Indkaldelse til generalforsamling 2019

MCTC’s årlige generalforsamling afholdes lørdag 27. april i Støberiet i Bogense. Der startes kl. 13, og alle medlemmer er velkomne.

27. april fra kl. 13.00 afholdes MC Touring Clubs årlige ordinære generalforsamling. Stedet er Støberiet, Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense. Der er skiltet mod havnen i udkanten af Bogense.

Almindelige medlemmer, som har betalt kontingent frem til udgangen af februar 2020, har stemmeret på generalforsamlingen.

Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis og kræver ikke forhåndstilmelding.

Dagsordenen ser ud som følger:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
4.2 Budget for 2018 forelægges
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
9. Eventuelt

 

Der er indkommet følgende forslag til punkt 5:

A: Fremsat af medlem og suppleant til MCTC's bestyrelse Ralph Mølders

Forslag til vedtægtsændring:

  • 6, stk. 8: Personer, som er medlem af bestyrelsen i, eller på anden måde aktive i, andre MC-organisationer, som har mere end 200 medlemmer, eller er medlem af MC-brancheorganisationer, kan ikke være medlem af MC Touring Clubs bestyrelse.

Foreslås ændret til:
En person, som er medlem af en MC-brancheorganisation, kan ikke være medlem af MC Touring Clubs bestyrelse. En person, som er medlem af bestyrelsen i en anden mc-forening/klub med mere end 200 medlemmer, KAN være medlem af bestyrelsen i MC Touring Club Danmarks bestyrelse, med følgende indskrænkninger: - fra SAMME anden mc-forening/klubs bestyrelse med mere end 200 medlemmer kan højst 1 person være medlem af bestyrelsen i MC Touring Club Danmark, og - i bestyrelsen i MC Touring Club Danmark kan højst 2 personer være medlemmer, som samtidig er medlemmer af bestyrelserne i andre mc-foreninger/klubber med mere end 200 medlemmer.

Begrundelse:
Personer, som i forvejen er aktive i andre MC-klubber/foreninger, må anses for at være en slags ildsjæle i MC-foreningslivet, som sammen med deres erfaringer fra disse klubber kan være en berigelse for MC Touring Clubs bestyrelse, hvorfor sådanne kandidater til bestyrelsen i MC Touring Club Danmark ikke automatisk bør udelukkes herfra. For at modvirke, at andre mc-klubber/foreninger kan få mulighed for at dominere eller sågar ”overtage” MC Touring Club Danmark, følger ovennævnte to indskrænkninger, hvilket sikrer, at noget sådant heller ikke kan ske. Endvidere er begrebet ”(være) aktive i”, som formuleret i den nuværende vedtægtsbestemmelse, alt for flydende, for hvornår er man aktiv eller ikke? En sådan formulering kan tolkes på forskellig vis, hvorfor den ikke egner sig som en vedtægtsbestemmelse. Det bør endvidere sikres – enten ved en yderligere vedtægtsændring eller ved et tidsuindskrænket påbud til den til enhver tid siddende bestyrelse – at bestemmelserne i § 6 stk. 8 (hvad enten disse bliver ændret eller ej) bliver overholdt ved kommende valg til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet under generalforsamlingen i fjor, hvilket danner baggrunden for nærværende forslag.

 

B: Fremsat af Brian Strømkjær - medlemsnummer 1093978, Jens Bach - nr. 1085312, Grete Bach - nr. 9002319, Bent Rasmussen - nr. 1062450, Leif Hansen - nr. 1069628, Steen Christensen - nr. 1018438 og Kenn Ansbjerg Jørgensen - nr. 1024755 (talsmand for gruppen)

Forslag til vedtægtsændringer:

Forslag 1

  • 4, stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår et centralt sted i landet. Bestyrelsen har ret til at invitere relevante gæster.

Foreslås ændret til:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned et centralt sted i landet.  Bestyrelsen har ret til at invitere relevante gæster.

Forslag 2

  • 4, stk. 9: Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen og skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:
Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar. Dette skal varsles i Touring Nyt i udgaven før fristen. Indkomne forslag skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag 3

  • 7, stk. 3: Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referaterne kan af medlemmerne, efter forudgående aftale, beses på administrationens adresse.

Foreslås ændret til:
Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet.  Referaterne offentliggøres på MCTC’s hjemmeside i et lukket forum, hvor kun foreningens medlemmer via login har adgang.

 

Forslag til forbedringer på MC Touring Camp

Forslag 4

Antallet af fastliggerpladser gives fri og administreres alene af Campens bestyrer.

Begrundelse:
Birgitte Maagaard Christensen: Jeg mener godt, at generalforsamlingen kan sætte nogle grundregler – bl.a. hvordan man bliver fastligger, ventelister, procentdel af pladserne, størrelse på telte...

Leif Hansen: Efter min bedste overbevisning, er der nu plads til flere fastliggere. Nu er der ca. 14 telte. Det, synes jeg, kunne forhøjes til det dobbelte. Altså ca. 25-30 telte. Beliggenhed anvises af Campens bestyrer.

