Formandsberetning 2018-19

 

MC Touring Club

Formandens beretning 2018-2019.

Der er sket lidt siden sidste generalforsamling; vores formand siden 2001, Jørn Winding, sagde i starten af 2019 ja tak til et job på Grønland, og derfor er det undertegnede, der har fornøjelsen af at aflægge beretning.

Der har i en årrække været behov for udvikling på flere områder - 2018 og især starten af 2019 blev året, hvor en del blev ført ud i livet.

Den første store ændring er et nyt moderne medlemssystem. Det nye system har flere fordele, bl.a. kan medlemmerne nu – via ’Mit MCTC’ på hjemmesiden - selv vedligeholde adresseoplysninger i stedet for at skulle ringe eller skrive til kontoret. Det nye system har også gjort det muligt, at medlemmerne - også via ’Mit MCTC’ på hjemmesiden – kan logge ind og læse Touring Nyt digitalt.

Vores fantastiske blad har også været igennem en udvikling, så både kvalitet og layout er blevet tidssvarende. Jeg er ganske overbevist om, at rigtig mange hilser det nye layout og den nye kvalitet velkommen. Og lad mig slå fast én gang for alle – der er ingen planer overhovedet om at afskaffe det fysiske blad. Det næste step i udviklingen bliver en grundig gennemgang af hjemmesiden, så vi sikrer os at den fortsat er et godt supplement til Touring Nyt.

Efter en meget turbulent periode er der kommet ro i organisationen så foreningens medarbejdere har fået arbejdsro til at udvikle blad, indføre nyt medlemssystem, tage sig af GDPR (Persondataforordningen) og ikke mindst tage sig af de mange henvendelser fra medlemmerne. Vi har i foreningen nogen superdygtige og flittige medarbejdere, der altid er parate til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt, så der skal herfra lyde en stor tak for indsatsen.

Vi måtte i 2018 desværre konstatere en vigende medlemstilslutning. Ved årets udgang havde MCTC således 38.374 medlemmer, fordelt på 36.870 almindelige, 780 uden blad (husstands-medlemskab) og 724 passive medlemmer. En medlemstilbagegang på 320 i forhold til 2017. Vi kan gætte på årsager, men set i lyset af et fortsat stigende antal indregistrerede motorcykler i Danmark, er medlemsudviklingen ikke tilfredsstillende. Det er stadig en udfordring at tiltrække de unge motorcyklister, bl.a. fordi foreningslivet ikke falder helt så naturligt som for 10-15 eller flere år siden.

Vi vidste på forhånd, at vi ville ende med et negativt resultat i 2018, for det fremgik af det budget, der blev præsenteret på sidste generalforsamling. MCTC endte med et underskud på 1.426.137 kr. Af dette beløb udgør MC Touring Camp 953.326 kr. og Forening/Touring Nyt udgør 472.811 kr.
Da foreningen stadig har en særdeles solid formue besluttede bestyrelsen at kontingentet i 2019/2020 skulle være uændret. Men nu har vi haft underskud to år i træk, og modsat 2018 hidrører underskuddet fra både drift af forening og blad samt campingpladsen. Vi skal ikke have en kontingentstigning for at dække underskud på MC Touring Camp, det skal løses på anden vis; men drift af forening og blad skal hænge sammen. Alene distributionen er siden 2014 steget 24% og bare i forhold til 2017 er den ca. 400.000 kr. højere. Skal driften af Forening / Touring Nyt hænge sammen, taler vi om en kontingentstigning i størrelsesordenen 15-20 kr.

Der er også kommet en form for ro på MC Touring Camp. Jeg siger ’en form for’ fordi der har været heftig aktivitet i hele 2018 og ind i starten af 2019. Sommeren 2018 vil helt sikkert blive husket som god og varm, og den gode sommer gav en velkommen stigning i antallet af overnatninger, der var 1.946 højere end i 2017. Da sæsonen var slut, kom der gang i arbejdet med det nye tilkøbte område, og på nuværende tidspunkt, hvor MC Touring Camp er åbnet for sæson 2019, håber jeg at rigtig mange vil kigge forbi og se de nye hytter og hvordan det nye område udvikler sig.
Økonomisk set er Campen som nævnt stadig kraftigt udfordret. Årets resultat blev et underskud på godt 582.000 kr. før afskrivninger, hvilket er på niveau med 2017. På baggrund af resultatet, har vi været nødt til at hæve overnatningspriserne, men samtidig har vi afskaffet betaling for bad. Sæsonkort er ligeledes steget mens vi har holdt prisen på fastliggerpladser uændret. Antal fastliggerpladser er øget til 25 i alt, da vi med det ny område har fået rigtig god plads.

Set i lyset af sommeren 2018 kan ingen vist være i tvivl om, at Campens faste personale har arbejdet hårdt; samtidig har en stor gruppe af frivillige hjælpere været i gang både i sæsonen især i baren, men også udenfor sæsonen, hvor flittige folk stiller op weekend efter weekend og arbejder i fællesskabets interesse. Så en stor tak til jer – det er sagt tidligere - uden jeres indsats ville det slet ikke gå.

MCTC er fortsat medlem af Rådet for Sikker Trafik. MCTC og Rådet har i sagens natur ikke altid det samme perspektiv på motorcyklisterne, men det er dog lykkedes at få Rådet til at henvende sig til os med henblik på samarbejde om pressemeddelelser ved sæsonstart. Rådet har sin måde at skrive på, men det er mit håb at motorcyklisterne er kloge nok til at se forbi ”ekstrabladsagtige” overskrifter, og i stedet læse indholdet. Det endelige tal for antallet af motorcyklister, der mistede livet i trafikken i 2018 er endnu ikke offentliggjort, men meldingen er, at det - på trods af en bekymrende start - ikke ser så slemt ud.

Internationalt er MCTC repræsenteret i FEMA, der fra Bruxelles forsøger at påvirke på EU niveau. Aktuelt arbejder FEMA bl.a. med at få motorcyklisterne tænkt ind, når man diskuterer infrastruktur og sikkerhed, og det er også FEMA, der er på mærkerne, når det gælder motorcyklisternes sikkerhed i forhold til selvkørende biler.

MCTC’s frivillige køreinstruktører afholder stadig MCTC manøvrekurser, der er af 2-3 timers varighed til en pris på 250,- for medlemmer. Disse kurser holdes rundt omkring i landet, og projektet drives af ægte ildsjæle, som fortjener stor ros for deres indsats.

MCTC er fortsat sammen med MFF, Dansk Kørelærerunion og Sammenslutningen af køretekniske anlæg i Danmark engageret i projektet ”Sikker på 2 hjul”. Det er 4 timer (lektioner) på et køreteknisk anlæg til 495,- Tanken er, at alle skal have råd til et kursus, og varigheden gør, at de fleste nok også kan finde tid.

I årets løb har MCTC med vores stand deltaget på årets to MC-udstillinger, og det er altid en stor fornøjelse at møde såvel nye som eksisterende medlemmer til en snak. Som tidligere år er der ydet tilskud til medlemmers deltagelse i kørekurser med varighed på mindst en hel dag, og der er også ydet tilskyd til det årlige Børnetræf, hvor frivillige udfører et kæmpe arbejde for at sikre et godt arrangement for de deltagende.

Så til slut kan jeg blot gentage en tak til både medarbejdere og frivillige for den store indsats – det er bl.a. jer, der gør MCTC til noget helt særligt.


Lene Michelsen
Formand MC Touring Club

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.