MC nyheder

Lovforslag: Forbyd larmende køretøjer i byerne

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd foreslår indførslen af stillezoner, hvor strenge støjkrav skal håndhæves ved hjælp af "støj-stærekasser".

På samme måde som landets største byer (København/Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense) i dag har mulighed for at indføre miljøzoner, som begrænser luftforurening fra køretøjer, skal det nu også være muligt at etablere strenge krav til støjforurening i alle byer og større byområder. Det mener miljøorganisationen Det Økologiske Råd, der har fremsat et nyt forslag om oprettelse af stillezoner i byerne.

Ved tilføjelsen af en ny paragraf i Miljøbeskyttelsesloven kan kommunerne registrere byer eller større sammenhængende strækninger i byer som stillezoner, hvis der er flertal for det i kommunalbestyrelsen. Det vil tvinge førere af de mest støjende køretøjer til at køre på en måde, så de overholder de fastsatte grænseværdier, eller, hvis det ikke er muligt, til helt at undgå områderne med stillezone.

"Om natten vil stillezonerne forebygge, at en motorcyklist kan pløje tværs igennem byer for fuld udblæsning og vække borgerne"

- Det Økologiske Råd

Forslaget er inspireret af lignende tiltag i Canada, hvor der i byen Edmonton er opsat retningsbestemte mikrofoner og kameraer i lygtepæle, der fungerer som en slags stærekasser for motorstøj. Indsatsen er del af et pilotprojekt, der foreløbigt er opsat fire steder i byen og endnu ikke udsteder bøder, men indsamler viden om, hvor stort problemer er, og viser trafikanterne deres aktuelle støjniveau på en lystavle.

Netop dét tiltag ser seniorrådgiver hos Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen, også potentiale for herhjemme, da vi stillede spørgsmål ved trafikanters chance for at vide, hvorvidt de overtræder loven, når der ikke er en decibelmåler på en motorcykel, på samme måde som der er et speedometer:

- Jamen man kunne forestille sig at have en periode på eksempelvis det første år, hvor der ikke gives bøder for overtrædelse, men at trafikanterne blot oplyses om, at deres køretøj larmer for meget – så kan man jo eksperimentere og lære sit køretøjs støjniveau at kende. Og så burde man overveje at lade dét at køre støjsvagt indgå i køreskolernes pensum på samme måde som deres gives tips til at køre miljøvenligt.

Photo credit: City of EdmontonDet er støjmålere og kameraer som disse i Edmonton, Canada, der foreslås opstillet i byer herhjemme.

Kåre Press-Kristensen gør det derudover klart over for MCTC, at der selvfølgelig ville skulle være en fejlmargin, ligesom det er tilfældet med hastighedsmålinger:

- Selvom retningsbestemte mikrofoner er meget præcise, ved vi, at de eksempelvis har problemer med kraftig regn. I sådanne tilfælde, eller specifikt for motorcyklister; hvis fire motorcykler kører sammen i en gruppe, og det ikke er muligt at skelne, hvilke der støjer hvor meget, ville målingerne blive markeret som ikke-anvendelige.

Det Økologiske Råd ønsker i første omgang at sikre støjkrav i nattetimerne, og forslaget går på, at der i de udvalgte stillezoner maksimalt må støjes 80 dB mellem kl. 22 og 06 – det forslag ønskes vedtaget allerede fra 2020. Fra 2023 ønsker de så indført støjkrav i dagtimerne (kl. 06-22) på 85 dB – selvom der skal kunne gives dispensation ved særlige arrangementer og til udrykningskøretøjer.

Hvad synes du om forslaget? Gå ind på vores Facebook-side og deltag i debatten.

Eksempler på støjniveauer:

 • 30 dB: Hvisken
 • 60 dB: Normal samtale
 • 80 dB: Forslag til natstøjgrænse
 • 85 dB: Forslag til dagstøjgrænse
 • 90 dB: Motorplæneklipper
 • 96 dB: Traktor
 • 98 dB: Boremaskine
 • 105 dB: Bulldozer
 • 110 dB: Kædesav
 • 125 dB: Smertegrænse
 • 140 dB: Jetfly ved take-off
 • 165 dB: Skud med jagtgevær

Kilde: Høreforeningen.dk

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.