Mc-parkering i byzoner

Parkeringsregler for motorcykler i byerne er ofte uigennemskuelige og svære at forstå. MCTC går parkeringsreglerne efter i sømmene.

Færdselsloven tillader som udgangspunkt ikke parkering på fortov i byzoner på offentlige veje. Den enkelte kommune har dog ret til at lempe parkeringsreglerne og dermed tillade parkering på fortovet for blandt andet motorcykler.

På samme måde gælder det, at den enkelte kommune kan fritage motorcykler for at betale for at parkere på offentlige veje. Det er eksempelvis tilfældet i Frederiksberg Kommune, hvorimod man skal betale for at parkere sin motorcykel i Københavns Kommune.

Der er med andre ord forskellige regler og retningslinjer fra kommune til kommune, hvilket flere medlemmer af MC Touring Club også jævnligt påpeger. Derfor vil MCTC nu undersøge og sætte fokus på parkeringsreglerne – og forhåbentligt være med til at gøre det mere overskueligt, nemmere og bedre at parkere motorcykler i byerne.

MCTC har allerede taget kontakt til landets fem største kommuner for at skabe dialog omkring problematikken. Læs meget mere i Touring Nyt nummer fem, som udkommer i juni måned.