Parkeringsregler for motorcykler

Der er kommet nye parkeringsregler, og det har åbnet en række spørgsmål for motorcyklernes vedkommende.  Tidligere var det i høj grad op til kommunerne at fastsætte regler for parkering af motorkøretøjer. Det betød, at det kunne være besværligt at finde rundt i reglerne fra by til by. For at skabe mere ensartede regler er der derfor kommet nye generelle regler for parkering. Traditionen tro har regelgiverne dog tilsyneladende ladet stå til, når det gælder motorcykler, og det ser ud til, at motorcyklister stadig vil være henvist til at sætte sig ind i lokale regler. For mange kommuner er det mest afgørende nye for motorcykler, at de nu må henstilles i afmærkede parkeringsbåse efter samme regler som biler – hvilket trods alt må betegnes som en fordel. Af de nye regler fremgår det også, at motorcykler ikke må henstilles på fortove (inkluderer hele arealet mellem kantsten og husmur), men sådan har reglerne rent faktisk også været tidligere i mange byer. Der er blot ofte blevet set igennem fingre med det, hvis ikke motorcyklerne stod i vejen for gående eller anden trafik.

 En del tyder på, at fornuften fortsat vil komme til at råde, og at motorcykler, når de nye regler er blevet fortolket og fordøjet, igen vil blive tolereret på fortove m.m., hvis de ikke er til gene for nogen. I hvert fald ser Københavns kommune i øjeblikket (medio marts 2014) med tolerance på motorcykler, der strengt taget står ulovligt i henhold til de nye generelle regler. Dette hænger også sammen med problematikken om, hvordan man placerer en p-billet eller anden dokumentation på en mc, hvor den jo let kan blive stjålet eller forsvinde på anden vis. Så i hvert fald foreløbig kan man også holde gratis i København. Uden for byzone-områder gælder generelt, at motorcykler kan parkeres helt eller delvis i yderrabatten eller delvist på fortovet. Kommunerne kan dog lempe reglen ved en lokal bekendtgørelse. Det er også op til kommunen, om mc’er er fritaget for at trække p-billet. På private parkeringsområder skal motorcyklister følge samme regler som bilisterne, medmindre andet fremgår af skiltning. Hvis der ikke ved skiltning er angivet andet, gælder de samme regler som for biler – for eksempel om p-billet, p-skive og parkering inden for afmærket p-bås. Som konklusion må man konstatere, at intentionerne om at skaffe ensartede og overskuelige regler for parkering langt fra er lykkedes for motorcyklernes vedkommende. Nærmest tværtimod.
Læs eventuelt mere generelt på Parkering af mc.

Glemt kodeord?

Indtast dit medlemsnummer og tryk reset. Hvis du ikke har en e-mail adresse tilknyttet dit abonnement skal du ringe til MCTC på 86 11 62 00

Ændre dit kodeord

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet dit nuværende kodeord forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.