MC nyheder

Nye mc-afgifter er på plads

OPDATERET: Med den nye aftale om grøn omstilling af vejtransporten følger også nye satser for registreringsafgifter. MCTC giver dig overblikket over, hvad det får af betydning for nye motorcykler.

OPDATERET 7. SEPTEMBER 2021 MED LINK TIL MOTORSTYRELSENS BEREGNINGSSKEMA

Som vi kunne fortælle i december, så er regeringen og støttepartierne blevet enige om en ny aftale om grøn omstilling af vejtransporten.

Aftalen har blandt andet til formål at sikre flere grønne biler på vejene og en betydelig reduktion af drivhusgasser, ligesom den også gør op med det omdiskuterede originalitetskrav for veterankøretøjer.

Men med den nye aftale følger også nye registreringsafgifter for motorkøretøjer og herunder motorcykler – og dem kan du blive klogere på herunder.

 

Nye afgiftsregler, men stort set samme afgift

Den nuværende registreringsafgift for motorcykler med forbrændingsmotorer (2021-niveau) er 0 procent af motorcyklens afgiftspligtige værdi under 10.500 kroner (bundfradrag), 85 procent af 10.500-63.800 kroner og 150 procent af værdien derover. Samtidig gives der fradrag for ABS-bremser på 4.165 kroner i den afgiftspligtige værdi.

Med den nye aftale bliver det nuværende bundfradrag og ABS-fradrag afskaffet. Samtidig indføres et nyt skalaknæk på 20.000 kroner og en ny sats på 25 procent, ligesom det høje skalaknæk forhøjes til 68.000 kroner (2021-niveau). Dermed skal der betales 25 procent i registreringsafgift af de første 20.000 kroner, 85 procent af beløbet mellem 20.000-68.000 kroner og 150 procent af resten.

Det kan lyde indviklet, men hvis man regner på tallene, får de nye afgiftsregler faktisk ikke den store betydning for benzinmotorcykler. En benzinmotorcykel med en afgiftspligtig værdi (inklusive moms og potentiel told) på 100.000 kroner vil med de gamle regler koste 93.357,50 kroner i afgift – med de nye regler bliver afgiften i stedet 93.800,00 kroner (altså blot 442,50 kroner mere).

Samme regnestykke gør sig i øvrigt gældende for en benzinmotorcykel med en afgiftspligtig værdi på 150.000. Her vil afgiften med de nuværende regler være 168.357,50 kroner mod 168.800,00 kroner med de nye.

 

Model for omlægning af registreringsafgiften for motorcykler i teksten til ny aftale om grøn omstilling af vejtransporten.

 

Højere bundfradrag for elmotorcykler

For elmotorcykler (eller nulemissionsmotorcykler) gælder der ligesom for elbiler en anden udregning af registreringsafgiften end for benzindrevne motorcykler.

Ifølge den nye aftale om grøn omstilling af vejtransporten står der følgende om registreringsafgiften for elmotorcykler:

Afgiften for nulemissionsmotorcykler indfases med samme indfasningstakt som nulemissionsbiler, mens bundfradragene for nulemissionsmotorcykler tilpasses, så de svarer til cirka 2/3 af bundfradragene for nulemissionsbiler. Plug-in hybridmotorcykler beskattes som en konventionel motorcykel svarende til gældende regler.

Bundfradraget for elmotorcykler stiger altså til 106.500 kroner i 2021, mens det herefter vil falde i takt med indfasning af registreringsafgift for eldrevne motorkøretøjer. I praksis betyder det, at der i 2021 først skal betales afgift af nye el-motorcykler, når den afgiftspligtige værdi overstiger 214.967 kroner.

Du kan læse mere om registreringsafgift for alle typer køretøjer (nye som brugte) på Motorstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder beregningsskemaer til udregning af afgift efter de nye regler. Vær opmærksom på, at beregningsskemaerne kun er vejledende, og at de foreløbigt kun gælder for 2021.

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.