MCTC's privatlivspolitik

1) HVEM ER VI?

MCTC - Landsforeningen for motorcyklister

CVR-nr.: 80807015

Markvangen 6

8260 Viby J

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på info@mctc.dk.

 

2) VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til flere formål, som beskrevet nedenfor.

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige. Når det er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning.

Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive slettet eller anonymiseret, når vores behandling af dine personoplysninger ikke er længere nødvendig i forhold til de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet. 

Brugere af vores hjemmeside

For at administrere vores hjemmeside, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om brugere på vores hjemmeside:

  • Almindelige personoplysninger såsom din IP-adresse og sporing på vores hjemmeside, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

For at administrere vores hjemmeside, kan vi videregive dine personoplysninger til tredjeparter eller databehandlere, f.eks. drifts- og softwareudbydere.

Vi opbevarer personoplysninger, der indsamles i forbindelse med vores placering af cookies, indtil de pågældende cookies slettes. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik: https://www.mctc.dk

Medlemmer af MCTC

Når du melder dig ind i MCTC's medlemsklub, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig med henblik på medlemsadministration, herunder udsendelse af medlemsblade, relevante opdateringer og opkrævning af medlemskontingent:

  • Almindelige personoplysninger såsom navn, e-mailadresse, adresse, loginoplysninger og indmeldelsesdato, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører eller databehandlere, f.eks. marketingudbydere eller drifts- og softwareudbydere.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem og indtil 3 år efter alle mellemværender mellem os er afsluttet.

Modtagere af direkte markedsføring

Hvis du giver samtykke til at modtage direkte markedsføring, indsamler og behandler vi følgende almindelige personoplysninger om dig med henblik på at kunne sende dig direkte markedsføring:

  • Navn, telefonnummer og e-mailadresse, persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

Som udgangspunkt, behandler vi dine personoplysninger til disse formål, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage, opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på 12 måneder for at kunne dokumentere dit samtykke i tilfælde af en juridisk tvist. Lovgrundlaget for dette er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Kunder i vores webshop

For at kunne modtage ordrer og levere varer til webshopkunder, indsamler og behandler vi følgende oplysninger om dig:

  • Almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, forsendelses- og faktureringsoplysninger samt betalingsoplysninger, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c

Dine personoplysninger gemmes til disse formål i 5 år med henblik på at opfylde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven.

 

3) HVIS DU ØNSKER AT TRÆKKE DIT SAMTYKKE TILBAGE

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig, som anført ovenfor under pkt. 1.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os, som beskrevet ovenfor i afsnit 1.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, indtil du trækker det tilbage. Det påvirker heller ikke vores behandling af dine personoplysninger på et andet grundlag end samtykke.

 

4) OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL INTERNATIONALE ORGANISATIONER ELLER TREDJELANDE

I nogle tilfælde, kan vi overføre dine personoplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS). Vi vil kun indlede eller godkende sådanne overførsler, hvis vi har et gyldigt retsgrundlag for overførslen, herunder en af følgende:

  • EU Kommissionen har fastslået, at tredjelandet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. persondataforordningens artikel 45,
  • Der er truffet andre passende sikkerhedsforanstaltninger, eksempelvis brug af EU kommissionens standardkontakter for overførelser til tredjeland, jf. persondataforordningens art. 46, stk. 2, litra c, eller
  • Hvis en eller flere af undtagelserne personforordningens artikel 49 finder anvendelse.

 

5) SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Databeskyttelse og datasikkerhed har en høj prioritet for os, og vi har derfor stort fokus på at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandlingsaktiviteter. Vi lægger særlig vægt på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler for informationssikkerhed, som indeholder instruktioner og foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod at blive ødelagt, tabt / ændret og mod uautoriseret videregivelse eller utilsigtet adgang.

For at undgå tab af personoplysninger, sikkerhedskopierer vi løbende vores systemer, og vi gør brug af kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt, og vi uddanner vores medarbejdere i at håndtere personoplysninger.

I tilfælde af et brud på persondatasikkerheden, som indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om overtrædelsen så hurtigt som muligt under de givne omstændigheder.

 

6) DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder over for os.

Ret til indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at for urigtige personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til indsigelse

I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)

I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til vores persondatapolitik, kan du altid kontakte os som beskrevet ovenfor under pkt. 1.

 

7) KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du vil kontakte os først, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

 

8) FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.