Betingelser for medlemskab af MCTC:

MCTC – Landsforeningen for motorcyklister

MCTC er landsforening forening for motorcyklister. MCTC udgiver blandt andet MCTC-magasinet, som udkommer 8 gange om året.

 

Kontakt

Foreningens administration og redaktion er beliggende Markvangen 6, 8260 Viby J.
Vi kan kontaktes på mail info@mctc.dk eller på telefonnummer 8611 6200, hvor vi træffes bedst mandag-fredag kl. 10-14.

 

Medlemskab

Som medlem kan optages ejere og brugere af en motorcykel.
Et medlemskab er personligt og kan give adgang til:
Foreningens blad, MCTC-magasinet, som udkommer 8 gange om året.
MC Touring Camp – foreningens campingplads kun for motorcyklister, som er beliggende ved Nødager på Djursland.
Rabat hos eksterne samarbejdspartnere.

 

Der findes to typer medlemskab: prisen for begge er den samme.

Almindeligt medlemskab: giver adgang til alle medlemsfordelene, stemmeret på den årlige generalforsamling, Mc Touring Camp og foreningens medlemsblad ind ad døren, hver gang det udkommer.

Passivt medlemskab:  Mc-klubber, personer og firmaer, som ønsker at støtte MCTC, samt biblioteker kan blive passive medlemmer af MCTC og derved få foreningens blad. Passivt medlemskab berettiger ikke til deltagelse i foreningens aktiviteter, ledelse (herunder generalforsamling) eller andet.

 

Som medlem kan man logge ind på MCTC's hjemmeside, www.mctc.dk. Herfra har man mulighed for at printe et medlemskort.

Ved indmeldelse i MCTC giver medlemmet samtidig tilladelse til, at MCTC må rette henvendelse om forhold tilknyttet foreningens formål samt forhold tilknyttet selve medlemskabet. Kontakt kan ske via brev, telefon, mail eller sociale medier.

Erhvervsmedlemskab (Passivt medlemsskab)

Virksomheder, organisationer, institutioner og andre former for erhverv kan optages som passive medlemmer.
 

Gavemedlemskab

Modtager en person et medlemskab i gave, indgår vedkommende i foreningen på de vilkår, som gælder for det købte medlemskab (almindeligt eller passivt). Efter endt periode for gavemedlemskab tilbydes modtager at fortsætte medlemskabet ved fremsendelse af en opkrævning. Betaler modtager ikke denne opkrævning, betragtes modtager automatisk som udmeldt. Gavegiver kan vælge fortsat at betale for medlemskabet for modtageren ud over gave-perioden.

 

Medlemsfordele

Medlemmer...

  • får tilsendt MCTC-magasinet 8 gange om året
  • får tilsendt MCTC-guiden – en fortegnelse over motorcyklerne på det danske marked – priser, fotos og data
  • kan få gratis rådgivning i mc-spørgsmål
  • kan gøre brug af særlige medlemsrabatter og tilbud
  • kan købe test af motorcykler, som tidligere har været bragt i magasinet
  • kan annoncere gratis på MCTC's køb/salg side hos Facebook
  • kan stille op til bestyrelsen

 

Persondatabeskyttelse

MCTC lever op til kravene i EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018.

I forbindelse med indmeldelse registreres medlemmets navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, fødselsår, information om, hvor man har hørt om MCTC og eventuelle kommentarer.

Oplysninger om medlemmet opbevares for opfyldelse af formålsparagraffen, herunder til distribution af medlemsmagasin og mulighed for medlemsfordele. Vi deler ikke dine oplysninger med eksterne samarbejdspartnere, som ikke er direkte relaterede til MCTC's formål. Oplysninger om medlemmer kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, såkaldte databehandlere, såfremt der er indgået en skriftlig aftale om dataansvarlighed og databehandling. Det kan ske i forbindelse med drift af tekniske systemer, udsendelse af mails, dataanalyser eller forbedrede medlemsfordele.

