Ombygning-, syn- og skatteregler

Her følger den nyeste information fra SKAD om syn af ombyggede motorcykler
 

Ombygning-, syn- og skatteregler

Her følger information fra SKAD om syn af ombyggede motorcykler

 

 
 
 
 
Af Thomas Krebs, direktør SKAD – skad@skad.dk 

Generelt

HUSK – afgift og syn er to forskellige ting!

 • En motorcykel kan være lovligt synet, men miste sin afgift.
 • En motorcykel kan være lovligt afgiftsberigtiget, men kan ikke synes.
 • En motorcykel kan være synet, men er ulovligt, fordi ændringer ikke er registreret.

Det ligger i blodet, at standard ofte ikke er godt nok. Men der er en stor risiko forbundet med ombygning af motorcykler, ligesom med biler i almindelighed, da Danmark har den højeste registreringsafgift i EU.

Hvordan kan den almindelige skatteborger så sikre sig mod at blive udsat for SKAT’s lange arm? Men lidt om konsekvenserne først.

Ombygning af motorcykler må i henhold til synsreglerne kun ske med enten godkendte dele eller en rapport af et godkendt prøvningslaboratorium. Det vil sige, at delene eller hele motorcyklen er afprøvet iht. krav i synsvejledningen. Find en på http://www.fstyr.dk/.

Du kan også se forskellige synsrapporter på http://www.nummerplade.net/.

Det er vigtigt at sikre sig, at eventuelle certifikater ikke er forfalskede, og det er vigtigt at sikre sig, at certifikatet er fyldestgørende med konkrete beskrivelser af delen og eventuelle mærkninger på delen samt motorcyklen. Køber du dele uden medfølgende certifikater, så kan synet ikke gennemføres. Vær også påpasseligt når du køber en ombygget motorcykel. For mere information kontakt en kompetent synsvirksomhed eller et SKAD medlemsværksted.

 

Konstruktive dele omfatter for eksempel følgende områder:

 • Gaffelbroer og komplette gafler
 • Bremsekalibre
 • Bremsetypeskift og bremsefastgørelse
 • Fremflytterkits, hvor bremsen flyttes med, enten med ny hydraulikcylinder eller stangsystem
 • Motor og motordele, herunder udstødning, der har indflydelse på forbrænding – det vil sige udstødningsgasserne. E-mærkede motorcykler må kun køre med E-mærkede udstødninger. Her gælder EURO2 (1999), EURO3 (2004) og EURO4 (2017) normen.
 • Bagsvinger og baghjulsophæng
 • Hjul når omkredsen øges eller formindskes med mere end 5 %
 • Alle dimensionsændringer på stellet, det vil sige afskæring, ombygning og svejsning. For fenderstruts gælder særlige regler.

 

Har du en motorcykel, eller er du ved at købe en motorcykel, som er bygget om, men ikke ved om den er lovlig, så er det vigtigt at du beder om aktindsigt. SKAD har udarbejdet et godkendt skema, som indeholder de rette spørgsmål, så du får de rette svar. Kontakt et SKAD værksted for mere info.

 

Den nemme måde at se, om der overhovedet er noteret en ombygning er, at man kigger på sin registreringsattest, om der står ”Konstruktiv ændring”. Er motorcyklen ombygget konstruktivt, og dette ikke findes på registreringsattesten, så er motorcyklen ulovlig. Begrebet ”Konstruktiv ændring” kan dog kun dække over en ombygning, f.eks. en bremsekaliber, men ikke de andre ombygninger der måtte være.

 

Bliver man stoppet på træf eller på vejen, og man kører på en ombygget motorcykel, så kan SKAT direkte se i DMR registeret, hvorvidt der forefindes konstruktive ændringer. Findes der ingen fortegnelse, så betyder det i første omgang inddragelse af køretilladelsen og mulig beslaglæggelse.

Er din motorcykel godkendt, så bør du altid medbringe kopier af synspapirer omhandlende alle ombygningerninger og registreringsattesten.

Tab af den skattemæssige identitet

SKAT vurderer efter afslutning af den afgiftstekniske del, hvorvidt motorcyklen er ombygget i sådan en grad, at motorcyklen har tabt sin skattemæssige identitet. Den skattemæssige identitet er den stand af motorcyklen, som der oprindeligt blev betalt registreringsafgift for.

