling af ”løse ender”, mens nye diskussioner gemmes til den nye bestyrelse mødes første gang efter generalforsamlingen. Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra et medlem, der ønskede, at vores gule klublogo (klistermærke) blev udsendt til alle medlemmer hvert år. Desværre vil dette blive ret dyrt, så det var bestyrelsen enige om, at vi ikke kunne, men idéen er jo god nok, så det blev besluttet, at logomærket udleveres hvert år til generalforsamlingen sammen med regnskab, stemmeseddel mv. Det skal lige bemærkes, at alle nye medlemmer modtager klubmærket sammen med et velkomstbrev mv.


Vi diskuterede MCTC’s høringssvar til udkastet vedrørende Bekendtgørelse om barnesæde på tohjulet motorcykel. For MCTC er det vigtig at udtrykket originalt om passagersæde erstattes med almindeligt, fordi et originalt sæde jo er det, der engang blev monteret fra fabrikken, og man kunne jo tænke sig, at et andet sæde var langt bedre egnet; eller at cyklen er så gammel at det originale sæde er slidt op for 12 år siden. Udtrykket originalt bruges i §1 stk. 3 og stk. 4. MCTC vil ligeledes gerne have erstattet ordet ryglæn med rygstøtte for at give mulighed for, at en topboks kan bruges. Det kan jo være svært at få plads til både ryglæn og topboks. Og så håber vi på, at Færdselsstyrelsens egen tidsangivelse – de forventer bekendtgørelsen i kraft 1. juli 2009 – holder. Hvis den gør det, vil det altså sige, at man fra den dato kan komme ud at køre med børn, som er mindst 5 år, men under 135 cm høje.


Næste møde er fastsat til søndag den 21. juni 2009 på MC Touring Camp.

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 1. februar 2009 i Rødovre

Til mødet forelå en opgørelse, som viste, at medlemstallet den 30. januar i alt var på 38.799, og likviditeten var ca. 19,45 mio. kr. Det foreløbige regnskab for 2008 udviser et resultat på ca. 2,2 mio. kr. Heraf har campingpladsen bidraget med et overskud på ca. 50.000 kr.

Campingpladsen: Gratis overnatning afskaffes i år. Der indføres rabat på hytter uden for weekender, og overnatningsgebyret forhøjes ikke, selv om det har været uændret i flere år.


Hjemmesiden: Det blev vedtaget at hjemmesiden kan udbygges og moderniseres, og der indhentes tilbud. Tilgangen til Køb&Salg skal desuden udbygges og lettes.


Sikkerhed: Sikker kørsel på mc foreligger nu i 2. udgave i et oplag på 6.000. Alle kan få den gratis ved afhentning hos nogle mc-forhandlere, kørelærere, på Campen og kontoret. Desuden kan man få den tilsendt mod betaling af forsendelsesomkostningerne på 30 kr (se MCTC-butikken).

Lene meddelte, at det er lang tid siden, der har været møde i Færdselssikkerhedskommussionen og derfor intet nyt. Rådet for Større Færdselssikkerhed har en lille arbejdsgruppe om mc-sikkerhed, hvor man snakker om, hvad man kan gøre for at nedsætte antallet af ulykker, og her er Lene med.


Aktiviteter/Arrangementer: Generalforsamling 25/4-2009: Der er indkommet et forslag om en tilføjelse til §4. Det går på, at kandidater skal kunne præsentere sig før valg. Bestyrelsen mener, at det er overflødigt, da kandidater altid har kunnet præsentere sig selv før afstemninger. Men er på den anden side er man heller ikke modstander af forslaget.

På valg er formand Jørn Winding, Henning Stieper, Kasper Kjærsgaard og Hans Henrik Friismose. Henning genopstiller ikke. Hans Henrik måske ikke. Kai, suppleant, har også meddelt, at han ikke genopstiller.


Børnetræffet fik bevilget et tilskud på 15.000 kr, men et evt. overskud skal gå tilbage til foreningen.


Bededagstræffet fik bevilget 50 kr pr. deltagende almindeligt medlem. Et evt. overskud går tilbage til foreningen.


MC-Politik: FEMA: Formanden orienterede om, at der er en del intern uro i FEMA, men håber det bliver løst på mødet den 6. feb. Præsidenten og lederen af kontoret i Bruxelles kan ikke rigtig sammen, men præsidenten genopstiller ikke. En fra MAG i England er kandidat.