Når et medlem ønsker at blive udmeldt, slettes medlemmet permanent. Sker udmeldelsen på grund af manglende betaling af opkrævet kontingent, suspenderes medlemskabet i 1 år. Dette for at lette gentegning. Efter 1 år slettes medlemmet permanent.

Ved henvendelse til MCTC kan et medlem til enhver tid på oplyst, hvilke informationer MCTC har registreret om vedkommende. I forbindelse med ophør af medlemskab kan det udgående medlem også altid bede om øjeblikkelig sletning af alle opbevarede data.

 

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der anvendes til at lagre og gemme informationer om brugeres besøg på vores elektroniske platforme. En cookie indeholder ingen personlige oplysninger, men bruges alene til statistik om brugernes adfærd. Det gør MCTC i stand til at notere besøgstid på hjemmeside, prioriterede artikler, antal besøg og lignende. Cookies anvendes blandt andet til at genkende login-oplysninger. Det er altid muligt at slette cookies på sin pc, tablet og mobil.

 

Datalækage

Skulle det ske, at MCTC medlemsdatabase udsættes for et hackerangreb, eller MCTC på anden måde utilsigtet får viderebragt informationer om foreningens medlemmer, vil der inden for 72 timer, fra kendskab er opnået, blive sendt information til Datatilsynet. Der vil desuden blive indgivet en politianmeldelse, såfremt forholdet skyldes formodet kriminalitet, og information vil blive givet til de berørte medlemmer. Derefter udfærdiges en beskrivelse af, hvorledes MCTC vil agere i forhold til at undgå lignende i fremtiden. Denne beskrivelse vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

Rettigheder

Alle materialer, herunder tekster, fotos, grafiske udtryk og lignende udformet af MCTC eller tilknyttede leverandører, hvad enten det er på print eller i elektronisk form, tilhører MCTC. Gengivelse, kopiering eller anden anvendelse heraf er kun mulig ved forudgående skriftlig godkendelse fra MCTC.

 

Varighed

Medlemskabet fortsætter, indtil det af medlemmet opsiges til udgang af en aftalt periode.

 

Fortrydelse

Ved tegning af medlemskab via MCTC's hjemmeside har medlemmet 14 dages fortrydelsesfrist fra den dag, medlemskabet blev tegnet.

 

Opsigelse

Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab til udgangen af den betalte periode. Opsigelse af medlemskabet kan ske pr. mail til info@mctc.dk, pr. telefon 8611 6200 eller pr. brev sendt til MCTC, Markvangen 6, 8260 Viby J.

 

Betaling

Medlemskabet betales forud, og inden udløbet af kontingent-året (1. marts) udsendes automatisk opkrævning for det kommende år. Fornyelse af medlemskabet sker automatisk ved betaling af opkrævning. Opkrævningen sker via Nets, hvorved der enten fremsendes indbetalingskort eller gennemføres betalingsservice.
Ved udsendelse af rykker for manglende betaling pålægges gebyr.

Hvis betalingsservice ikke ønskes og den årlige opkrævning i stedet skal sendes pr. brev eller e-mail, vil der blive pålagt gebyr. 

Tilmelding af kontingentet til betalingsservice kan ske ved tilmelding her eller via medlemmets bank ved oplysning af MCTC's PBS-nr.: 01823981 / deb.gr.nr.: 00001 / medlemsnummer (otte nuller efterfulgt af det syv-cifrede medlemsnummer).

I forbindelse med oprettelse af medlemskabet kan betaling foretages ved at benytte Visa, Visa/Dankort, Mastercard eller MobilePay.

 

Flytning/ændringer

Flytning til anden adresse eller navneændring meddeles MCTC, info@mctc.dk, eller man kan selv lave ændringen, når man er logget ind på hjemmesiden, www.mctc.dk

MCTC
Markvangen 6
DK-8260 Viby J
info@mctc.dk
CVR 80807015

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.