Det er ikke ligegyldigt, hvor og hvordan man parkerer sin motorcykel. MCTC har derfor lavet en oversigt, der gerne skulle gøre det nemmere at sætte sig ind i parkeringsreglerne for motorcykler.

Herunder kan du punkt for punkt læse om parkeringsreglerne for motorcykler. Vær især opmærksom på at der skelnes mellem offentlige og private parkeringsregler alt efter, hvor man parkerer. Denne artikel beskæftiger sig primært med de offentlige parkeringsregler i byzoner (indenfor byskiltene) på offentlige veje, områder og p-pladser.

Længere nede under ”Parkering på privat område” er der dog tilføjet et kort afsnit om, hvordan man skal forholde sig til parkering på private veje, områder og p-pladser. Her finder man også et afsnit om parkering i danske lufthavne.

 

Reglerne i dag – overordnet

I færdselsloven har motorcykler og biler siden 2014 været ligestillet, hvad parkering angår. Det betyder, at motorcykler skal parkere i almindelige p-båse på lige fod med biler (i områder med parkeringsbåse). Såfremt der forefindes dedikerede mc-parkeringsbåse, kan disse benyttes, men det er ikke et krav.

De nuværende, generelle regler om standsning og parkering kan man læse mere om på retinsformation.dk under § 28.

I færdselsloven fremgår det også, at det både for biler og motorcykler er forbudt at standse og parkere på fortov i byzoner. I enkelte kommuner er det dog tilladt for motorcykler at parkere på fortovet (se næste punkt).

Det er vigtigt at huske på, at der kan være ændringer til færdselsloven, som ikke fremgår direkte på retsinformation.dk. Dette gælder eksempelvis forbuddet mod parkering i yderrabatten i byzoner. Forbuddet fremgår stadig, men blev sløjfet i 2017. Denne ændring samt alle andre ændringer til færdselsloven kan man dog hente frem ved at klikke på ”Senere ændringer til forskriften” i højre kolonne, når man er inde på færdselsloven på retsinformation.dk.

Kommunale parkeringsregler

Selvom man har styr på de landsdækkende parkeringsregler, er det lige så vigtigt at have styr på de kommunale. Kommunerne har nemlig ret til at lempe parkeringsreglerne i færdselsloven med lokale bekendtgørelser. Pr. juni måned 2018 har 85 af landets 98 kommuner lokale bekendtgørelser.

Det betyder kort sagt, at det kan godt være tilladt at parkere sin mc på fortovet i én kommune, mens det ikke er tilladt i en anden. Det samme gør sig gældende for betaling for mc-parkering i takstzoner (betalingszoner) – læs mere om dette under "Parkering i takstzoner (betalingszoner)".

Ifølge færdselsloven skal den enkelte kommune både offentliggøre en lokal bekendtgørelse på egen hjemmeside og sørge for, at den også bliver offentliggjort på Vejdirektoratets hjemmeside. Du finder Vejdirektoratets oversigt her.

Vær opmærksom på at Vejdirektoratet kun offentliggør listen og at de lokale bekendtgørelser kan ændre sig løbende.

Parkering på fortov

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at parkere sin mc på fortovet i byzoner. Enkelte kommuner tillader dog parkering af motorcykler på fortovet i byzoner. Se føromtalte liste over lokale bekendtgørelser på Vejdirektoratets hjemmeside.

Tidsbegrænset parkering

En motorcykel er ikke forpligtet til at anvende p-skive, når den parkeres i områder med tidsbegrænset parkering. Man er dog forpligtet til ”at efterkomme skiltningen” – altså at overholde den skiltede tidsbegrænsning.

Vær opmærksom på at mange kommuner foretager såkaldt ”ventilkontrol”, hvor der bliver taget et billede af dækkenes ventiler for på den måde at kunne dokumentere, hvorvidt en mc har holdt på samme sted i længere tid end tidsbegrænsningen tillader. Har man overskredet tidsbegrænsningen, vil det udløse en parkeringsafgift.