Periodisk syn: Der er kommet en medlemshenvendelse om periodisk syn. MCTC er fortsat imod det, da der ikke er belæg for, at tekniske mangler spiller nævneværdigt ind ved uheld. Det er kun et forsøg på at hente penge op af mc-ejernes lommer. Men det kommer nok alligevel via EU om nogle år.


Touring Nyt m.m.: Redaktøren havde udkastet tanker om et eventuelt stop for udgivelse af MC-guiden i papirudgave og udelukkende som netudgave. Det ville spare trykke- og forsendelsesomkostninger og tillade kontinuerlige opdateringer af f.eks. priser. Der var almindelig stemning for, at vi skulle beholde Guiden på papir, men at vi måske med tiden skulle spørge om medlemmernes holdning. Det blev også nævnt, at det nok ville være en god idé med en større medlems- og læserundersøgelse, da det efterhånden er nogle år siden, vi har haft det.


Næste møde blev fastsat til den 24. april - dagen før generalforsamlingen.

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 20.-21. september på kontoret i Viby J og på MC Touring Camp i Nødager

Op til mødet var medlemstallet blevet opgjort til 37.955 (heraf 682 uden TN og 1.085 passive). (38.000 medlemmer blev nået den 25.9.) Der blev ikke endelig fastsat noget beløb for kontingentet for 2009. Der udarbejdes som sædvanlig en budgetskitse ultimo oktober, og der tages herefter stilling til kontingent-størrelserne. Det sandsynlige er nok, at de fortsætter uændrede.

Foreningens investeringspolitik har været oppe at vende på et par tidligere generalforsamlinger, og bestyrelsen havde det på mødets dagsorden. Der var enighed om at holde fast i, at investeringer skal være sikre og ikke må være risikobetonede. Det vil i praksis sige, at overskydende likviditet placeres i stats- eller realkreditsobligationer. Med hensyn til størrelsen af formuen tilstræbes det, at egenkapitalen (uden indregning af fast ejendom) pr. medlem skal svare til 3 gange det årlige kontingent for almindelige medlemmer. På den ene side sikres hermed økonomisk uafhængighed og fortsat handlefrihed i eventuelle nedgangstider, og på den anden side bliver der ikke tale om en pengetank.


Kørekurser: Der bliver også mulighed for tilskud på 100 kr til medlemmer i 2009.


Sikkerhed: Lene Michelsen gav et kort resumé af møder i Færdselssikkerhedskommussionen og i Rådet for større Færdselssikkerhed. Kommissionen afventer Havarikommissionens undersøgelse. Rådet kommer nok med en (mindre?) kampagne til foråret. Vi er med i arbejdsgruppen om det.


Der bliver mc-udstillinger i Herning og København, formentlig i februar, i 2009. MCTC regner med igen at være repræsenteret der. Næste års generalforsamling er fastsat til den 25/4 2009, og det ser ud, som om der kommer en gentagelse af MC-Dagen lørdag i uge 24 i 2009.


Campingpladsen: Der er indkøbt en hjertestarter til Campen. Byggesagen vedrørende en ny swimmingpool ligger stadig hos kommunen, men snarligt svar er lovet. Antallet af overnatninger er steget i år og vil lige passere tallet for 2006, så der er tale om ny rekord - ca. 12.500. Det er vejret, som bestemmer. For at tiltrække besøgende på hverdage og få en større udnyttelse af hytterne, er der planer om at prøve med tilbud om ”Bo 5 hverdage og betal for 3” eller lignende.


Tilmelding og reservation: Der overvejes at indføre tydeligt skiltede regler om, at indtjekning SKAL ske før opstilling af telt. Reglen skal stå i Touring Nyt. Der bør nok også indføres booking-krav i pinsen og evt. enkelte andre weekends, hvor der er risiko for, at der møder flere gæster op, end pladsen kan kapere. Henning laver en konkret plan til næste møde.


Fastliggere: Nogle mener, at det voksende antal fastligger-telte skæmmer pladsen og hindrer andre i adgang til attraktive pladser. Fastliggere skal derfor for fremtiden betale for pladsen, og der skal være en max-grænse for fastliggertelte. Henning kommer med et oplæg, og betingelserne vil senere komme i TN. Tildeling af pladser vil så ske efter først til mølle…

Et forslag om en aktivitetsweekend før sæsonstart var oppe at vende. Men mulighederne for arbejde vil være meget vejrafhængige. Ingen beslutning.


Næste møde er planlagt til 1. februar 2009 i København.

