MC nyheder

Mc-kørekort til 17-årige?

Et nyt beslutningsforslag fra DF vil gøre det muligt for 17-årige at tage kørekort lille mc.

Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag, som vil tilgodese unge, der ønsker at tage kørekort til motorcykel. Helt konkret betyder det, at 16-årige skal have mulighed for at erhverve kørekort til stor knallert (kategori AM – også kendt som knallert 45) og 17-årige mulighed for at erhverve kørekort til lille motorcykel (kategori A1).

Beslutningsforslaget tager udgangspunkt i tidligere forslag fra 2013 og 2016, men adskiller sig ved, at man nu skal være 17 år for at tage kørekort til lille motorcykel, hvor det ellers førhen har heddet 16 år. Argumenterne er igen, at en sænkning af aldersgrænsen fra de nuværende 18 år ”vil være med til at sikre en trinvis tilvænning til større motorcykler og øge mobiliteten blandt de unge”, som det fremgår af forslaget.

Beslutningsforslaget (nr. B 23) er sat på dagsorden til 1. behandling 7. december, hvorefter det skal behandles i udvalget, før det kan komme til 2. behandling. Herefter kan regeringen gå i gang med at lave et lovforslag (hvis det altså ikke bliver forkastet inden), som så skal behandles tre gange i Folketingssalen, før loven kan vedtages. Ifølge DF skal lovforslaget fremsættes, så det kan nå at blive behandlet af Folketinget og træde i kraft senest 1. juli 2018.