MC nyheder

Lovforslag: Stop larmende motorcykler

Nyt lovforslag vil give Færdselsstyrelsen bedre muligheder for at stoppe motorcykler, der larmer mere end det tilladte. Sådan lyder meldingen i en pressemeddelelse fra Transportministeriet torsdag 30. september 2021.

Transportministeriet, pressemeddelelse 30. september 2021

I oktober fremsætter transportministeren et nyt lovforslag, der giver myndighederne et nyt redskab til at stoppe motorcykler og foretage en kontrol af motorcyklens tekniske stand. Bliver loven vedtaget i Folketinget, kan Færdselsstyrelsen fra 1. januar 2022 stoppe motorcykler til et vejsidesyn, hvor det bl.a. kontrolleres, om der er manipuleret med motorcyklens udstødning.

"Støj fra motorcykler er et stort problem, og indtil nu har det desværre været meget svært at fange dem, der manipulerer med udstødningen og larmer alt for meget. Nu får Færdselsstyrelsen mulighed for at lave vejsidekontroller af motorcykler, og jeg forventer, at det nye effektive kontrolredskab kombineret med høje bøder vil reducere antallet af larmende motorcykler," siger transportminister Benny Engelbrecht (A).

Lovforslaget får opbakning fra regeringens støttepartier:

"Jeg glæder mig over, at vi får skærpet kontrollen med de mange larmende motorcykler. De er mange steder en sand plage for beboerne langs visse veje, og bidrager til det støjhelvede, som bilerne i forvejen udgør ved bestemte (motor)veje. Det er godt, at der nu målrettet sættes ind mod de motorcyklister, som indtil nu hensynsløst har gasset maskinen unødigt larmende op," siger Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten.

Transportordfører fra SF, Anne Valentina, fortsætter:

"Trafikstøj er et alvorligt og sundhedsskadeligt problem, og det kan jo være virkelig generende, når larmende motorcykler kører forbi på gaden. Så hvis vi skal komme vejstøj til livs, bliver vi selvsagt også nødt til at mindske støjen fra motorcykler. Jeg tror, at muligheden for vejsidekontrol kombineret med bøder kan bidrage til, at vi får bugt med problemet, men det er vigtigt, at vi efter kort tid får evalueret, om indsatsen rent faktisk virker".

"De larmende motorcykler er til stor gene i byerne, og det er en god ting, at der nu gribes alvorligt ind. Hvorfor skal man finde sig i bevidst støjforurening?" istemmer Rasmus Helveg Petersen, transportordfører for Radikale Venstre.

Og transportordfører i Socialdemokratiet uddyber:

"I Socialdemokratiet er vi optagede af at gøre noget ved den trafikstøj, som alt for mange borgere plages af, og som vi ved kan være sundhedsskadelig. Støj som eksempelvis kommer fra motorcykler, der gasser op, og hvor deres udstødninger larmer unødvendigt meget, fordi der er blevet pillet ved dem. Derfor er jeg også glad for, at vi med dette lovforslag giver myndighederne nye redskaber til at komme problemet med larmende motorcykler til livs," siger Thomas Jensen.

I begyndelsen af det nye folketingsår fremsætter transportministeren forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer m.v. (national anmeldelsesordning for individuelle køretøjer, vejsidesyn af motorcykler). Formålet med lovforslaget er at give Færdselsstyrelsen hjemmel til at foretage vejsidesyn af motorcykler, hvor den tekniske stand af motorcyklen vil blive kontrolleret, herunder om motorcyklerne overholde støjkrav. Med Færdselsstyrelsens vejsidesyn vil vi forventeligt opdage flere motorcyklister, som udskifter originale udstødninger med uoriginale, der larmer mere end tilladt.

Cirka et år efter indførelsen af vejsidesynet af motorcykler vil Færdselsstyrelsen evaluere effekten heraf.

Fakta

Det fremgår af færdselslovens § 118, stk. 8, at det anses for en skærpende omstændighed ved fastsættelsen af en bøde, når en motorcykel larmer mere end tilladt. I bemærkningerne til færdselslovens § 118, stk. 8 fremgår det, at retningslinjerne for straffastsættelsen er en bøde på 2.500 kr. for førstegangstilfælde. Herefter stiger bødestørrelsen:

1. gang: 2.500 kr.
2. gang: 5.500 kr.
3. gang: 8.000 kr.
4. gang: 11.500 kr.
5. gang: 14.500 kr.
6. gang: 17.500 kr.

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.