Skal du have et barn med som passager på din motorcykel? Bliv klogere på reglerne i færdselsloven, der stiller en række krav til transport af børn på motorcykler.

Der er meget at holde styr på, hvis man skal have et barn med som passager på to- eller trehjulet motorcykel eller i sidevogn. Hvad må man, og hvad man må ikke? Hvor gammelt skal et barn være for at køre med, og hvordan er det nu med højden på barnet?

Spørgsmålene er mange, og derfor har MCTC lavet et oprids af de gældende regler i Danmark, som forhåbentlig kan gøre det mere overskueligt.

På tohjulet motorcykel

Hvis et barn er under fem år, må det ikke transporteres på tohjulet motorcykel.

Hvis et barn er under 135 cm i højden, skal det som minimum have godkendt styrthjelm på og sidde på et særligt barnesæde.

Barnesædet skal sikre, at barnets fødder ikke kan komme ind i baghjulet og at barnet ikke falder af motorcyklen – også selvom barnet falder i søvn.

Barnesædet skal desuden være udstyret med en mindst 25 cm høj rygstøtte samt sidestøtter. Rygstøtten kan også bestå af en topboks.

Hvis motorcyklen ikke er udstyret med passagerfodhvilere, som barnet kan benytte, skal barnesædet være det.

Barnesædet må ikke være forsynet med sele eller lignende, der fastholder barnet i sædet i tilfælde af uheld.

Når et barn er 135 cm i højden eller derover, gælder samme regler som ved almindelige passagerer.

I sidevogn og på trehjulet motorcykel

Børn under fem år må ikke transporteres på trehjulet motorcykel eller i sidevogn, medmindre siddepladsen er forsynet med sikkerhedssele. Det samme gælder, hvis barnet er over fem år, men under 135 cm i højden – så skal det være fastspændt i godkendt udstyr, som også skal passe til barnets vægt og højde.

Når børn er spændt fast med sele, er det ikke et krav, at de skal bruge styrthjelm (eller andet sikkerhedsudstyr i form af jakke, bukser, handsker, etc.). Det anbefales dog alligevel, at børn har styrthjelm på.

Selvom der ikke er krav om styrthjelm og andet sikkerhedsudstyr, når børn er spændt fast med sele, anbefales det både at bruge styrthjelm og sikkerhedsudstyr.

Hvis et barn er fem år eller derover – og er minimum 135 cm i højden – må det gerne køre med i sidevogn eller på trehjulet motorcykel, men hvis der ikke er sele, skal barnet have godkendt styrthjelm på.

Er kørslen forsvarlig?

Vær opmærksom på, at de ovenstående regler er minimumskrav. MCTC anbefaler, at både kører og passager (barn som voksen) udover godkendt styrthjelm også bruger sikkerhedsudstyr i form af jakke, bukser, handsker m.m.

I forhold til passagerer foreskriver færdselsloven også, at ”personer ikke må være anbragt på en sådan måde, at føreren ikke har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere køretøjet”, ligesom at ”passagerer må ikke medtages i et sådant antal eller være anbragt på en sådan måde, at der kan opstå fare for dem selv eller andre”.

Som fører af motorcyklen skal du altså altid vurdere, om kørslen er forsvarlig – lige meget om passageren er et barn eller en voksen.

Krav og regler i Europa

Hvis turen går til udenfor Danmarks grænser, er det en god idé at læse op på reglerne for kørsel med passagerer i udlandet. Her kan der nemlig gælde andre regler end herhjemme.

Det europæiske motorcykelforbund FEMA (som MCTC er del af) har en opdateret og overskuelig liste over de forskellige regler i europæiske lande.

Du kan læse mere om de danske regler i færdselsloven under kapitel 9 (Særlige regler for motorcykler), kapitel 12 (Sikkerhedsudstyr) samt kapitel 13 (Befordring, belæsning, vægt, dimensioner m.v.). I Bekendtgørelse om barnesæde på tohjulet motorcykel finder du kravene til barnesæde på tohjulet mc, og i Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler finder du kravene til godkendt udstyr i sidevogn og på trehjulet motorcykel.