Problemstillingen ved vurderingen er, at denne vurdering, som skatteministeren personligt betegner det, foregår udelukkende subjektivt. SKAD ønsker en objektiv vurdering på baggrund af klare regler. I dag findes SKAD 3-års reglen, men den skal man kende tilbundsgående, for at man kan være sikker.

Ved en identitetsvurdering gælder registreringsafgiftsloven § 1 stk. 3 samt § 7 og 7a. Disse paragraffer har også fritagelsesregler, der henviser til den almindelige vedligeholdelse. Skatteministeren har i et brev af den 10. maj 2011 til vores folketingskontakt, Marion Pedersen fra Venstre, defineret, at ombygninger ”hen ad vejen” - og her definerer Skatteministeren det på den måde, at han nævner en periode på et år imellem ombygningerne - falder ind under lovens fritagelsesbestemmelser. Der er dog krav om, at alle ombygninger synes og anmeldes med det samme, så der forefindes en ”historik” på ombygningerne.

Skatteministeren skriver ligeledes, at værkstedsregninger også kan tjene som dokumentation. Vigtigt er, at hvis man får godkendt alle ombygninger på en gang, så er der ikke historik på ombygningen! Kontakt et SKAD værksted for at få hjælp.

Vi vil i denne sammenhæng takke Marion Pedersen for den støtte, hun har givet motorcykelbranchen og dermed motorcyklisterne. Hendes arbejde er yderst værdifuldt for SKAD’s fokusområder.

Registreringsafgift nulstilles

Vurderingen af den skattemæssige identitet sker på baggrund af det visuelle udseende. Afviger motorcyklens udseende for meget i forhold til den oprindeligt afgiftede motorcykel (her er det borgerens bevisbyrde at bevise udseende ved den oprindelige afgiftsvurdering), så nulstilles registreringsafgiften. Det betyder, at motorcyklen ikke længere kan indregistreres i Danmark. SKAT bedømmer herefter en salgspris på motorcyklen, hvorefter der beregnes en ny registreringsafgift, som med et slag på tasken kan sættes til cirka 2/3 af den vurderede salgspris. Det er ofte svært at overbevise SKAT om, at værdien er lavere, end SKAT vurderer den til.

Det skal understreges, at der ikke findes procentvurderinger som for eksempel en gaffel, en bremse eller andet på allerede indregistrerede motorcykler. Denne praksis anvendes typisk på værdiansættelse af importerede brugte motorcykler før indregistrering.

Bliver man stoppet på vejen, og motorcyklen konfiskeres, så vil man modtage en faktura på ca. 8.000 kroner for bortkørsel, registrering og opbevaring. Herefter kommer der løbende månedlige regninger for opbevaring. Ud over det kan der være tale om en bøde, der kan variere fra få tusinde kroner til meget store beløb i hundred tusind kroner klassen.

SKAT henviser ved klager altid til Skatteankenævnet og Landsskatteretten. Her er det vigtigt at nævne, at SKAD via værkstederne har en specialaftale med en skatteadvokat med speciale inden for området, der kan hjælpe.

Kommer du til syn med en motorcykel?

 Såfremt din motorcykel er bygget om, så har du pligt til at informere synspersonalet om disse ombygninger. Hvis konstruktive ombygninger ikke bliver registreret, så kan din motorcykel blive synet på forkert grundlag, hvilket betyder at din motorcykel er ulovlig efter synet.

 Hvad er det typiske ombygninger der skal anmeldes:

 • Udskiftning af gaffel eller gaffelbro.
 • Udskiftning af bagsvinger.
 • Udskiftning af hjul der er 5 % større eller mindre i omkreds end de originale.
 • Udskiftning af motor med effekt på over 20 % af den originale motor.
 • Udskiftning af bremse kalibre.
 • Ombygning fra tromle til skivebremse.
 • Montering af et fremflyttersæt.
 • Afskæring eller ændringer i stellet.
 • Udskiftning af stellet.

Er din motorcykel bygget om, så skal du medbringe dokumentation, der beviser at ombygningen kan godkendes ved syn. Synspersonalet indtaster herefter dokumentations-oplysninger i det digitale motorregister – DMR – hvor informationen herefter er tilgængelig under "Dispensationer".

