Af Christian Friis / 14-05-2024

I forbindelse med det kommende europaparlamentsvalg er motorcyklismens hovedorganisationer i Europa (FEMA, FIM og ACEM) gået sammen om et "historisk" fælles motorcykelmanifest. Det oplyser FEMA i en pressemeddelelse.

Med manifestet håber FEMA (sammenslutningen af europæiske motorcykelforeninger, som MCTC også er en del af), FIM (det styrende organ for motorcykelsporten) og ACEM (motorcykelindustrien i Europa) at kunne påvirke EU's kommende politikere og dermed sikre bedre vilkår for motorcyklismen i Europa. Europaparlamentsvalget 2024 finder sted 5.-9. juni. Der skal vælges i alt 720 politikere til parlamentet, som vælges for perioden 2024-2029. 

MCTC har oversat en forkortet udgave af manifestet fra engelsk til dansk, som man læse herunder. Ønsker man derimod at læse manifestet i sin fulde længde på engelsk, tryk i stedet her (åbner PDF i ny fane).

 

Motorcyklimens manifest 

 

Næsten 40 millioner motorcykler, knallerter, trehjulede køretøjer og quadricykler kører på Europas veje og understøtter ren, effektiv og sjov mobilitet. Samlet set bidrager motorcykelbranchen og dens aktiviteter med cirka 21,4 milliarder euro til Europas BNP og tegner sig for 389.000 job på tværs af alle medlemsstater.

Inklusion I EU’s strategiske mobilitet og transportpolitikker

ACEM, FEMA og FIM opfordrer EU-institutionerne til at inkludere motorcykler (og den bredere L-kategori) i fremtidige initiativer, der dækker køretøj, bruger og infrastruktur for at forbedre sikkerheden og udnytte fordelene ved denne lettere og mere effektive transportform.

 • Inklusion i ”Bæredygtige Urbane Mobilitetsplaner” (Sustainable Urban Mobility Plans, SUMPs), Smart City og andre højtstående transportpolitikker og initiativer
 • Motorcykelvenlig infrastruktur såsom dedikerede ladefaciliteter, velvedligeholdte fortove og sikrere vejkanter
 • Kontinuerlig dialog mellem EU-institutioner og repræsentanter for L-kategori-sektoren – tal med os!

Trafiksikkerhed

FIM, FEMA and ACEM opfordrer de europæiske lovgivere til aktivt at beskytte motorcyklisters rettigheder og interesser som “sårbare vejbrugere” (Vulnerable Road Users, VRUs).

 • Understøttelse af sektorens egne initiativer såsom ”European Motorcycle Training Quality Label”
 • Simplere licensgodkendelse, der anerkender geografiske og anvendelsesmæssige forskelle
 • Sikre mindstekrav til sikkerhed for veje, især på det sekundære

Miljø og bæredygtighed

Mindre, lettere og mere specialiserede køretøjer tilbyder bedre ydeevne og flere fordele for at opnå EU's klimamål inden for transport frem mod 2050.

 • Teknologisk neutralitet for at støtte nuludledning i byområder eller kulstofneutrale e-brændstoffer til længere afstande
 • Skatteincitamenter for lavemissions- og kulstofneutrale køretøjer i L-kategorien

Konkurrenceevne

Et konstruktivt partnerskab mellem de ledende industrier, brugere og beslutningstagere er nødvendigt for at forbedre interaktionen og samarbejdet for at opnå EU's politiske mål.

 • Modernisering af sektorspecifik lovgivning, der anerkender nye teknologier og markedets behov
 • Dedikerede finansieringsstrømme til uddannelse og opkvalificering af arbejdstagerne
 • Lige vilkår i international handel

Forskning og innovation

Vores virksomheder står som de perfekte partnere til at bidrage til fremtidige forskningsprogrammer ved at dele den bedste ingeniørviden, der allerede er blevet succesfuldt anvendt inden for motorsport.

 • Øg den europæiske finansiering til R&I inden for motorcykler
 • Understøt international standardisering, herunder batteri-bytte-teknologi

Motorsport og turisme

Motorcykelrelaterede sportsgrene og rekreative aktiviteter bidrager med mere end 2,1 milliarder euro til økonomiske, kulturelle og sociale bidrag til det brede samfund.

 • Anerkendelse og fremme af motorcykelsport og relaterede aktiviteter som en drivkraft for forandring
 • Motorcykelvenlige og sikre ruter til turisme og rejser

Læs også

Mangler magasinet?

#04 | 2024: Nyt nummer ude nu

Nye MCTC-kørekurser i hele landet