MCTC gør dig klogere på kørekort-reglerne til motorcykel.

Reglerne for kørekort til motorcykel ændres løbende, men kan til hver en tid ses i kørekortbekendtgørelsen. Seneste "Bekendtgørelse om kørekort" er fra 2021, men vær opmærksom på de såkaldte "senere ændringer til forskriften". Du finder hele bekendtgørelsen på retsinformation.dk.

Kort sagt er reglerne dog sådan i dag, at man tidligst kan erhverve mc-kørekort, når man er fyldt 18 år, og først når man er fyldt 24 år, er man ikke længere underlagt begrænsninger, hvad alder, erfaring og mc angår.

Undervisningsforløbet til lille, mellemstor og stor motorcykel (kategori A1, A2 og A) består af mindst 29 teorilektioner (a 45 minutter) og mindst 22 kørelektioner (a 45 minutter), hvor mindst fire af lektionerne skal være på manøvrebane, mindst 13 af lektionerne skal være øvelseskørsel på vej og mindst fem af lektionerne skal være på køreteknisk anlæg.

Herunder kan du læse mere om de forskellige kørekortkategorier.

Kategori A1 – lille motorcykel:

 • Kørekortet giver førerret til tohjulet mc (med/uden sidevogn) med en maksimal slagvolumen på 125 kubik, en maksimal motoreffekt på 11 kW (15 hk) og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg. Mc'en må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.
 • Kørekortet giver også ret til at føre trehjulet mc/trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW, lille knallert, stor knallert og quadricykel.
 • Kørekortet kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og som har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A1.

Kategori A2 – mellemstor motorcykel:

 • Kørekortet giver førerret til tohjulet mc (med/uden sidevogn) med en maksimal motoreffekt på 35 kW (48 hk) og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt. Mc'en må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.
 • Kørekortet giver også ret til at føre trehjulet mc/trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW, lille knallert, stor knallert og quadricykel.
 • Kørekortet kan udstedes til
  1) en person, der er fyldt 20 år*, og som ikke tidligere har erhvervet kørekort til kategori A1 og som har gennemført køreundervisning og bestået den praktiske prøve, ELLER
  2) en person, der er fyldt 20 år*, og som har mindst to års erfaring med A1, og som herefter har bestået den praktiske prøve til A2.

Kategori A – stor motorcykel:

 • Kørekortet giver førerret til tohjulet mc (med/uden sidevogn) uden begrænsning. Mc'en må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.
 • Kørekortet giver også ret til at føre trehjulet mc/trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW, lille knallert, stor knallert og quadricykel.
 • Kørekortet kan udstedes til
  1) en person, der er fyldt 24 år*, og som har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A, ELLER
  2) en person, der er fyldt 24 år* og har kørekort til kategori A2, og som har bestået en praktisk prøve til kategori A, ELLER
  3) en person, der er fyldt 22 år*, og som i mindst to år har haft kørekort til kategori A2 og herefter har bestået en praktisk prøve til kategori A.

*For ansatte, værnepligtige og frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt motorcykelmekanikere og motorcykelmekanikerlærlinge gælder særlige alderskrav, som man kan læse mere om i kørekortbekendtgørelsen.

Kørekortregler i EU

Under "Landespecifikke oplysninger" på Den Europæiske Unions hjemmeside kan du se, hvilke krav der er til at tage mc-kørekort i de forskellige EU-lande.