Værk opmærksom på at en synsmedarbejder kan begå fejl, hvis vedkommende ikke kender DMR’s begrænsninger. DMR er som en gammel skoletavle. For at skrive nyt, skal gammelt slettes. Det kan sætte dig i en meget problematisk situation, såfremt sådant sker.

OBS: vær opmærksom på, at syn af ombygninger ikke fritager dig for at tage hensyn til registreringsafgiftsbestemmelsen.

Hvad kan bruges som dokumentation?

Generelt, så er det letteste, at du kan fremvise et TÜV Teilegutachten, der oplyser om delen og indeholder netop den motorcykelmodel, som du har. Desuden skal dokumentet indeholde et KBA-P nummer fra den tyske Færdselsstyrelse.

Du kan også anvende en afprøvningsrapport fra et anerkendt prøvningslaboratorium eller prøvningsinstans.

Synsfolk har pligt til at uploade alle dokumenter på en server, hvor Færdselsstyrelsen kan kontrollere synet. Færdselsstyrelsen har ret til at underkende et syn og foretage kontrol af en motorcykel.

 

SKAD 3-års reglen - ombygning af motorcykler – afgiftsfri under bestemte forudsætninger

Skat har den 1. december 2012 udsendt et nyhedsbrev vedrørende reparation, og eller ombygning af motorcykler. Årsagen for dette er SKAD’s arbejde med dette område i hele 2011.

Nyhedsbrevet betyder en væsentlig holdningsændring hos myndighederne med, hvor vidt en motorcykel må bygges om, uden at miste sin identitet og dermed registreringsafgift.

Brevets udformning

Almindelig løbende vedligeholdelse

Efter registreringsafgiftslovens § 7 a kan den almindelige løbende vedligeholdelse (som følge af tæring og slitage og lignende) af en motorcykel foretages uden afgiftsmæssige konsekvenser. Denne afgiftsfritagelse er betinget af, at

 

-       køretøjet efter genopbygningen (reparationen) svarer til sine papirer (det der står i registreringsattesten). Der må ikke ske ændringer af køretøjets fabrikat, model type og årgang.

-       en eventuel motorudskiftning ikke indebærer en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til den originale motoreffekt

-       at genopbygningen er udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forhandles som nye hos autovirksomheder og -værksteder, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelsstel, og der må heller ikke anvendes et stel eller større dele heraf fra et andet køretøj.

(SKAD tilføjelse: en MC virksomhed og -værksted er omfattet af begrebet autovirksomhed og -værksted).

 

Så længe de udskiftede dele er af samme type, som de gamle, og så længe delene kan købes som reservedele, så kan reparationen og genopbygningen foretages uden afgiftsmæssige konsekvenser.

 

Der kan monteres en sidevogn uden afgiftsmæssige konsekvenser. Tilsvarende gælder for afmontering af en sidevogn.

 

Større samlede reparationer og genopbygninger, der sker med henblik på salg, er også fritaget for afgift, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, og hvis omkostningerne ved reparationen og genopbygningen ikke overstiger den almindelige pris for et tilsvarende køretøj i normalt vedligeholdt og registreringsklar stand (markedsprisen). Udgifterne kan dog maksimalt udgøre 75.000 kr. inklusiv moms. Hvis køretøjets alder overstiger 5 år, kan omkostningerne dog overstige køretøjets markedspris med 10 pct. for hvert fulde år, som køretøjets alder overstiger de 5 år, regnet fra køretøjets første registreringsdato. Tillægget kan dog højst udgøre 50 pct.

 

Reglerne om større samlede reparationer og genopbygninger med henblik på salg gælder ikke for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, og som har betalt afgift efter reglerne for veterankøretøjer. Disse køretøjer kan naturligvis også repareres og genopbygges, når det drejer sig om almindelige løbende vedligeholdelse. Det bemærkes, at den

reducerede afgiftsbetaling for veterankøretøjer er betinget af, at køretøjet fremtræder som ved første registrering, og at der derfor er meget snævre grænser for, hvad der kan foretages af forandringer på sådanne køretøjer.

