MC nyheder

Sikkerpå2Hjul i 2018

MC Touring Club bakker i 2018 op om Sikkerpå2Hjul, hvor kørelærere, mc-forhandlere, køretekniske anlæg i et samarbejde ønsker at forbedre sikkerheden for danske motorcyklister.

Motorcykel Forhandler Foreningen (MFF), Dansk Kørelærer-Union (DKU), Foreningen af Køretekniske Anlæg i Danmark (KTADK) og MC Touring Club (MCTC) har et fælles ønske om at forbedre motorcyklisters sikkerhed.

Bestanden af indregistrerede motorcykler vokser hurtigt og er passeret de 155.000 enheder. Med flere motorcykler på vejene kan der statistisk set ske flere uheld. Sikkerheden for motorcyklister udfordres dagligt i trafikken af blandt andre uopmærksomme bilister, og derfor er køretekniske færdigheder vigtige at have med sig.

 

 

Sikkerpå2Hjul oplyser, at man fra april 2018 for 495 kr. kan gennemføre et af deres køretekniske grundkurser, som afvikles på 28 af landets køretekniske anlæg, hvor man især ønsker at skærpe motorcyklisternes færdigheder i kritiske situationer.

MC Touring Club bakker blandt op om projektet ved at udlodde i alt 50 gavekort til et Sikkerpå2Hjul kørekursus i 2018 og ved løbende at holde medlemmerne orienteret om de forskellige kørekurser via Touring Nyt, mctc.dk og Facebook.

MC Touring Club har i en lang årrække aktivt beskæftiget sig med sikkerhed for motorcyklisterne, primært ved aktiv deltagelse i Rådet for Sikker Trafik og Færdselssikkerhedskommissionen, såvel som indirekte ved jævnligt i Touring Nyt at præsentere produkter, der kan højne sikkerheden for motorcyklisterne.

Som interesseorganisation for motorcyklisterne er vi naturligvis glade for, at bestanden af motorcykler er stigende, men vi er også bevidste om, at der med flere motorcykler på vejene kan opstå flere uheld mellem bløde og hårde trafikanter. En uheldssituation hvor motorcyklisten ofte er den tabende part. Derfor er det meget glædeligt at vores mere end 38.000 medlemmer nu får endnu en mulighed for at træne deres køretekniske færdigheder og dygtiggøre sig.

Læs mere om de omtalte kørekurser på www.sikkerpå2hjul.dk