Vejafgifter i Europa

Touring Nyt giver et par tips med på vejen om betalingsveje, vignetter, vejafgifter og miljømærker i Europa.

MC Touring Club - Vejafgifter i Europa

Der er efterhånden mange motorveje i Europa, som er afgiftsbelagte, og flere lande kræver også betaling for at køre gennem tunneler, over broer og bjergpas og ind i byer. Afgifterne opkræves på forskellige måder, og de hyppigste er betaling per kørt motorvejsstrækning, vignet for kørsel på motorveje og vejafgift for særlige enkeltstrækninger. Enkelte lande anvender desuden elektroniske anordninger, og flere lande har både betalingsveje, vignetter og vejafgifter på samme tid.
MC Touring Club - Vejafgifter i Europa
Flere mærkater kan købes hjemmefra, men ellers kan man ofte købe mærkaterne i det pågældende land og på eksempelvis tankstationer tæt på grænsen i nabolandene.

Priserne på de forskellige systemer varierer afhængigt af køretøj, det købte tidsinterval ved mærkater og elektroniske anordninger, eller hvor lang strækning man har tilbagelagt. Prisen på visse motorvejsstrækninger i nogle lande kan også variere afhængig af tidspunktet på dagen, hvor det er dyrest i myldretiden. Der er stor forskel på den gennemsnitlige pris fra land til land, men generelt slipper motorcyklister lidt billigere end andre trafikanter.
 
Betalingsveje
Betaling ved permanente betalingsanlæg er den mest kendte og udbredte måde til opkrævning af vejafgift for kørsel på motorvej. Betaling finder enten sted ved betalingsanlæg ved motorvejstilkørsel eller -frakørsel.
 


Betales der ved frakørslen, tager man en seddel ved tilkørslens bomstation. Sedlen sættes i automaten ved frakørslen eller gives til en ekspedient, hvorefter beløbet udregnes, og man betaler. I de fleste lande kan der både betales med kreditkort og med kontanter, og i visse lande kan man købe et ”motorvejskreditkort” eller anvende et elektronisk system.

Vignet
En vignet er som oftest en mærkat, man skal klæbe fast på motorcyklen. Vignetten giver ofte ubegrænset adgang til kørsel på vejnettet i en afgrænset periode – eksempelvis en uge, en måned eller et år.


Der er ingen krav om, hvor på motorcyklen man skal placere en vignet, så længe den blot er klæbet fast til ikke-aftagelige dele på motorcyklen.

Vejafgift

Vejafgifter opkræves ofte for passage af specifikke broer og tunneler samt på særlige vejstrækninger som eksempelvis bjergpas.
 


Miljømærker
Mange tyske byer har miljøzoner, der kræver et miljømærke for at køre ind i centrum, men reglerne omfatter ikke motorcykler med mindre, der er tale om 4-hjulede motorcykler indregistreret som personbil.
 

Støder du på motorcykel i Tyskland på dette skilt, skal du ikke bekymre dig om miljømærkater, da reglerne ikke omfatter motorcykler.

Flere større italienske byer har restriktioner eller forbud mod kørsel i de historiske bykerner på visse tidspunkter. Man kan ikke købe et mærkat eller anden form for tilladelse til at køre i zonen, og som udgangspunkt er det kun indbyggere eller personer med særligt ærinde, som kan få tilladelse til at køre i disse zoner inden for det specifikke tidsrum, som i de fleste byer er fra kl. 8-18.
 

Uanset hvilket slags køretøj man fører, er det – som udgangspunkt – ikke tilladt i flere italienske bycentre at føre køretøjet videre på den anden side af skiltet i visse tidsrum. Gør man det alligevel, kan man forvente en bøde i sin postkasse, når man kommer hjem fra ferien pga. automatisk nummerpladefotografering.

I Milano bliver de fleste trafikanter pålagt en forureningsafgift (ecopass), men motorcykler er undtaget fra at betale afgiften.

Nyt system på vej
For at gøre det nemmere at være rejsende i Europa er EU ved at etablere et system, hvor man kan bruge sin BroBizz fra Storebæltsbroen som betalingsmiddel på afgiftsveje overalt i Europa. Systemet er ikke klar endnu, og det er uvist, hvornår systemet forventes klart.
 


Europæiske lande med betalingsveje
I Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Makedonien, Portugal, Polen, Serbien, Spanien og Tyrkiet er der faste betalingsanlæg. Der er også betalingsveje i Hviderusland (Belarus) og Storbritannien. Også i Norge er der betalingsveje, men motorcyklister er stort set fri for betaling.
 
Europæiske lande med vignetpligt
I Bulgarien, Montenegro, Schweiz, Slovenien og Østrig skal vignetten klæbes fast, mens den er elektronisk i Ungarn (e-vignet).
 
Også Litauen, Rumænien, Slovakiet og Tjekkiet er omfattet af vignetpligt, men motorcykler er undtaget ordningen.
 
Europæiske lande med kun ekstra vejafgifter
Albanien, Belgien, Danmark, Holland, Letland, Sverige og Tyskland.


Få overblikket over, hvor og hvordan du betaler vejafgifter i forskellige europæiske lande på Detaljeoplysninger om de enkelte europæiske lande.
 
MC Touring Club|Markvangen 6, 8260 Viby J|Tlf. +45 8611 6200|Fax +45 8611 6259|Mail tn@mctc.dk

Glemt kodeord?

Indtast dit medlemsnummer og tryk reset. Hvis du ikke har en e-mail adresse tilknyttet dit abonnement skal du ringe til MCTC på 86 11 62 00

Ændre dit kodeord

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet dit nuværende kodeord forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.