MC nyheder

Motorcyklisters trafiksikkerhed: Opfordring til handling

FEMA og FIM opfordrer til forbedringer af trafiksikkerheden for motorcyklister i et åbent brev til EU-Kommissionen, Europa-Parlament og Europas regeringer og parlamenter.

Åbent brev udsendt af FEMA og FIM 01-03-2023:

De nyligt offentliggjorte tal for trafiksikkerhed fra Europa-Kommissionen var ikke gode for motorcyklisterne. Selv om antallet af dødsulykker er faldet gennem årene med 12 % (holdt op mod et stigende antal motorcyklister), døde der i 2020 stadig 3.042 motorcyklister og 495 knallertkørere som følge af ulykker i EU- og EFTA-landene.

Det betyder, at 3.537 mennesker aldrig kom hjem og nu er savnet af deres kære. Det betyder også høje omkostninger for samfundet. Ifølge SWOV (Road crash costs, SWOV fact sheet, November 2022, SWOV Institute for Road Safety Research, The Hague) er omkostningerne cirka 6,5 millioner euro pr. trafikdrab og 0,7 millioner euro pr. alvorlig trafikkvæstelse. Alene for dødsulykker betyder det tæt på 23 milliarder euro i udgifter for samfundet. Penge og kræfter, der bruges på trafiksikkerhed, er derfor ikke omkostninger, men investeringer i liv, livskvalitet og reduktion af omkostninger for samfundet.

Andelen af trafikdræbte motorcyklister sammenlignet med alle trafikdræbte steg fra 14 til 16 procent. Det samme gælder alvorlige kvæstelser. For knallertkørere er disse andele stabile med tre procent (fra 2011 til 2020) for dræbte og et fald fra syv til fem procent for alvorlige kvæstelser. I denne periode er antallet af motorcykler steget, og antallet af knallerter er faldet. Der er store forskelle fra land til land, ligesom der er store forskelle i oplæring, uddannelse, udformning, opbygning og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen og håndhævelse af regler. Vi ser en sammenhæng mellem disse elementer og antallet af dødsfald med ulykker, der involverer motorcyklister. Mere detaljerede oplysninger om tallene findes på Europa-Kommissionens websted.

Det europæiske overvågningsorgan for trafiksikkerhed (ESRO) giver i en Temarapport om trafiksikkerhed for motorcykler, der blev offentliggjort i januar 2023, kommer med flere forklaringer. Motorcyklister overses ofte, vejmiljøet har mangler (dårlige vejoverflader, løst materiale, dårlig vejforløb, forhindringer, begrænset synsfelt), motorcykelvenlig vejdesign og mangel på køretræning og erfaring blandt yngre kørere. Aldersgrupperne 20-24 og 25-29 år er væsentligt højere repræsenteret i dødsfald end andre aldersgrupper.

Selv om EU-Kommissionen ikke giver detaljerede oplysninger om aldersgrupperne af kørere, kan man sige, at aldersgrupperne af yngre kørere (<30) er overrepræsenteret i dødsulykkerne, og kørere over 65 år er underrepræsenteret. Efter vores opfattelse er fokus på trafiksikkerhed for bilister ofte på bekostning af bløde trafikanter, herunder motorcyklister.

Det høje antal ulykker, der ender med dødsfald og alvorlige kvæstelser, betyder, at der stadig er meget arbejde at gøre. Der er allerede taget nogle skridt med inkluderingen af motorcyklister i direktivet om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed, visse dele af forordningen om generel sikkerhed, medtagelsen af motorcykler i prøvningsstandarderne i FN-regulativ nr. 157 (Automated Lane Keeping Systems, ALKS), tekniske forbedringer som ABS og forbuddet mod salg af motorcykelbeklædning, der ikke er testet i overensstemmelse med de europæiske minimumsstandarder.

Der er stadig meget, der kan forbedres med hensyn til uddannelse og undervisning, motorcykelteknologi, anvendelse og kvalitet af personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og, især, vejinfrastruktur. Det er vores erfaring, at motorcyklisters trafiksikkerhed ikke får tilstrækkelig opmærksomhed fra lovgivere og myndigheder på nationalt og europæisk plan på trods af stigende brug af motorcykler til pendling, arbejde og fritid.

Derfor opfordrer vi EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet, de nationale regeringer og parlamenter og vejmyndighederne i Europa til at:

  • inddrage motorcyklister i deres mobilitets- og trafiksikkerhedspolitikker
  • bygge sikrere, imødekommende veje og holde dem sikre
  • forbedre uddannelse og træning (både før- og efter-test) af motorcyklister, hvor de ikke blot lærer de nødvendige færdigheder og tilegner sig viden, men også opnår den mentale holdning til at køre defensivt og bevidsthed om risikoeksponering
  • fastsætte standarder for tekniske forbedringer på motorcykler og synligheden af motorcyklister ved hjælp af ekstra kørelys
  • fremme effektive oplysningskampagner om brug af hjelm og beskyttelsesbeklædning, risikabel adfærd, og, i forhold til bilister, at de skal passe mere på motorcyklister

Brevet er underskrevet af Jesper Christensen, direktør for Mobilitetskommissionen i FIM, og Dolf Willigers, generalsekretær i FEMA.

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.