MC nyheder

Ny aftale om miljøzoner på plads

Kommunerne får nu en række nye værktøjer til at få renere luft i byerne. Med en ny aftale bliver der blandt andet mulighed for at skærpe miljøzonerne, indføre nulemissionszoner og forbyde ældre brændeovne, oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået Aftale om "Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling". Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse 13. september 2021:

Med aftalen vil partierne skabe bedre muligheder for, at vi kan få grønnere, sundere byer, der understøtter det gode byliv.

Aftalepartierne er blevet enige om at give landets nuværende miljøzonekommuner mulighed for at skærpe deres miljøzoner, så de også gælder for dieselpersonbiler uden partikelfilter. Det vil sige, at kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kan beslutte, at dieselpersonbiler skal have partikelfilter for at kunne køre i deres miljøzoner. Størstedelen af luftforureningen fra trafikken på byvejene kommer fra partikler fra gamle dieselbiler. Berørte bilejere med en lavere indkomst får mulighed for at ansøge om tilskud til at montere et partikelfilter, så de fortsat kan færdes i miljøzonerne.

Derudover er partierne enige om at gøre det muligt for kommuner at etablere nulemissionszoner i afgrænsede byområder, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler uden forbrændingsmotorer, men det skal fortsat være muligt at bo, handle og færdes i en nulemissionszone. Aftalepartierne er derfor enige om at sikre klare undtagelser og dispensationsmuligheder for borgerne og erhvervsdrivende med legitime behov for adgang til zonen.

Med aftalen bliver det også muligt for kommunerne at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatse produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme og naturgas. Ældre brændeovne skønnes at udlede op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne.

Aftalen betyder også, at der kommer et forbud mod sprøjtning med bl.a. glyphosat på en række offentlige og private arealer som veje, grus, stier, fortove, indkørsler, parkeringsarealer, og at der afsættes 50 mio. kr. til etablering af ca. 180-200 ha ny statslig skov i hovedstadsområdet.

Sidst indgår der i aftalen et nationalt luftpartnerskab bestående af kommuner, KL og centrale interessenter. Luftpartnerskabets centrale opgave bliver at komme med anbefalinger til yderligere tiltag samt at iværksætte analyser, projekter og drøftelser, som kan begrænse luftforureningen og sikre ren luft til gavn for alle.

Hvad med motorcyklerne?

Hele aftalen kan læses på Miljøministeriets hjemmeside. Det fremgår dog ikke, hvad den nye aftale konkret får af betydning for motorcykler, da kun "biler" og "køretøjer" er nævnt. Derfor har MCTC nu kontaktet Miljøministeriet og afventer svar.

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.