MC nyheder

Velbesøgt generalforsamling 2018

  • 3B4A1628.jpg
  • 3B4A1634.jpg
  • 3B4A1639.jpg
  • 3B4A1666.jpg

Lørdag 21. april afholdt MC Touring Club generalforsamling i Bogense, hvor 170 stemmeberettigede medlemmer mødte op.

Forårssolen stod højt på himlen, da årets generalforsamling i MC Touring Club blev afholdt i kulturhuset Støberiet ved havnen i Bogense. Men selvom vejret mest af alt indbød til motorcykelkørsel i det fri end generalforsamling indendørs, mødte 170 stemmeberettigede medlemmer alligevel op – hvilket er 69 flere sammenlignet med sidste års generalforsamling.

Efter velkomst og valg af dirigent, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig, gik mødet i gang. Formand Jørn Winding afgav sin beretning om det forgangne år og kom blandt andet omkring organisationen, medlemstilslutningen og MC Touring Camp.

Dernæst var det tid til kommentarer og spørgsmål til formandens beretning. Her havde tidligere redaktør og forretningsfører på Touring Nyt, Gunnar Skrydstrup, på forhånd forfattet en række spørgsmål, som han læste op.

Bestyrelsen svarede igen
På et andet mc-medie, som Gunnar Skrydstrup i dag er tilknyttet, har der i den seneste tid været skrevet om ”lønstigninger på 77 procent” i MCTC. Det kom derfor ikke som nogen overraskelse, da Gunnar Skrydstrup på generalforsamlingen stillede spørgsmål til netop lønudgifterne.

Fra bestyrelsen lød svaret dog, at ”lønstigninger på 77 procent” både er misvisende, taget ud af kontekst og faktuelt forkert. Det forholder sig nemlig sådan, at lønudgifter i regnskabet både omfatter MC Touring Club, Touring Nyt og MC Touring Camp. Ser man på de samlede lønudgifter, er der således sket en stigning på 5,4 procent – og ikke 77 procent.

I den forholdsvis beskedne stigning er medregnet udgiften til fritstillingen af den tidligere forretningsfører (KL). Fraregner man denne ekstraordinære udgift, er der derimod tale om et fald i de samlede lønudgifter, når man sammenligner regnskabsårene 2016 og 2017.

Da emnet om lønudgifter og ansættelsesforhold var færdigbehandlet, blev årsregnskabet for 2017 forelagt og godkendt af generalforsamlingen med klapsalver. Herefter blev budgetskitse for 2018 fremlagt.

Forslag uden opbakning
Efter en kort pause blev mødet genoptaget, og dagsordenen lød på ”indkomne forslag”. Første forslag var fremsat af bestyrelsen og omhandlede den fremtidige udvikling af tilkøbt areal på MC Touring Camp. Generalforsamlingen valgte at bakke op om de planlagte tiltag, som blandt andet omfatter flere, nye hytter på campen.

Herefter gik turen til Gunnar Skrydstrup, som havde stillet tre forslag. Første forslag gik på, at samtlige bestyrelsesmedlemmer skulle træde tilbage. Forslaget blev behandlet per håndsoprækning og fik kun én stemme ud af de i alt 170 stemmeberettigede og blev derfor forkastet.

Andet forslag, som efter aftale mellem dirigent Martin Juul og forslagsstiller Gunnar Skrydstrup blev ændret en smule i forhold til den oprindelige ordlyd, gik på, at de samlede lønudgifter til MCTC’s ledelse skulle offentliggøres. Dette forslag blev også behandlet per håndsoprækning og nedstemt.

Tredje forslag omhandlede Gunnar Skrydstrups samling af mc-blade, som fortsat befinder sig på Touring Nyts adresse i Viby, og hvorvidt der skulle indgås aftale om overtagelse eller ej. Fra bestyrelsen lød bemærkningen, at man ikke ønskede at overtage samlingen på de af Gunnar Skrydstrup opstillede præmisser, og efter afstemning per håndsoprækning blev forslaget nedstemt af medlemmerne.

Ikke brug for madrasser
Da de indkomne forslag var færdigbehandlede, gik forsamlingen videre til næste punkt på dagsordenen: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Næstformand Lene Michelsen samt bestyrelsesmedlemmerne Klaus Brandt og Birger H. Christiansen, der alle ønskede at genopstille, blev genvalgt uden modkandidater, mens Jon Hofberg og Ralph Mølders blev valgt som suppleanter. De to bilagskontrollanter – også kaldet kritiske revisorer – Karsten Jakobsen og Lene T. Christensen blev begge genvalgt.

Under eventuelt, sidste punkt på dagsordenen, kom der blandt andet idéer til MC Touring Camp og til moderne afstemningsteknik på generalforsamlingen. Men efter mange timers møde var forsamlingen vist ved at have fået nok.

”Jeg var ellers også ved at overveje, om vi skulle have madrasser ind ligesom i Forligsinstitutionen,” lød det spøgende fra dirigent Martin Juul, som kort efter kunne hæve generalforsamlingen.

I eftermiddagens sidste solstråler kørte de 170 fremmødte – heraf størstedelen på motorcykler, selvfølgelig – enten hjemad eller videre til fællesspisning og overnatning i spejdercentret ved Skråstrup Strand.

 

Generalforsamlingens referat bliver lagt på hjemmesiden, så snart det er godkendt og underskrevet af dirigenten.

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.