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 31. maj 2008 ved Skåstrup Strand

Som det fremgår af foreningens vedtægter kan bestyrelsen konstituere sig tidligst 14 dage efter generalforsamlingen – afledt af §5 stk. 2. Da generalforsamlingen blev afholdt 26. april 2008 holder vi os pænt indenfor reglerne. Lene Michelsen blev genvalgt som næstformand.

De to forslag der blev vedtaget på generalforsamlingen blev naturligvis diskuteret ivrigt.


Til forslaget vedr. procedure for svar til medlemmer der kontakter forening og/eller bestyrelse blev bestyrelsen enig om følgende: Der indføres autosvar på de mailadresser, der er foreningens officielle, dvs. dem, der står i Touring Nyt.. Læserbreve, indlæg til TN, behandles desuden separat indenfor 14 dage (= 10 arbejdsdage) efter modtagelsen.


Til forslaget vedr. profilering af bestyrelsen, besluttede bestyrelsen, at profilen både lægges på hjemmesiden og bringes i et kommende nummer af Touring Nyt. Der oprettes en mailadresse til bestyrelsen (bestyrelsen@mctc.dk) som medlemmer, der ønsker at kontakte bestyrelsen kan anvende. I emnefeltet kan man sætte en attentionperson, hvis man henvender sig til ét bestemt bestyrelsesmedlem. Kontoret sørger for videresendelse af ALLE henvendelser til HELE bestyrelsen.

Vi venter for nærværende på en byggetilladelse fra kommunen, og krydser fingre for at den kommer inden sæsonen er slut og vi gerne skulle i gang med den nye swimmingpool på campen.

 

***************************************


Bestyrelsesmøde den 27. januar 2008 på MC Touring Camp

Der blev blandt andet snakket MC Touring Camp. Der er for længst søgt om byggetilladelse til en ny swimmingpool, men kommunen er så langt bagefter med behandlingen af byggesager, at de ikke har behandlet ansøgningen endnu. Da ansøgningen også skal ud i nabohøring, er det nu så godt som givet, at der ikke kan blive et nyt bassin klar til den kommende sæson. Vi må derfor satse på, at det gamle klarer en sommer mere.


Da MCTC er blevet medlem af Rådet for større færdselssikkerhed vil det være relevant at se på, hvad Rådet har stående på sin hjemmeside vedr. motorcykler. Vores repræsentant i Rådet, næstformand Lene Michelsen , vil derfor gennemgå stoffet vedr. mc’er og komme med eventuelle forslag til justeringer, som vil blive taget op på et senere møde.


På mødet blev det videre besluttet, at MCTC på opfordring fra formanden for Havarikommissionen til et indledende møde, som kommissionen holder i begyndelsen af marts, skal sende en repræsentant eller to for at fortælle om det særlige ved mc-kørsel. Som tidligere meddelt i blandt andet Touring Nyt skal Havarikommissionen i år undersøge mc-ulykker. Dette arbejde går i gang den 10. marts.


På mødet blev det videre bestemt, at MCTC går ind i et projekt med at lave en slags motorcykel-dag med forskellige aktiviteter. Det er foreløbig fastsat til den 14. juni, men da det skal foregå i samarbejde med mindst to andre partnere, og da alt ikke er på plads endnu, vil de nærmere detaljer først blive offentliggjort senere.


Som det fremgår af Touring Nyt nr. 1 2008 side 19 går det nogenlunde med foreningens økonomi og medlemstal. Det samme kan ikke siges om alle andre mc-organisationer i Europa, og det betyder, at vores fælles organisation, FEMA, som har kontor i Bruxelles, ikke har for mange penge at gøre med. Da det i år er 20 år siden, at oprindelsen til FEMA blev startet, vil FEMA gerne benytte lejligheden til at markere sig selv lidt mere end normalt. Blandt andet for måske på den måde at få kontakt til kommende sponsorer og/eller medlemmer. FEMA har derfor spurgt alle medlemsorganisationerne, om de er villige til at bidrage med et ekstra beløb, som står i forhold til det kontingent, som den enkelte medlemsorganisation betaler. MCTC er således blevet bedt om at give et ekstrabeløb på 1.850 euro. Bestyrelsen besluttede på mødet den 27.1., at bevilge op til 2.000 euro (ca. 15.000 kr), hvis FEMA har behov for det.


Næste bestyrelsesmøde forventes holdt fredag den 25. april – aftenen før generalforsamlingen.


GS

 

 

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.