Indkaldelse til generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2022. Generalforsamlingen afholdes lørdag 23. april i Støberiet i Bogense. Der startes klokken 13, og alle medlemmer er velkomne.

Stedet er Støberiet, Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense.

Almindelige medlemmer, som har betalt kontingent frem til udgangen af februar 2023, har stemmeret på generalforsamlingen. Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis og der kræves ikke forhåndstilmelding.

 

Dagsordenen ser ud som følger:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formandens beretning

4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
4.2 Budget for 2022 forelægges

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)

8. Eventuelt

 

 

Der er indkommet følgende forslag til vedtægtsændringer:

 

Forslag til vedtægtsændring

Fremsat af bestyrelsen

1. § 8 stk. 2: Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. marts. Medlemmer, som ikke har betalt kontingentet rettidigt, kan slettes som medlem og er ved genindmeldelse pligtige til at betale indmeldelsesgebyr.

Foreslås ændret til:
Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer samt betalingsform. Medlemmer, som ikke har betalt kontingentet rettidigt, kan slettes som medlem og er ved genindmeldelse pligtige til at betale indmeld-
elsesgebyr.

Begrundelse:

Tiderne gør det muligt at benytte mere hensigtsmæssige betalingsformer. Omkostningerne til fremsendelse af indbetalingskort er stigende og derfor ønsker bestyrelsen at give medlemmerne muligheden for også at benytte mindre omkostningstunge betalingsmetoder som eksempelvis automatisk kortbetaling, mobilepay mv.


Forslag til vedtægtsændring
Fremsat af bestyrelsen

2. § 3 stk. 3: ”Mc-klubber og personer og firmaer, som ønsker at støtte MC Touring Club, samt biblioteker kan blive passive medlemmer af MC Touring Club og derved få foreningens blad. Nærmere regler fastsættes af bestyrelsen.”

Foreslås ændret til:
”Mc-klubber og firmaer, som ønsker at støtte MCTC, samt biblioteker kan blive passive medlemmer af MCTC og derved få foreningens blad. Nærmere regler fastsættes af bestyrelsen.”

Begrundelse:

MCTC er mere end et magasin, det er en forening som har til formål at samle motorcykelinteresserede samt gavne motorcyklismen og medlemmernes praktiske og økonomiske interesser i forbindelse hermed. Bestyrelsen mener at privatpersoner som ønsker MCTC-magasinet skal indtræde som fuldgyldige medlemmer, for dermed at støtte-, og have muligheden for at yde indflydelse på foreningens virke.

Derfor indstilles der til en vedtægtsændring således, at det passive medlemskab kun er forbeholdt annoncører, firmaer, biblioteker og lignende, - og dermed ikke privatpersoner.

Med udgangen af 2020 var de samlede udgifter til MCTC-magasinet kr. 6.607.739.- MCTC havde på samme tidspunkt 38.199 medlemmer.

Det giver nettoomkostninger til magasinet  pr. medlem på kr. 173,- Et passivt medlemskab kostede i 2021 kr. 190,-

 

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.