Parkering i takstzoner (betalingszoner)

For parkering af motorcykel i takstzoner – også kaldet betalingszoner – gælder hovedreglen, at motorcykler skal betale på lige fod med biler. Det er i dag de fleste steder muligt at registrere motorcyklens nummerplade enten via parkeringsautomat eller app.

Den enkelte kommune kan dog med en lokal bekendtgørelse fritage motorcykler for betaling i takstzoner. Se føromtalte liste over lokale bekendtgørelser på Vejdirektoratets hjemmeside.

Mc med sidevogn

I færdselsloven er en motorcykel defineret som et motorkøretøj på to hjul, med eller uden sidevogn, og motorkøretøj på tre hjul, hvis egenvægt ikke overstiger 400 kilo. Kommunerne skelner derfor som udgangspunkt heller ikke mellem motorcykler med eller uden sidevogn, hvad parkering angår.

Mc-dækken

Et motorkøretøjs nummerplade(r) skal altid være synlig(e) på både offentlig og privat vej. Ved parkering på offentlig eller privat vej er det derfor ikke tilladt at benytte eksempelvis et dækken, der skjuler motorcyklens nummerplade, så den ikke kan identificeres.

Afgifter

Standsnings- og parkeringsafgifter på offentlige veje, områder og p-pladser udgør 510 kroner. Ved parkering ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom samt manglende ret til p-pladser reserveret personer med handicap udgør afgiften det dobbelte – altså 1.020 kroner.

Der kan maksimalt pålægges én afgift i døgnet for en overtrædelse og maksimalt tre afgifter i alt for samme overtrædelse.

Parkering på privat område

Parkering på privat parkeringsplads, område eller vej skal altid ske efter de af det private parkeringsselskabs angivne regler. Er der krav om eksempelvis p-skive, er det således en pligt, der skal opfyldes. Det samme gælder antallet af motorcykler pr. bås (som regel maksimalt én) og krav om synlig p-billet.

Mange private parkeringsselskaber bruger i dag registrering via nummerplade, hvilket også anbefales til motorcykler. På den måde undgår man, at p-billetten forsvinder fra motorcyklen.

Kort sagt: For private veje, områder og p-pladser gælder de regler, der er fastsat af det respektive parkeringsselskab. Reglerne vil fremgå af skiltning og skal altid efterkommes.

Fra 1. juli 2018 er det muligt at klage over kontrolafgifter udstedt af private parkeringsselskaber via Parkeringsklagenævnet, som er oprettet af Forbrugerrådet Tænk, FDM og DPPB (Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening). Vær opmærksom på at en række betingelser skal være opfyldt, før klagenævnet kan behandle din sag.

Parkering i lufthavne

Aalborg Lufthavn

Der gælder de samme regler for motorcykler som for personbiler i Aalborg Lufthavn. Det er dermed også gratis for motorcyklister at parkere. Vil man holde meget tæt på terminalen, opkræves der dog betaling på helt samme vilkår som for biler.

Aarhus Lufthavn

I Aarhus Lufthavn er man som motorcyklist sidestillet med en bilist. Med andre ord opkræves der betaling for parkering af motorcyklen. 

Billund Lufthavn

Motorcyklister tilbydes at parkere i P-huset over for terminalen mod betaling som en udendørs-parkering.

Københavns Lufthavn

Som motorcyklist skal man køre ind i parkeringshus P4, som ligger over for Terminal 2 (udenrigs), kalde op til parkering og fortælle, at man er på motorcykel. Herefter kører man op på første sal og parkerer sin motorcykel på de indrettede mc-pladser. Man skal ikke trække en billet, da det er gratis at parkere, når man er på motorcykel.

Odense Lufthavn

Odense Lufthavn har en åben P-plads, som man gratis kan benytte som motorcyklist. Den er placeret, lige når man kommer ind på lufthavnens område, og man parkerer motorcyklen inden for båsene. Betalt parkering med overvågning er også en mulighed. Motorcyklens registreringsnummer skal oplyses, og der betales i check-in øjeblikket til samme pris som biler.