Ombygninger, der indebærer ændringer i forhold til dets fremtræden ved første registrering, vil som udgangspunkt medføre, at den afgiftsmæssige identitet anses for tabt, og at der skal betales ny afgift.

 

Ombygninger

Der skelnes mellem almindelig løbende vedligeholdelse og den om- og genopbygning, der sker i én omgang.

 

De reservedele, der er udskiftet, kan godt være de samme i begge tilfælde, men hvis en større samlet genopbygning er sket på én gang, kan der være tale om et afgiftsmæssigt identitetstab, der udløser ny afgiftsbetaling, modsat den løbende vedligeholdelse, der ikke udløser afgiftsbetaling.

 

Mange motorcykler ombygges hen ad vejen i vidt omfang. En ny forgaffel det ene år, en ny motor (under 20 pct. effektforøgelse) det andet år, og en ændring fra kædetræk til remtræk det tredje år. Sådanne ændringer falder ind under lovens fritagelsesbestemmelser for almindelige løbende vedligeholdelse. Hvis ændringerne blev foretaget på én gang, ville det blive betragtet som afgiftsmæssigt identitetstab, hvorefter der skal betales ny registreringsafgift.

 

Ved ombygninger foretaget på én gang forstås ombygninger, der er foretaget inden for samme år (12 efter hinanden følgende måneder).

 

Det er således afgørende i relation til spørgsmålet om identitetstab eller ej, at det kan dokumenteres/sandsynliggøres, at der er tale om, at ombygningen er foretaget over et længere tidsrum. Dokumentationen kan eksempelvis bestå i

fakturaer på indkøb af reservedele eller værkstedregninger i tilknytning til ombygningerne, eller i form af billeddokumentation for en trinvis ombygning over nogle år. Det er ejeren af motorcyklen, der har denne forpligtelse til

at kunne dokumentere ombygningen, og at ombygningen er foretaget over et længere tidsrum.

 

Opmærksomheden henledes på, at de nævnte afgiftsfri ombygninger af motorcykler kan indebære, at motorcyklen skal gennemgå et nyt syn, inden den tages i brug efter ombygningen.

 

Dom om konstruktive ændringer

Højesteret har i en dom fra 2008 fastslået, at de ændringer, der blev foretaget ved en motorcykels stel i forbindelse med en motorudskiftning, og som bestod i en forlængelse af de to forreste stelrør med ca. 38 mm, en forlængelse af de øverste stelrør foran saddelrøret og selve saddelrøret med ca. 20 mm samt en opretning af de øverste stelrør bag ved saddelrøret, var konstruktive ændringer af stellets dimensioner, som bevirkede, at motorcyklen ikke i afgiftsmæssig henseende var identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj. Ændringerne udløste derfor ny registreringsafgift.

 

Hvad betyder dette i klartekst?

 • Dem, der har ombygget motorcyklen på én gang, indenfor 12 efter hinanden følgende måneder, i sådan en grad, at motorcyklen mister sin identitet, skal betale ny registreringsafgift, hvor den gamle bortfalder.
 • Dem, der har ombygget motorcyklen med ikke godkendte dele (f.eks. TÜV), kører rundt på en ulovlig motorcykel i henhold til synslovgivningen.
 • Dem, der kan dokumentere ved hjælp af billeder i en avis eller fra et træf, værkstedsregninger, købskvitteringer eller synspapirer at ombygningen af ens motorcykel er sket over flere år (mindst 12 måneder imellem en hver ombygning), slipper uden fornyet afgift.
 • Alle konstruktive ændringer skal efter hver ombygning (en gang per ændring) fremføres til syn, og skal synes med konstruktive ændringer og herefter anmeldes til Skats nummerpladeekspedition. Ændringerne bliver herefter registreret og registreringsattesten udskiftes med ny.
 • Motorcykler, der er afgiftet som veteran under de særlige beskatningsregler, må ikke bygges om, men disse kan omregistreres som ikke veteran, og der skal i denne forbindelse betales registreringsafgift af motorcyklen baseret på markedsprisen, hvorefter de kan bygges om efter reglerne. Kontakt Skats Motorcentre herom.

