Af MCTC / 28-05-2024

Siden 2003 har MCTC udbudt køretekniske kørekurser, hvor medlemmer kan komme på et 2-timers kursus og få opfrisket de grundlæggende øvelser.

Kurserne henvender sig til alt fra begyndere til rutinerede motorcyklister, og i de senere år har der været en øget interesse for kurserne. MCTC arbejder på at udvide kursustilbuddene til også at omfatte specialkurser, hvor de i forvejen uddannede køreinstruktører kan dygtiggøre sig og eventuelt selv blive instruktører på specialkurserne.

Efterspørgsel og udvidelse af kursustilbud betyder, at vi søger frivillige, som vil være instruktører på de grundlæggende kurser.

For at blive uddannet instruktør på MCTC's kørekurser kræves kørekort til motorcykel, egen motorcykel, at man er god til at køre motorcykel, har almen viden om forhold og betingelser for at køre motorcykel, og at man har tilgang til PC eller lignende. Man skal samtidig have lyst til både at undervise og udvise holdninger, der er forenelige med MCTC's politik.

Sådan foregår processen

Kandidater bliver udvalgt af MCTC, og forud for deltagelse på MCTC's instruktørkursus skal man gennem et teoretisk og et praktisk modul.

Den teoretiske del gennemføres som et web-baseret modul med seks undervisningsmoduler, mens den praktiske del består af gennemkørsel af øvelserne på egen motorcykel og undervisningsteknik.

Den teoretiske del består af regler i færdselsloven, køreteknik, tekniske begreber omkring motorcykler og lidt undervisningsteknik.

Den teoretiske del har en forventet svartid på en uge via e-mail, og de første e-mails udsendes i starten af august. Den teoretiske del skal være afsluttet, inden den praktiske del kan gennemføres, og den praktiske del gennemføres på MCTC Camp i weekenden 20.-22. september 2024.

Sværhedsgraden for den tekniske og praktiske del ligger på niveauet, der kræves for at erhverve et motorcykelkørekort.

MCTC ønsker, at der bliver instruktører fordelt over hele landet, og MCTC forventer, at der vil være behov for, at hver instruktør udbyder 2-4 kurser årligt. Planlægningen af kurser sker i samarbejde med MCTC-kontoret.

Send din ansøgning

Hvis du er interesseret i at blive MCTC-køreinstruktør, skal du sende din ansøgning på e-mail til lms@mctc.dk, hvor du skriver lidt om dig selv, din baggrund, din motorcykelinteresse og om dine erfaringer som motorcyklist – og gerne lidt om, hvorfor du vil være et godt valg som instruktør.

Din ansøgning skal være MCTC i hænde senest 5. august 2024.

Læs også

Mangler magasinet?

#04 | 2024: Nyt nummer ude nu

Nye MCTC-kørekurser i hele landet