MC nyheder

Hyggelig 2019 generalforsamling

  • MCTC 2019 (3).jpg
  • MCTC 2019 (2).jpg
  • MCTC 2019 (7).jpg
  • MCTC 2019 (6).jpg
  • MCTC 2019 (4).jpg
  • MCTC 2019 (5).jpg
  • 3B4A4615.jpg

Lørdag den 27. april blev MCTC's årlige generalforsamling afholdt i Bogense, og vi takker alle de deltagende medlemmer for en både hyggelig og konstruktiv dag.

Sidste uges omskiftelige vejr viste sig heldigvis fra sin gode side, da den årlige generalforsamling for MCTC - Landsforeningen for motorcyklister skulle afholdes. Mere end 100 medlemmer fra alle ender af landet tog turen til Bogense på Nordfyn, der i de flestes tilfælde foregik i tørt, vindstille og solrigt vejr. 

Et spændende 2018
Klokken 13 blev der budt velkommen, valgt dirigent og referent, og dagsordenen for generalforsamlingen blev fremlagt. Herefter kom formand Lene Michelsen med sin beretning om det forgange år i MCTC, der både har budt på integrationen af et helt nyt digitalt medlemssystem, udvidelsen af et nyt, stort hytteområde på MC Touring Camp samt lanceringen af det moderniserede Touring Nyt.

Generalforsamlingen blev igen i år afholdt på Støberiet ved havnen i Bogense.

Alt i alt et stort år for MCTC, hvor er der blevet udviklet, fornyet og forbedret på alle punkter - men udvikling er som bekendt ikke gratis, og foreningen havde, som forventet et underskud i 2018, dog ikke uden for rammerne af det, der blev budgetteret med på sidste års generalforsamling.

Den største post i regnskabet er udvidelsen af campingpladsen MC Touring Camp, hvor generalforsamlingen i 2018 vedtog at bruge op til en million af foreningens midler på det nye hytteområde, men også stigende distributionsomkostninger til udsendelse af medlemsbladet på 400.000 kroner i 2018 alene, har forhindret MCTC i at generere overskud det forgangne år. 

Langt de fleste deltagere mødte naturligvis op på motorcykel.

"Rettidig omhu"
Et underskud, forventet eller ej, er dog hverken tilfredsstillende eller holdbart i længden, og bestyrelsen måtte dermed meddele generalforsamlingen, at de arbejder på udregningen af en kontigentstigning for 2020/2021 i omegnen 15-25 kroner.

Medlemskontingentet har ligget uændret på 190 kroner årligt de seneste 30 år, men udgifterne til produktion og distribution af knap 400.000 årlige medlemsblade, driften af en større campingplads samt det organisatoriske arbejde i en forening med mere end 38.000 medlemmer er ikke de samme, som de var i 1990. 

MCTC's bestyrelse anno 2019. Velkommen til Claus Elsborg og Kenn Ansbjerg Jørgensen!

Stemningen blandt de deltagende efter nyheden var dog god, og den generelle holdning syntes at være, at en relativt begrænset prisstigning efter så mange års stilstand var både forventelig og rimelig, og at det var den rette beslutning at handle med rettidig omhu, mens foreningens økonomi er sund og fundamentet stærkt.

Fremtiden for MCTC
Det skortede heldigvis ikke på visioner og ambitioner for foreningen, da regnskab og budget var overstået og tiden kommet til indkomne forslag fra medlemmerne. Her blev både diskuteret den fortsatte udvikling af MC Touring Camp og mulige ændringer af vedtægterne ift. til aktiv deltagelse i flere klubbestyrelser på samme tid samt en præcisering af datoen for den årlige generalforsamling.

Afslutningsvis skulle bestyrelsesposterne besættes, og her blev tidligere næstformand Lene Michelsen valgt til formand, efter MCTC's mangeårige formand Jørn Winding har takket ja til et nyt job i Grønland - vi takker for indsatsen! Der blev desuden valgt nye bilagskontrollanter, og så blev langt størstedelen af bestyrelsen genvalgt med tilføjelsen af Claus Elsborg og suppleant Kenn Ansbjerg Jørgensen.

Herefter blev der takket for en god og fornøjelig dag med nye og gamle bekendtskaber, inden de fremmødte drog hjemad eller videre til fællesspisning og overnatning i spejdercentret ved Skråstrup Strand. Vi ses til næste år!

 

Generalforsamlingens referat bliver lagt på hjemmesiden, så snart det er godkendt og underskrevet af dirigenten.

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.