 

Den praktiske fortolkning af en ombygning

Gennem det tætte samarbejde mellem Skat Motor og SKAD, er der fundet en praktisk fortolkning af, hvor meget man må bygge om indenfor 12 efter hinanden følgende måneder, og med minimum 12 måneders mellemrum mellem hver ombygning. Skat Motor har fået indblik i denne artikel, før udgivelsen, for at sikre Skat Motors holdning og korrekthed af teksten i denne artikel.

Motorcyklen kan deles op i typisk tre områder – For, Midt, Bag. Den første ombygning, for eksemplet fortøjet, kan ske indenfor de første 12 måneder. Under fortøjet forstås alle dele, der er fastgjort på kronrøret.

Den anden ombygning kan for eksempel være motoren. I dette område indgår også tanken, sæde og gearkassen. Da dette område kan være ganske komplekst, anbefales enhver, der ønsker at bygge om, at kontakte Skats Motorcenter, typisk i Taastrup, for at få klarhed omkring, hvor meget man kan bygge om på én gang i dette område.

Den tredje ombygning er bagtøjet, i forbindelse med udskiftning af bagsvinger/baghjul/ bagskærm. Man kan naturligvis også starte bagpå først og herefter tage fortøjet. Bare der går minimum 12 efter hinanden følgende måneder efter den første ombygning.

Vigtigt er, at I gemmer alle dokumenter i forbindelse med alle ændringer, køb og syn af en motorcykel. Sælger i motorcyklen, hvilket gælder både privatpersoner såvel som forhandlere, så skal alle dokumenter følge motorcyklen, så den nye ejer ikke kommer i klemme, hvilket i nogle tilfælde ville kunne føres tilbage til sælgeren.

Specielt ved køb af både brugte og nye ombyggede motorcykler er det vigtigt, at alle dokumenter fra Skat, syn og evt. TÜV medleveres til køber, da denne kan komme i klemme ved en razzia, hvis dokumentationen ikke er i orden.

 

Konstruktive ændringer – hvordan kan man se dette?

Der findes mange motorcykler i Danmark, der er ændret konstruktivt og ikke er lovlige, fordi man ikke har synet de konstruktive ændringer og heller ikke har fået dem registeret hos Skat herefter, eller dele der ikke er godkendt.

Den nemmeste måde at se, om der er registreret en konstruktiv ændring på en motorcykel er, at der skal stå ”Konstruktivt ændret” på registreringsattesten. Men det er ingen garanti for at motorcyklen er lovlig, da det for eksempel kun kan være bremserne, der blev registreret, men de andre dele ikke er synet og registreret. For at finde ud af hvad der gemmer sig bag ordene, kan man søge om aktindsigt hos Skat herom. Ansøgningsformularer kan fås hos SKAD værksteder.

Hvis teksten ”konstruktive ændringer” ikke fremgår af din registreringsattest, er der ikke nogen grund til at fremsende anmodning om aktindsigt til Skat, idet der sandsynligvis ikke vil fremkomme nye oplysninger om motorcyklen. Skat har ikke pligt til at opbevare sagsmateriale i mere end 5 år.

På SKAD’s hjemmeside findes en liste omkring, hvad der kræver syn med konstruktive ændringer. Der findes ligeledes et anmeldelsesskema fra Skat, der skal anvendes til registrering af en motorcykel hos Skat.

Kommer du i den situation, hvor din motorcykel er blevet konfiskeret eller SKAT afkræver dig ny registreringsafgift, så har SKAD en aftale med en kendt skatteadvokat, som du har mulighed for at benytte. Aftalen sikrer, at viden om afgørelser skaber et bedre grundlag for at yde hjælp. Kontakt et SKAD værksted for mere information omkring kontaktoplysninger og vilkår. Mere om SKAD finder du på http://www.skad.dk/.

 

The Freedom To Build – TFTB

 

I 2013 grundlagte SKAD en støtteorganisation med navnet The Freedom To Build. Organisationen giver privatpersoner, uden tilknytning til erhverv indenfor bil og motorcykelbranchen, at blive medlem, for at få viden og hjælp. Gruppen arbejder i en lukket Facebook gruppe, hvor der rådgives, samt stilles forskellige formularer og dokumenter til rådighed.

Gruppens bidrag hjælper SKAD, der er en mindre brancheforening, grundlagt i 1907, økonomisk, for at fortsætte kampen for mere frihed i forbindelse med ombygning.

 

 

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.