Peer Nielsen: Hvis fastliggerpladser udvides, mener jeg ikke nødvendigvis, man bør være medhjælper – det skal være frivilligt om man vil hjælpe.

 

Forslag 5

Der skal etableres separat bad i forbindelse med poolen.

Begrundelse:
Brian Strømkjær: Er totalt træt af at afvise folk, der kommer vadende svedige.

Birgitte Maagaard Christensen: Skulle der i øvrigt være betaling på bruserne ved teknikrummet? Hvis ikke, er der nærmest garanti for, at flere vil benytte dem, blot for at spare en 2-krone.

 

Forslag 6

Asfaltering af kørevejen på det nye område

Begrundelse:
Leif Hansen: Der er bekymring omkring grusvejen. Der er en del skarpe sten, så der sandsynligvis skal lægges et lag fint grus på. Her kommer mit forslag i stedet for grus: Asfalt. Asfalt er stort set vedligeholdelsesfrit, og det vil være et helt fantastisk sted for børnene at køre på de forskellige køretøjer.

 

Forslag 7

Stor hoppepude til børnene på MC Touring Camp.

Begrundelse:
Kenn Ansbjerg Jørgensen: Fra vores erfaring ved MCTC Børnetræf ved vi, hvor stort et aktiv, hoppepuden er for børn i alle aldre. Her mødes de, lærer hinanden at kende og danner netværk.

Tinnie Strømkjær: På den lokale legeplads i Hevring er en hoppepude. Og i et lille hundehus er pumpen med en knap udenpå. Så trykker børnene bare på knappen, når den skal pustes op. Så bruger den ikke unødig strøm.

 

Forslag 8

Renovering/ombygning af fælleskøkkenet på MC Touring Camp.

Begrundelse:
Det lille fælleskøkken er MEGET hårdt presset. Udvidelse til dobbelt størrelse ville være at foretrække.

Leif Hansen: Vælt det gamle køkken og teknikum, og lav nyt campingkøkken og teknik-rum i ny stor service-/toiletbygning.

 

Forslag 9

Den gamle toiletbygning – renovering eller nybygning.

Begrundelse:
Tinnie Strømkjær: Betalingskort man indsætter penge på, så man ikke skal bruge mønter.

Brian Strømkjær: Puslepladsen kan evt. flyttes til vaskerummet. Som det er nu, er rummet tit optaget pga. bruseren. 

Karin Lehtonen Hansen: Håber handikap-bad/toilet bliver et lukket rum, så jeg med parfumeallergi kan fortsætte med at være der i sikkerhed.

Grete Lundgren Bach: Pga. sygdom har jeg behov for både håndvask og bruser i samme rum. Jeg er nok ikke den eneste, som bruger handicap toilettet pga. diverse problemer.  Unisex brus og toiletter gør det ikke nemt at løbe frem og tilbage.

Leif Hansen: Jeg tror, det bliver så dyrt at renovere, at det ikke kan betale sig. Byg nyt, og hvis der kan fås byggetilladelse, så gerne meget større.

 

Forslag 10

Etablering af en minigolf bane

 

Medlemmer, som ønsker det, kan få formandens skriftlige beretning samt regnskabet tilsendt før generalforsamlingen. Materialet kan forventes fremme omkring 8 dage før generalforsamlingen, og det kan rekvireres via klubbens kontor - tlf. 8611 6200 el. mail tn@mctc.dk.

 

Spisning og overnatning

For deltagerne i generalforsamlingen vil der som sædvanlig være mulighed for at spise, hygge og overnatte i spejdercenteret ved Skåstrup Strand ca. 10 km sydvest for Bogense. Der vil være opsat skilte til hytten fra kirken i Ore på Middelfart-Bogense landevejen (rute 317).

Lørdag aften er der traditionen tro underholdning i hytten, hvor det i år er advokat Jacob Fastrup, som holder et foredrag om "Færdselsret for motorcyklister".

Der er plads til ca. 70 personer i hytten (medbring selv sovepose), og der er også masser af teltplads på arealet udenfor til dem, der hellere vil overnatte i telt. Prisen er den samme, 175 kr pr. person. Prisen omfatter aftensmad lørdag med to retter i rigelige mængder, et glas vin eller en øl/vand, aftenkaffe med kage m.m., overnatning og morgenmad.

Det forventes, at deltagerne selv giver en hånd med ved det praktiske undtagen i forbindelse med spisningen lørdag aften. Vil man gerne spise med lørdag, men ikke overnatte, kan det også lade sig gøre (pris ca. 125 kr).

Deltagelse i spisning og overnatning kræver forhåndstilmelding til klubbens kontor (tlf. 8611 6200, mail tn@mctc.dk) senest onsdag den 17. april. Eventuelle spørgsmål vedrørende hyttearrangementet og generalforsamlingen kan rettes til klubbens kontor. Betaling for arrangementet sker i hytten.

Glemt kodeord?

Indtast dit medlemsnummer og tryk reset. Hvis du ikke har en e-mail adresse tilknyttet dit abonnement skal du ringe til MCTC på 86 11 62 00

Ændre dit kodeord

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet dit nuværende kodeord forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.