Indkaldelse til generalforsamling 2020

MCTC’s årlige generalforsamling afholdes lørdag 25. april i Støberiet i Bogense. Der startes kl. 13, og alle medlemmer er velkomne.

25. april fra kl. 13.00 afholdes MC Touring Clubs årlige ordinære generalforsamling. Stedet er Støberiet, Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense. Der er skiltet mod havnen i udkanten af Bogense.

Almindelige medlemmer, som har betalt kontingent frem til udgangen af februar 2021, har stemmeret på generalforsamlingen.

Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis og kræver ikke forhåndstilmelding.

Dagsordenen ser ud som følger:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
4.2 Budget for 2020 forelægges
5. Indkomne forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
8. Eventuelt

 

Der er indkommet følgende forslag til punkt 5:

A: Fremsat af bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændring:

1.
§ 1 stk. 1: Foreningens navn er MC TOURING CLUB DANMARK, forkortet MCTC, med binavnet Landsforening for motorcyklister.

Foreslås ændret til:
Foreningens navn er MCTC Landsforeningen for motorcyklister, med binavnet MC TOURING CLUB DANMARK

2.
§ 9 stk. 3: Annoncering i foreningens blad kan kun foretages af almindelige og passive medlemmer.

Foreslås ændret til:
Annoncering i foreningens blad og/eller på foreningens hjemmeside kan foretages af medlemmer af foreningen samt kommercielle annoncører, såfremt annoncen efter redaktøren skøn har en almen interesse for foreningens medlemmer.

Begrundelse for forslaget: Forslaget bringer vedtægterne i overensstemmelse med en fornuftig økonomisk praksis.

 

B: Fremsat af medlem Per Krogsten

Forslagsstiller ønsker det debatteret af generalforsamlingen, om der som hensigtserklæring skal tilføjes en formålsparagraf i foreningens vedtægter:

§ 2 stk. 2: Foreningen skal arbejde aktivt og være synlig politisk og i andre fora, hvor der drøftes og vedtages love og bestemmelser, der påvirker motorcyklister.

​ 

Medlemmer, som ønsker det, kan få formandens skriftlige beretning samt regnskabet tilsendt før generalforsamlingen. Materialet kan forventes fremme omkring 8 dage før generalforsamlingen, og det kan rekvireres via klubbens kontor - tlf. 8611 6200 el. mail tn@mctc.dk.

 

Spisning og overnatning

For deltagerne i generalforsamlingen vil der som sædvanlig være mulighed for at spise, hygge og overnatte i spejdercenteret ved Skåstrup Strand ca. 10 km sydvest for Bogense. Der vil være opsat skilte til hytten fra kirken i Ore på Middelfart-Bogense landevejen (rute 317).

Lørdag aften er der traditionen tro underholdning i hytten, hvor det i år er Ralph Mølders, som står for en underholdende quiz.

Der er plads til cirka 70 personer i hytten (medbring selv sovepose), og der er også masser af teltplads på arealet udenfor til dem, der hellere vil overnatte i telt. Prisen er den samme, 200 kroner per person. Prisen omfatter aftensmad lørdag med to retter i rigelige mængder, et glas vin eller en øl/vand, aftenkaffe med kage m.m., overnatning og morgenmad.

Det forventes, at deltagerne selv giver en hånd med ved det praktiske undtagen i forbindelse med spisningen lørdag aften. Vil man gerne spise med lørdag, men ikke overnatte, kan det også lade sig gøre (pris cirka 150 kroner).

Deltagelse i spisning og overnatning kræver forhåndstilmelding til klubbens kontor (tlf. 8611 6200, mail tn@mctc.dk) senest onsdag den 15. april. Eventuelle spørgsmål vedrørende hyttearrangementet og generalforsamlingen kan rettes til klubbens kontor. Betaling for arrangementet sker i hytten.

Glemt kodeord?

Indtast dit medlemsnummer og tryk reset. Hvis du ikke har en e-mail adresse tilknyttet dit abonnement skal du ringe til MCTC på 86 11 62 00

Ændre dit kodeord

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet dit nuværende kodeord forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.